login::  password::
cwbe coordinatez:
69
42
8622905
8623094
8623146

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::6
total children::3
10 K

show[ 2 | 3] flat


punkheart0
Ahoj. Ok, pokúsim sa aspoň zbežne vysvetliť o čo tu beží. Každopádne ak vieš anglicky, tak odporúčam prečítať si rovno Kyberia's Open Ledger Roadmap článok, tam je všetko popísané o dosť detailnejšie.

Takže stručne a polopate: nie, pridanie príspevku Ťa nestojí 300K. Ako si všimneš tu, všetky transakcie typu P ("P" ako publikuj) stoja tak ako doposiaľ vždy v minulosti jedno K.

A teraz k veci: dlhé roky fungovala ekonomika kyberie prudko inflačným spôsobom, t.j. každý deň dostal každý užívateľ 30K takpovediac z ničoho, v podstate sa jednalo o tzv. "infinite supply" stav kde množstvo K ktoré boli vypustené do obehu mohlo byť teoreticky nekonečné.

Aj napriek tomu že také K nemali prakticky žiadnú hodnotu (akokoľvek veľké číslo vydelené nekonečnom je nula), veľa ľudí si ku K vypestovalo určitý sentiment akoby sa jednalo o určitý nositeľ hodnoty a viac ako polovina z 500 užívateľov ktorý odpovedali v ankete na maine: dokonca aj takej prťavo malej časti nekonečna prisúdila monetárnu hodnotu vyššiu ako 1 cent.

K čomu došlo v prechode na Kyberia Open Ledger alias KOL, alias Kybchain, ktorý sa spustil v júni minulého roka, bolo, že sa stanovilo maximálne množstvo obeživa na 10 miliónov K a vytvorili sa mechanizmy na to aby toto obeživo vrámci komunity začalo cirkulovať.

Ako nás poučila nedávna minulosť (viz. úspech Bitcoinu či iných mien kde je maximálne množstvo obeživa pevne stanovené), ekonomické hry kde je všetkým účastníkom jasné koľko obeživa cirkuluje, sú pre ľudí značne príťažlivé.

Z akéhosi dôvodu sú ľudia od nepamäti schopní - a častokrát aj viac ako ochotní - určitým znakom ktoré kódujú informáciu o priebehu sociálnych interakcií (niekedy pre také "znaky ktoré kódujú informáciu o priebehu sociálnych interakcií" aj slovo "token", v minulosti sa často používalo slovo "peniaze") priradiť reálnu hodnotu ajkeď tam na začiatku žiadna reálna hodnota nemusela byť.

A ako nám naznačil Bitcoin&co. vedomosť o maximálnom množstve obeživa ktoré v systéme cirkuluje je faktorom ktorý pri "reifikácii", zreálňovaní hodnoty určitého tokenu, zohráva pre ľudí dôležitú rolu.

To, k čomu došlo na kyberii pre prechode z "infinite supply" na "market cap = 10megaK" systému je súčasťou takého zreálňovania. Kčka už niesú len pičovinka ktorou sa kybčatrolli môžu vzájomne tlapkať po ramenách, stávajú sa reálnym tokenom ktorý možno prijať, odovzdať (napr. pomocou funkcie give) či naň dokonca naviazať transakcie z reálneho sveta.

Ja som napr. prednedávnom pár stovák K vymenil za jednu knižku, a jeden starý časák za pár desiatok K pustil z rúk...

Po vysvetlení dôvodov ktoré ma viedli k implementácii tejto, "srandy" teraz k druhej časti Tvojej otázky a totiž, čo je to "demurrage" a prečo vlastne.

Demurrage si môžeš laicky vysvetliť ako najrovnejšiu zo všetkých daní. Daň tak rovnú, až sa prakticky jedná o prírodný zákon (niečo ako entropia v termodynamike, zdravím id niekt0). Je prejavom princípu, že všetko čo existuje v čase postupne zaniká a zaniká to preto, aby mohlo byť podporené niečo čo ešte do času nevstúpilo.

V kontexte Kyberie bolo zavedenie "demurrage" nutnosťou, keď som chcel zachovať pôvodnú funkcionalitu ktorú možno popísať slovami: "každý užívateľ dostal určitý denný prídeľ K". V minulsti to nebol problém, Kčka sa generovali "ex nihilo".

Avšak za situácie kedy je, ako som vyššie popísal, počet K konečný a pevne daný, môže byť prídeľ nových K zabezpečený len tak, že tie K niekde inde zoberieš.

Preto sa na kyberii aplikuje demurrage, pričom o parametroch ktoré určujú ako veľmi a ako často sa demurrage realizuje, rozhoduje a bude rozhodovať Agora, napr. tu https://kyberia.sk/id/8519102

Technicky sa demurrage realizuje tak, že na serveroch kyberie sa v pravidelných intervaloch spúšťa skript, ktorý zo všetkých účtov evidovaných v KOL registri odoberie určitú časť a tú presunie na bota menom Ganéš.

V ďaľšom kroku následne Ganéš všetko vyzbierané rozdá ľuďom na základe určitých kritérií, o ktorých tiež rozhoduje Agora.

Od včera večera už by sa malo všetko vyššie popísané diať úplne automaticky, bez nutnosti zásahu ľudského operátora.

Toť vskrakte na začiatok všetko, je toho samozrejme viac - zatiaľ som prakticky vôbec nespomenul blockchain či crypto-signatúry - ale ako jemná iniciácia do problematiky to bude dúfam stačiť.

D.

Wenn es etwas im Leben gibt, dass die menschliche Seele anspricht, dann ist es Liebe und Schönheit.


  submission:: Re: Kyberia's Open Ledger aka Kybchain :: Úvod, token, 10 megaK, demurrage a tak :: NEW (0 children )  [2K] (didaktikskalica)
  submission:: Re: Kyberia's Open Ledger aka Kybchain :: Úvod, token, 10 megaK, demurrage a tak :: NEW (0 children )  [1K] (Kusok)
  submission:: Re: Kyberia's Open Ledger aka Kybchain :: Úvod, token, 10 megaK, demurrage a tak :: NEW (1 children )   NEW DESCENDANT   (lazyShepherd)
axone main