login::  password::
cwbe coordinatez:
21
8616884

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::1
total children::0
6 K

show[ 2 | 3] flat


Notre-Dame-fire-%E2%80%98can%E2%80%99t-be-stopped%E2%80%99-as-drone-pics-show.jpg?fit=1200%2C800&ssl=1

"Žena moja, ktorá si na Zemi..."

Koľkokrát som sa v Tebe modlil tú mojú malú tichú modlitbu ktorú som onehdá v kaplnke v záhradách nad Nizzou objavil, koľkokrát som v Tvojom korábe organovým recitálom načúval, koľko fotónov cez Tvoje rozety na sietnice očú mojich dopadlo ?

Konečné celé číslo len-Bohyni-známej hodnoty...

Koľko zachvení mi miechou preletelo, koľko veršov pred vnútorným zrakom vyvstalo, koľkokrát ma zvony Tvoje pozdravili ?

Konečné celé číslo len-Bohyni-známej hodnoty...

Koľkokrát cez Práh Tvoj prešiel Pascal a koľkokrát Descartes ? Koľkokrát Rolland, koľkokrát Štefánik, koľkokrát Bonaparte ?

Konečné celé číslo len-Bohyni-známej hodnoty...

Zhorela si, vyvstaneš však znova, skvostnejšia než kedykoľvek predtým. Na Slávu Toho ktorý z mŕtvych vstal, na slávu Tej, ktorej meno nosíš.

Na počesť Majstrov čo formu udali Ti, chrám z kameňa srdcu môjmu najmilší.

Wenn es etwas im Leben gibt, dass die menschliche Seele anspricht, dann ist es Liebe und Schönheit.