login::  password::
cwbe coordinatez:
101
63535
21
8942909

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::18
total children::3
11 K

show[ 2 | 3] flat


Hoci je odstraňovanie plutiev na palubách plavidiel EÚ a vo vodách Únie zakázané a žraloky sa musia vykladať s plutvami neoddelenými od tela, EÚ patrí k najväčším vývozcom plutiev a hlavným tranzitným uzlom pre globálny trh s plutvami.

EÚ je významným aktérom vo využívaní populácie žralokov. Kontroly na moriach sú zriedkavé a v EÚ stále dochádza k nezákonnému získavaniu, prekládke a vykládke plutiev.
Našou snahou je ukončiť obchodovanie s plutvami v EÚ vrátane dovozu, vývozu a tranzitu plutiev okrem prípadov, keď plutvy sú prirodzene spojené s telom zvieraťa.
Keďže odstraňovanie plutiev bráni účinným opatreniam na ochranu žralokov, žiadame, aby sa NARIADENIE (EÚ) č. 605/2013 rozšírilo aj na obchod s plutvami. Z tohto dôvodu žiadame Komisiu, aby vypracovala nové nariadenie, ktorým sa podmienka „s plutvami prirodzene spojenými s ich telami“ rozšíri na všetok obchod so žralokmi a rajami v EÚ.

Podporte túto iniciatívu, ktorú navrhli občania Európskej únie

https://eci.ec.europa.eu/012/public/#/screen/home

Slovensko zaostava. Podpis ak ti zalezi.


  submission:: Re: Stop Finning – Stop the trade :: NEW (3 children )   NEW DESCENDANT   (dobso)
  submission:: Re: Stop Finning – Stop the trade :: NEW (0 children )  [4K] (cuco)
  submission:: Re: Stop Finning – Stop the trade :: NEW (0 children )  [3K] (Prospero)