login::  password::
cwbe coordinatez:
101
63535
21
8842608

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::0
total children::0
2 K

show[ 2 | 3] flat


https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/17033/259912

na konci aj v zastupeni Anta Agni <3

Šance na prežitie umelcov v koronakríze očami Nikitu Slováka. Ľudia živiaci sa umeleckými výkonmi stratili v koronakríze zdroj obživy zo dňa na deň. Film si kladie otázku, nakoľko spoločnosť chce a potrebuje umenie, ako si ho vie vážiť a či ho dokáže chrániť pred zánikom. Nikita Slovák situuje svoje rozprávanie do čarokrásnej záhrady sochára Andreja Rudavského, kde rodina jeho syna Ondreja vytvára ostrov slobody a umenia aj pre ďalších umelcov. Vrcholné umelecké výkony sú výsledkom desaťročia trvajúceho štúdia a kultivácie talentu. Výpadok možnosti pracovať núti umelcov do zmeny profesií a ohrozuje tak udržanie excelentnosti ich profesií.


axone download !!