login::  password::
cwbe coordinatez:
21
8665855
8666144
8666149

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::0
total children::0
show[ 2 | 3] flat


..ono sa z toho v kresťanstve vyvinulo strašne veľa konceptov spojených so sexuálnym životom a regulujúcich sexualitu - ako napríklad neprípustnosť sexuálneho styku medzi partnermi s použitím hormonálnej alebo bariérovej antikoncepcie či prerušovanej súlože. Na súčasný postoj cirkvi k interrupcii a antikoncepcii sa dá pozrieť nielen z pohľadu ochrany nenarodeného života ale aj z pohľadu odmietnutia svojej úlohy (ktorú jej uložil boh) ženou. Jedinou prípustnou alternatívou ako teda legitímne odmietnuť túto úlohu zostáva v kresťanstve celibát - antikoncepcia ani interupcia nie sú legitímne spôsoby. keď si to rozmeníš na drobné, tak ti z toho vychádza desivá perspektíva pre ženu - života v otroctve reprodukcie, neustáleho rodenia a starostlivosti o deti až do úplného vyčerpania. na tomto mieste musím ale poznamenať, že niektoré kresťanské ženy v tejto svojej úlohe naozaj nachádzajú naplnenie. problém je, keď sa začne vnucovať všetkým ženám