login::  password::
cwbe coordinatez:
101
63529
7956078
8279364
8905821
8905905

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::3
total children::1
3 K

show[ 2 | 3] flat


Ale sak ten robot uz v prevadzke v Socialnej poistovni:
"Podmienkou na vznik týchto poistení je, že k 1. júlu alebo 1. októbru kalendárneho roka predchádzajúceho dňu, od ktorého podľa svojho čestného vyhlásenia vykonáva túto činnosť, najskôr odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni, jej príjmy z podnikania a z inej zárobkovej činnosti boli vyššie ako zákonom určená hranica."


  submission:: Re[2]: nulitný :: NEW (2 children )   NEW DESCENDANT   (grzegorz brzeczyszczykiewicz)