login::  password::




cwbe coordinatez:
101
63535
21
8779743

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::1
total children::1
28 K

show[ 2 | 3] flat


salma0
Či rezervácia Vihorlatský prales, či naša Vlčia alebo Tichá a Kôprová - všetky rezervácie na Slovensku majú byť riadne označené v teréne. Znižuje sa tak riziko omylov pri lesohospodárení a aj "omylov". Na polícii sa potom vysvetľuje "ja som nevedel, že tam je rezervácia..." Preto treba spraviť pruhové obvodové značenie, aj tabuľové značenie, PORIADNE.
Na stromy sa maľujú dva červené pruhy v prsnej výške (130 cm) - jeden celý a jeden polkruh, pričom 2 pruhy vidíte vtedy, keď ste z rezervácie vonku. Pruh má byť široký cca 5 cm a jednotlivé značky má byť ľahko vidieť navzájom.
Rezervácia má byť takýmto značením označená po celom svojom obvode najneskôr 6 mesiacov od vyhlásenia a značenie má byť pravidelne obnovované, pri akrylových farbách, ktoré používame my, je to potrebné približne každé 2 - 3 roky. Platí to pre súkromné rezervácie (čiže Vlčia, Rysia a Roháčia) a aj pre štátne rezervácie (všetky ostatné rezervácie na Slovensku).
Ako vyzerá značenie VAŠEJ rezervácie (obľúbenej alebo tej, čo máte za humnami)? Je v dobrom stave alebo sa pilčík píliaci vedľa môže vyhovoriť, že žiadny pruh nevidel? Je tabuľové značenie so štátnym znakom vyblednuté, poohýbané, postrieľané.. zanedbané, že hanba alebo sa pred ním môžete reprezentatívne sfotiť napr. s hlavou štátu (akéhokoľvek)?
Ak nie ste spokojní, oslovte pobočku Štátnej ochrany prírody, ktorá má túto vašu rezerváciu na starosti (značenie, monitoring) a spýtajte sa, kedy budú najbližšie značenie obnovovať a ponúknite svoju pomoc. Rezervácie nájdete napríklad tu: http://webgis.biomonitoring.sk/

pruhy.jpg





0000010100063535000000210877974308792356
salma
 salma      08.10.2020 - 13:09:43 , level: 1, UP   NEW
no u nas za humnami, to isto uz roky nikto nerobil, pamatam sa na vyblednutu znacku este z early 20ties