login::  password::
cwbe coordinatez:
101
63533
5211994
8623942
8624025
8624161
8624264
8624275
8624411

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::1
total children::1
show[ 2 | 3] flat


No dobre a ako to je s populáciou fágov a ich funkciami v našom tele? Neprebádaná biológia?
00000101000635330521199408623942086240250862416108624264086242750862441108624459
himself
 himself      13.05.2019 - 03:27:27 (modif: 13.05.2019 - 04:24:41) [10K] , level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Neviem či "funkcia" je práve správne slovo lebo to tak trochu implikuje, že ľudské telo fágy nejako cielene využíva. Fágy v ľudskom tele samozrejme žijú (najviac v tráviacom trakte a na slizniciach) a je dosť pravdepodobné že na naše zdravie a celkovo well-being majú vplyv. Ten vplyv by som povedal že bude ale nepriamy skrz bakteriálne populácie, o ktorých vieme že v našom tele hrajú veľmi dôležitú úlohu (+ sa teraz vďaka práve prebiehajúcej mikrobióm-mánii dozvedáme každý deň viac).

Tu je pár úloh ktoré fágy hrajú v bakteriálnych populáciach vo všeobecnosti a teda sa sá čakať že tie úlohy hrajú aj v našich telách:

- kontrolujú veľkosť a diverzitu bakteriálnych populácií. Pre fágy sú baktérie potrava. To znamená, že čím viac bakteriálna kultúra narastie, tým rýchlejšie sa v nej fágy množia. Toto vytvára negatívnu spätnú väzbu a drží bakteriálnu populáciu v šachu. Rovnaký mechanizmus bráni tomu, aby jednen bakteriálny kmeň vytlačil všetky ostatné. Ak by jeden kmeň bol prehnane fit a zvýšil by svoje čísla veľmi výrazne na úkor ostatných kmeňov, tak fágy ho zrovnajú (tzv "kill the winner" mechanizmus).

- Bakteriálne populácie, ktoré sa s nejakým fágom naučili žiť v symbióze, môžu fágy používať alo "zbraň" pri obrane pred inváziou nových kmeňov, prípadne naopak pri invázii nového prostredia. (niečo ako kiahne počas kolonizácie nového sveta).

- Tie temperované fágy o ktorých som písal vyššie často nesú gény, ktoré nejak menia vlastnosti bakterií do ktorých sa (vírusy) integrujú. Extrémny príklad je cholera - gén pre cholera toxin sa nachádza práve na takomto temperovanom bakteriofágovi. Keď vibrio tohoto fága nenesie, tak je to v celku neškodná baktéria. Takmer všetky dobre známe bakteriálne toxíny sú prinesené temperovaným bakteriofágom - shiga toxín, botulotoxin, difteratoxin (záškrt), panton-valentine leukocidin atd.

- Fágy vo všeobecnosti sú veľmi účinný spôsob horizontálneho prenosu génov (ie prenos z jednej baktérie do druhej). Baktérie sa rozmnožujú bezpohlavne a to znamená, že "dobré" gény nemôžu rekombinovať. Ak baktéria A skrz evolúciu obdrží užitočný gén G_A a baktéria B zas nesie užitočný gén G_B, tak by default neexistuje spôsob ako si tieto dva gény môžu nájsť ku sebe cestu. Na toto práve slúži horizontálny génový transfer. Fágy sú veľmi účinný nástroj takého horizontálneho génového prenosu.