login::  password::
cwbe coordinatez:
21
8665855

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::39
total children::5
17 K

show[ 2 | 3] flat


Začnem tento text vetou: "Nikdy som si nemyslela, že budem písať texty a vyjadrenia na podporu prístupu žien k interrupciám."

To, čo sa - nielen na Slovensku - v súčasnosti deje, ma z tohto presvedčenia vytrhlo a prinútilo verejne vystúpiť v téme, ktorú považujem za výsostne osobnú záležitosť každej ženy, zasahujúcu predovšetkým do jej osobnej autonómie a integrity. Keď sa prednedávnom v parlamente objavil návrh zákona, ktorý kriminalizoval a chcel za ukončenie tehotenstva posielať ženy do väzania ako vrahyne, tak sme sa tomu smiali. Považovali sme tento návrh nielen za spiatočnícky a absurdný ale v skutočnosti sme neverili, že by mohol získať širšiu podporu. A ani nezískal.

Prešiel nejaký ten čas a v parlamente sa objavili ďalšie štyri návrhy v rôznej intenzite, no sledujúce rovnaký cieľ obmedzenia slobody, autonómie žien v rozhodovaní o svojej reprodukcii. Jeden z týchto návrhov, ktorý "iba" sťažoval finančnú dostupnosť interrupcií pre skupinu žien nad 40 rokov a v ďalšej časti chcel učiniť zo zastrašovania a blamingu povinnú súčasť poučenia žien, ktoré požiadali o zákrok, tesne neprešiel do druhého čítania - o jeden hlas.
Večer agentúra FOCUS zverejnila výsledky prieskumu verejnej mienky, ktorý si objednali zástupcovia pro-life hnutí. Prieskum obsahoval tendenčne položenú otázku:

Prieskum sa konal 11. až 17. septembra na vzorke 1 027 respondentov, ktorým bola položená otázka: "Považujete za správne alebo nesprávne, ak má tehotná žena právo ísť na potrat (umelé ukončenie tehotenstva) v prípade, že plodu už bije srdce?".

Potrat plodu, ktorému začalo byť srdce považuje podľa prieskumu za nesprávne 59,2 percenta opýtaných. Mať právo na potrat aj v takom prípade považuje za skôr správne alebo úplne správne 31,3 percenta respondentov. K otázke sa nevedelo vyjadriť 9,6 percenta opýtaných.


Prieskum odhaľuje, že taktika účelového používania manipulatívnej terminológie, aká bola použitá aj v kampaniach v USA, funguje aj u nás. Ešte na začiatku septembra vo zverejnených prieskumoch bola väčšina ľudí za zachovanie statusu quo v otázkach právnej úpravy interrupcií. Prípadný zákaz interrupcií po vzore "heartbeat bill" z USA by posunula hranicu vykonania legálnej interrupcie do obdobia, kedy väčšina žien ešte iba začína tušiť, že sú tehotné, a síce na hranicu šiesteho týždňa tehotenstva. Týchto 6 týždňov spravidla zahŕňa dva až tri týždne pred ovuláciou a teda skutočným časom oplodnenia, pretože štádium tehotenstva v týždňoch sa počíta od prvého dňa poslednej menštruácie. Takýto zákon teda de facto predstavuje v realite takmer úplný zákaz interrupcií a ich povolenie zostáva čisto formálne. A dve tretiny obyvateľov Slovenska sa vyjadrilo za podporu takéhoto zákazu zrejme bez toho, aby si boli vedomí, čo podporujú.

V US sa k "heartbeat bill" vyjadrila odmietavo popri feministických a ľudskoprávnych organizácií aj ACOG - čo je odborná spoločnosť združujúca gynekológov a gynekologičky. Vo svojom stanovisku prehlasujú:

"“ACOG is also deeply concerned about how the criminalization of abortion after six weeks gestation will affect ob-gyns’ ability to make ethical and professional decisions in the best interest of their patients. Under the bill, when a patient’s health is threatened by pregnancy, the physician will be forced to wait to terminate the pregnancy until the patient’s condition so deteriorates that her life is in jeopardy. As a result, physicians who follow the law may risk negligence claims from the patients. And, physicians who act in the best interests of their patients by providing medically necessary care will face criminal sanctions. This places physicians in an impossible position between the law and providing evidence-based, individualized, and medically necessary care to their patients."

Prezident ACOG ďalej upozorňuje, že organizácia odmieta používať označenie hearbeat bill, pretože aj napriek tomu, že už v šiestom týžni je možné zachytiť elektrické pulzy z tkaniva plodu, z ktorého sa neskôr vyvinie srdce, z biologického hľadiska sa o vyvinuté srdce ešte nejedná. Vývoj plodu a jeho orgánov totiž prebieha v kontinuu, ktoré nie je dosť dobre možné časovo oddeliť. Terminológiu teda považuje za účelovú a nezodpovedajúcu poznatkom z medicíny a biológie.

