login::  password::
cwbe coordinatez:
101
63539
8345803
9038124
9038127
9038169

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::0
total children::0
3 K

show[ 2 | 3] flat


Kapitola 1:
Komunikačné stratégie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Prvá časť – Stratégie zamerané na dieťa alebo z očí do očí . . . . . . . . . . . 14
Druhá časť – Stratégie ľahšieho porozumenia alebo reč tela . . . . . . . . . . 21
Tretia časť – Stratégie výmen alebo raz ty, raz ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Štvrtá časť – Stratégie nových pojmov alebo nálepky . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Piata časť – Stratégie rečového vzoru alebo modelovanie . . . . . . . . . . . . 28
Šiesta časť – Stratégie konverzácie alebo otázky a odpovede . . . . . . . . . 30
Minitest komunikačného partnera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kapitola 2:
Vývin a stimulácia reči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
0 až 8 mesiacov – Obdobie nezámernej komunikácie: Max . . . . . . . . . . 36
8 až 12 mesiacov – Obdobie zámernej komunikácie: Dorka . . . . . . . . . . 50
12 až 18 mesiacov – Obdobie prvých slov: Ninka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
18 až 24 mesiacov – Obdobie dvojslovných spojení: Miško . . . . . . . . . . . 74
24 až 30 mesiacov – Obdobie rozvitých viet: Andrejka . . . . . . . . . . . . . . 86
30 až 36 mesiacov – Obdobie súvetí: Jurko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Kapitola 3:
Poďme spolu čítať alebo aj o tom, ako vybrať vhodnú knihu . . . . 112

Kapitola 4:
Poruchy reči: keď vývin reči neprebieha, ako by mal … . . . . . . 122
Je porucha vývinu reči vážna vec? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Nesprávna alebo chybná výslovnosť hlások (dyslália) . . . . . . . . . . . . . . 123
Oneskorený vývin reči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Dieťa s narušeným vývinom reči (dysfáziou) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Dieťa so zaostávaním v rozumovom vývine (mentálnou retardáciou) . . . 125
Dieťa s autizmom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Dieťa so sluchovým postihnutím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Dieťa s detskou mozgovou obrnou (DMO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Dieťa s rázštepom pery a/alebo podnebia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Vývinová neplynulosť alebo zajakavosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Niekoľko slov na záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Kapitola 5:
Fórum alebo najčastejšie otázky rodičov . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Problémy s výslovnosťou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Dieťa a televízia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Časté zápaly stredného ucha a vývin reči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Nosohltanová mandľa a reč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Bilingvizmus – áno či nie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
S cumlíkom alebo bez? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Čo so skrátenou jazykovou uzdičkou? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

kyberia backup tu: https://kyberia.sk/id/9038169/download


download here: Kniha o detskej reči