login::  password::
cwbe coordinatez:
866
1551575
6575426
9050859

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::0
total children::0
11 K

show[ 2 | 3] flat


hromad_pripom-mpk-cyklo.png

Podporte hromadnú pripomienku za spravodlivejšiu a lepšiu podporu úspor a obnoviteľných zdrojov energií (OZE), ochrany prírody a udržateľnej dopravy z balíka RePowerEU s viac ako 367 miliónmi eur do roku 2026:
https://www.mojapeticia.sk/campaign/hromadna-pripomienka-k-repowereu/d2829465-3665-4048-b795-1aa8fe9b38e2

hromadna-pripomienka-mpk-znecistovatelia2.png

hromadna-pripomienka-mpk-socialneorganizacie.png

Klimatická koalícia, Priatelia Zeme-CEPA, a Cyklokoalícia a navrhujú definovať mapy pre udržateľné využívanie OZE; podporiť rýchle úsporné opatrenia pre mestá, obce a organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti; namiesto grantov pre vysoko-ziskové firmy použiť kombináciu grant a zvýhodnený úver; prijatie klimatického zákona; Podporu využívania nákladných bicyklov; Nové predpisy pre navrhovanie cyklistickej infraštruktúry a vytváranie parkovacích miest na bicykle na železničných staniciach a zastávkach a z podpory vylúčiť vodík z iných ako obnoviteľných zdrojov.


Podporte hromadnú pripomienku - RePowerEU do piatku 24.3.