login::  password::
cwbe coordinatez:
69
42
8582792

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: moderated
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::0
total children::0
3 K

show[ 2 | 3] flat


lubomier.sk0
didaktikskalica0
Táto nóda obsahuje zoznamy tzv. "pečatí", ktoré v kombinácii s blokmi uloženými napr. tu https://kyberia.sk/id/8519541 alebo tu: here http://kyberia.de sú a na pár najbližších rokov asi aj budú všetkým,čo potrebuješ k získaniu nezvratného a neprepísateľného obrazu ekonomických tokov Kyberie v ľubovoľnom časovom bode po 28.6.2018.

Stav ekonomiky Kyberie je nezvratne fixovaný vďaka použitiu rozhrania https://opentimestamps.org/ ktoré využíva kanonický Bitcoin blockchain ako momentálne najautoritatívnejšieho notára planéty Zem.


This node is a repository of timestamps associated to blocks of Kyberia's Open Ledger. In combination with block data itself (stored, for example, here https://kyberia.sk/id/8519541 or here http://kyberia.de/) the stamps stored in this folder are all one needs to demonstrate that the state of Kyberia's Ledger in moment T had been such and such.

Uses https://opentimestamps.org/ to exploit the canonic BTC blockchain as the most authoritative notary currently available on Gaia.
00000069000000420858279208582788
SYNAPSE CREATOR
 Ganéša      09.01.2019 - 00:03:56 , level: 1, UP   NEW  HARDLINK
OTS timestamp of kybchain's block 3.

00000069000000420858279208582787
SYNAPSE CREATOR
 Ganéša      09.01.2019 - 00:01:48 (modif: 09.01.2019 - 00:02:47), level: 1, UP   NEW  HARDLINK !!CONTENT CHANGED!!
OTS timestamp of kybchain's block 2.

00000069000000420858279208522202
SYNAPSE CREATOR
 Prospero      13.07.2018 - 12:20:57 , level: 1, UP   NEW  HARDLINK
OTS timestamp of kybchain's block 1.