login::  password::
cwbe coordinatez:
101
63535
21
9054254

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::2
total children::1
1 K

show[ 2 | 3] flat


Rímskokatolícky farský úrad

Bratislava
VEC: Žiadosť o vykonanie zápisu do matričnej knihy

Vážený pán farár,

týmto Vás žiadam o vykonanie úpravy môjho záznamu v matričnej knihe vo farnosti Bratislava, kde mi
bola udelená sviatosť krstu.
Keďže som absolvoval rímskokatolícky krst (v dobe keď som bol dieťa a teda nesvojprávny), som v
cirkevných záznamoch stále vedený ako príslušník Rímskokatolíckej cirkvi. Za katolíka sa však už
nejakú dobu nepovažujem a neželám si, aby som bol ako katolík vedený v akýchkoľvek záznamoch
(štatistických ani cirkevných). Preto Vás úctivo žiadam o zaznamenanie tohto faktu v matričnej knihe, v
ktorej sa nachádza záznam o mojom krste. Osobne mi cirkev v živote veľmi ubližovala, na moju
manipuláciu používala technológie a vedu, preto verím v dobrých ľudí, nie však v cirkev ako inštitúciu.

Pri mojom pohrebe odmietam cirkevný obrad. Stačí na mňa nasypať dva kubíky hliny a zakopať niekde,
kde moje telo neroztrhá divá zver. S truhlou si takisto nikto nemusí robiť starosti, veď ide iba o telo. Keď
som bol malý, tak náš kňaz-katechet ma chytal za zadok. Osobne si myslím, že patriarchálna cirkevná
hierarchia iba manipuluje s obyvateľstvom, núti sa ľudí stotožniť sa s biedou a utrpením a spôsobuje
mnohým ľuďom iba zbytočné neurózy. Myslím, že je zdravé sem-tam masturbovať, mať predmanželský
sex a takisto, že sa každá žena môže rozhodnúť pre interrupciu z akýchkoľvek dôvodov bez toho, aby bola
akokoľvek stigmatizovaná, keďže podľa môjho názoru fetus ešte nemá vedomie a vedomie o sebe
samom. Osobne sa mi cirkev hnusí, morálnym človekom môžem byť aj naďalej a to bez formálnej
príslušnosti k spiatočníckym ideám glorifikujúcim násilie na bezbranných ľuďoch, ktorých častokrát
sama cirkev dostáva do morálnych dilem a problémov, za ktoré si jednotlivci či skupiny vlastne ani sami
nemôžu. Bližšie sú mi ideje svetoobčianstva a ochrany životného prostredia, či ľudských práv, než
bezobsažné modlenie sa k neexistujúcej entite, ktorá sa na mňa a aj na moju matku v živote vysrala.
Verím skôr v technológie v spojení s vysokou inteligenciou a morálkou, mimozemské civilizácie,
cestovanie v čase, červie diery, viac ako 4 dimenzie a v to, že svet v ktorom žijeme, je síce stvorený
pekne, no nie pre každého, síce v kreacionistický svet, no skôr ako svet počítačovej simulácie - čiže Boh
je len vyššia inteligencia, ktorej sme podľa môjho názoru doteraz kvôli nízkej výpočtovej kapacite nášho
mozgu neporozumeli. Neverím v náhodu - je to len ľudský koncept podobne ako "šťastie" alebo
"nešťastie", som prísny determinista a viem, že všetko má svoju príčinu a následok, no v mojom živote
bolo až príliš mnoho "náhodných" vrážd, ktoré ma len utvrdili v tom, že ak Boh existuje, musí to byť
pekelne prefíkaný a hnusný pomstychtivý mafián, ktorému podobne ako cirkvi ide iba o podrobenie sa
obyčajného človeka a túžbu po jeho majetku.

Pre mňa je cirkev štátom podporovaná zločinecká
štruktúra, ktorej praktiky som si zažil na vlastnej koži iba kvôli debilnému a nekritickému uvažovaniu
polovzdelaných farárov, ktorí si mysleli, že uverím v zázraky, namiesto racionálneho vysvetlenia si
pôvodne nevysvetliteľných javov. Je to a posteriori postoj, na ktorom mienim zotrvať až do konca svojho života bez ľútosti, či nejakého sentimentu.
Ďakujem za pochopenie.
Ako prílohu k tomuto listu Vám zasielam mnou podpísané "Vyhlásenie o vystúpení z Rímskokatolíckej
cirkvi" spolu so svojimi osobnými údajmi.

Na záver si Vás dovoľujem upozorniť, že právo na zmenu vierovyznania mi zaručuje Ústava Slovenskej
republiky (čl. 24 ods. 1). Rovnako si Vás dovoľujem upozorniť, že informáciu o zmene, o ktorú Vás
žiadam nemáte (podľa zákona 122/2013 Zb. zákonov o ochrane osobných údajov) právo šíriť ďalej (tzn.
ani medzi príslušníkmi mojej vlastnej rodiny)!
Bol by som Vám veľmi vďačný, ak by ste ma o vybavení tejto žiadosti informovali na adresu uvedenú
vyššie.
S úctou,

xxx
0000010100063535000000210905425409054355
mirex
 mirex      06.04.2023 - 21:48:53 [1K] , level: 1, UP   NEW
Zdroj: https://zbohom.net/formular/ ?

000001010006353500000021090542540905435509054360
.LEN.
 .LEN.      06.04.2023 - 21:59:13 , level: 2, UP   NEW
dakujem, zabudou som.