login::  password::
cwbe coordinatez:
548
21
8633657
8633703
8633885
8633886

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::0
total children::0
2 K

show[ 2 | 3] flat


na Slovensku pôsobia organizácie, ktoré sa špecializujú na problematiku domáceho násilia.
ani zavolanie polície nemusí (vzhľadom ku súšasnému stavu celkového ne-povedomia o domácom násilí, ktoré sa dotýka aj polície) viesť k nejakému zlepšeniu, naopak, môže situáciu konkrétnej ženy ešte zhoršiť. Zúfalo nám tu chýba záchytná/podporná sieť, ktorá by poskytla fungujúce krízové intervencie.