login::  password::
cwbe coordinatez:
101
63540
8335529
8680222

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::1
total children::0
8 K

show[ 2 | 3] flat
Bystro – komunitná obývačka je priestor v Bratislave, ktorý tvorí komunita ľudí založená na vzťahoch a zodpovednom prístupe k prírode. Spoločne hľadáme spôsoby ako žiť menej materialisticky a viac ľudsky. Cieľom kampane je posunúť Bystro ďalej a zabezpečiť, aby tu bolo počas zimy teplo. Vďaka tomu budeme môcť už v zimnom období rozbehnúť nové aktivity a pokračovať bez obmedzenia aj v tých starých.

Podporte cez crowdfunding: Posuňme Bystro o krok ďalej