Toľko k terminológii, no vráťme sa k etickým otázkam, ktoré so sebou prípadné schválenie takéhoto návrhu prináša. Ak sa prizná vyvíjajúcemu sa plodu v maternici štatút osoby, ktorá má neodňateľné právo na život, vystavuje sa zdravie a život tehotných žien zvýšenému riziku ohrozenia. Tak, ako vo svojom stanovisku píše ACOG, v medicínskych situáciách, v ktorých bola predtým jasná voľba ochrany zdravia a života ženy, sa táto ochrana stáva problematickou, ak do toho vstupuje záujem plodu. Prežitie a normálny vývoj plodu je v skorších štádiách tehotenstva plne závislý od tela tehotnej ženy. Hoci sa medicína posunula k tomu, že technicky dokáže zabezpečniť prežitie plodu pomaly už na hranici 22 týždňa tehotenstva (a aj to nie automaticky a bez zdravotných následkov pre predčasne narodené dieťa), do tejto hranice nie je absolútne možné, aby plod prežil a mohol sa vyvíjať mimo tela ženy.

Keďže každý narodený človek má neodňateľné právo na život, podporu zdravia, súkromie a vlastnú autonómiu a nikto nemôže byť týchto práv zbavený alebo nemôžu byť ako súčasť základnej ľudskej dôstojnosti obmedzené (teda aspoň v teoretickej časti práva mu je toto priznané), predstavuje tehotenstvo v živote žien a nutkanie ochraňovať život plodu pred narodením, morálny bolehlav.

Priznanie práva na život a štatút osoby nenarodenému plodu závislému od tela matky, túto "hádanku" nielenže nerieši ale ešte ju viac zamotáva a zaťahuje do nej už nielen právo na život a ochranu zdravia ženy ale aj právo na jej sebaurčenie a autonómiu. Nie je náhoda, že biblia stigmatizuje ženy v spojení s ich bi(bli)ologickou reprodukčnou funkciou. A nie je tiež náhoda, že diskurz, ktorý sa nám tu snaží nenápadne votrieť do verejnej diskusie o interrupciách, túto stigmatizáciu a potláčanie práv žien - priznané inak všetkým ostatným ľuďom - umocňuje a prehlbuje.

Ak by takéto návrhy v budúcnosti prešli, ženám tak na Slovensku hrozí, že napriek tomu, že tvoria polovicu obyvateľstva, nebudú mať priznané rovnaké práva a slobody ako všetci ľudia. Budú dokonca postavené nižšie, ako nenarodené plody. Bude to tak krok nazad, kedy bi(bli)ologická funkcia ženských tiel spojená s reprodukciou, bude môcť byť používaná k tomu, aby boli ohrozované ich životy, fyzické a psychické zdravie ako aj právo na autonómiu a výrazne obmedzené možnosti rozhodovať o svojom ďalšom živote. Nehovoriac už o tom, že nedobrovoľné tehotenstvá v násilníckych vzťahoch predstavujú pre násilných partnerov účinný nástroj ako držať partnerky "na uzde" a priviazať ich k sebe po zbytok života, že nútenie do pokračovania tehotenstva ženy, ktoré otehotneli v dôsledku znásilnenia je možné považovať za mimoriadne kruté zaobchádzanie až týranie, že psychicky choré ženy trpiace depresiami a úzkosťami, ktoré otehotnejú a nemajú prístup k interrupciám sú vystavené výraznému riziku zhoršenia ich psychického stavu a zvýšenej suicidalite at´d atď atď

A ak si myslíte, že skončíme "iba" pri nejakom obmedzení interrupcií bez povinnosti udania dôvodu, tak sa pozrite do Poľska, kde ani prísny zákon nie je dosť prísny a snahy o úplný a aboslútny zákaz interrupcií (hoci sa ich tam ročne udeje z legálne priznaných dôvodov menej ako 1000), pretrvávajú a sú vyvíjané, kým nebude autonómia a telesná integrita žien zrušená úplne.

Neviem ako pre vás - ale pre mňa - iz scarry


  submission:: Re: jeden taký zúfalý povzdych :: NEW (1 children )   NEW DESCENDANT   (Mr. Darcy)
  submission:: Re: jeden taký zúfalý povzdych :: NEW (0 children )   (blurec)
  submission:: Re: jeden taký zúfalý povzdych :: NEW (2 children )   NEW DESCENDANT   (al-caid)
  submission:: Re: jeden taký zúfalý povzdych :: NEW (1 children )   NEW DESCENDANT   (ea)
  submission:: Re: jeden taký zúfalý povzdych :: NEW (1 children )   NEW DESCENDANT   (ulkas)