login::  password::
cwbe coordinatez:
21
8571670

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::46
total children::9
28 K

show[ 2 | 3] flat


rzelnik0
ID 10853521

Výzva odbornej a kultúrnej obce vláde SR, médiám a verejnosti ku klimatickej kríze

Fotka Nestrácajme čas.

Ôsmeho októbra 2018 zverejnila vedecká obec alarmujúce stanovisko. Varovanie Medzivládneho panelu OSN pre klimatickú zmenu znie jasne: Máme len dvanásť rokov na prechod spoločnosti od ekonomiky závislej na fosílnych palivách, aby sme globálne otepľovanie udržali na hranici 1,5 stupňa Celzia. Inak nezabránime najhorším následkom. Znamená to, že záväzky Parížskej dohody z roku 2015 už nebudú stačiť.

Kolaps je v plnom prúde: úbytok lesov, suchá, požiare, záplavy, závažné znečistenie vody, pôdy a ovzdušia, masové vymieranie živočíšnych druhov, nárast hladiny oceánov, čoraz extrémnejšie výkyvy počasia. Ak nezačneme konať ihneď, za jedno desaťročie sa Zem i naša krajina môžu zmeniť na nepoznanie. Čaká nás kríza energetických a potravinových zdrojov, nárast masovej migrácie či šírenie epidémií. V tejto situácii nebude optimálne fungovať ani ekonomika.

V našej spoločnosti vedieme mnoho legitímnych zápasov – za slobodu a demokraciu, spravodlivosť, zamestnanosť, kvalitné zdravotníctvo či školstvo. Ak však prehráme boj s klimatickou zmenou, prehráme aj všetky ostatné. Nezvratne. Je nutné otvoriť celospoločenskú diskusiu o tom, či je pri súčasnej spotrebe, čerpaní neobnoviteľných zdrojov energie, znečisťovaní ovzdušia a vôd a masívnom výrube stromov reálne možné zachovanie života na Zemi tak, ako ho dnes poznáme.

Nenechajme krátkodobé ekonomické záujmy zvíťaziť nad etikou, solidaritou a osobnou zodpovednosťou za svet, v ktorom žijeme. Väčšina riešení klimatickej krízy je známa, no chýba všeobecná vôľa implementovať ich do praxe. Obmedziť nárast globálneho otepľovania vyžaduje rýchle a ďalekosiahle zmeny a systémové riešenia vo všetkých oblastiach. Prispieť k nim budeme musieť všetci, bez výnimky. Musíme spoločne hľadať také riešenia na zmiernenie klimatickej krízy a jej vplyvov, aby bol dôstojný život nás všetkých naďalej možný – žiadajme preto klimatickú spravodlivosť.

Začiatkom decembra 2018 sa v Katoviciach v Poľsku začala klimatická konferencia COP24 s účasťou viac ako 200 krajín sveta. Chceme, aby sa Slovensko zaradilo medzi krajiny, ktoré aktívne bojujú za okamžité spomalenie klimatickej zmeny. V záujme svojho obyvateľstva a všetkých ľudí tejto planéty. Prajeme si byť krajinou, ktorá inšpiruje k pozitívnej zmene.

PRETO:
Vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby čo najskôr uznala klimatickú zmenu ako problém s najvyššou prioritou a predložila verejnosti adaptačné a regulačné stratégie. Žiadame, aby k dôležitým rozhodnutiam prizývala odborníkov a odborníčky dlhoročne aktívne v témach ochrany prírody, obehového hospodárstva, obnoviteľných zdrojov energie, humanitnej environmentalistiky a ďalších, aj sociálnych vied. Aby nasledovala ich odporúčania a aktívne podporovala nimi navrhované riešenia. Vyzývame k urýchleniu ukončenia výroby energie z fosílnych palív (uhlie, zemný plyn) a jej náhradu ekologickejšími zdrojmi energie v čo najväčšom rozsahu.

Vyzývame štátne orgány a samosprávu na spoluprácu s ekologickými organizáciami, aktivistickými a dobrovoľníckymi združeniami a jednotlivcami, ktorí zviditeľňujú, navrhujú a realizujú konkrétne kroky na zlepšenie súčasnej situácie. Tí, ktorí upozorňujú na akútnosť problému, si zaslúžia podporu, a nie represiu.

Vyzývame všetkých verejných činiteľov a činiteľky, ako aj osobnosti spoločenského života, aby situáciu v oblasti klimatických zmien a stavu životného prostredia nepodceňovali. Je to aj ich mlčanie a nezáujem, čo vedie verejnosť k ľahostajnému prístupu, zľahčovaniu a ignorovaniu vážnych varovaní vedeckej obce.

Vyzývame ľudí na vedúcich pozíciách veľkých spoločností pôsobiacich na Slovensku, produkujúcich najviac emisií, aby prevzali zodpovednosť za dôsledky svojej činnosti. Žiadame ich, aby prijali regulačné opatrenia na zastavenie devastačných praktík a obrátili sa k ekologickým riešeniam. Zisk nie je jediným meradlom úspechu, je ním aj spoločenská zodpovednosť a vôľa meniť smerovanie spoločnosti k lepšiemu. Vzduch, voda a život sa nedajú vyrobiť ani kúpiť. Moc odvrátiť katastrofu je dnes aj vo vašich rukách.

Vyzývame akademickú obec, pedagógov a pedagogičky všetkých úrovní vzdelávacieho systému, aby témy klimatickej krízy a ekológie výraznejšie zaraďovali do vzdelávacieho procesu. Aby kládli dostatočný dôraz na pravidelné informovanie o problémoch a možnostiach ich riešení, ako aj na spoločnú diskusiu o nevyhnutných zmenách v živote každého jednotlivca a rodiny. Sú to práve deti a mladí ľudia, ktorých sa v budúcnosti dôsledky klimatickej zmeny dotknú najviac. Dajme im možnosť zaujať jasné stanovisko, hľadať riešenia a konať.

Vyzývame médiá, a to predovšetkým verejnoprávne, aby sa téme klimatických zmien začali venovať intenzívne a pravidelne, na úrovni hlavného spravodajstva a odborných relácií. Je nevyhnutné bezodkladne a jasne informovať širokú verejnosť o naliehavosti problému, poskytovať mediálny priestor odborným kapacitám a predkladať možnosti zapojenia sa do riešení aj na úrovni jednotlivcov.

Vyzývame všetkých, aby sa odvážne postavili praktikám bezuzdného drancovania krajiny, dlhodobému ignorovaniu odborných hlasov, ako aj pomalému a nedostatočnému uplatňovaniu nevyhnutných opatrení. Musíme všetci ihneď začať spolupracovať na znižovaní množstva emisií CO2 a produkcie odpadu a zapojiť sa spoločne do ochrany a obnovy lesných spoločenstiev.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú prispievať ku konštruktívnemu dialógu a aktívnej spolupráci kolektívov a jednotlivcov naprieč politickým spektrom, rezortmi, vednými disciplínami, pracovnými odvetviami, záujmovými a sociálnymi skupinami.

Nestrácajme čas spormi, nedôverou a ľahostajnosťou, keď nám už doslova horí pod nohami. Neprehrajme boj s našou chamtivosťou a pohodlnosťou a pokúsme sa zachrániť, čo sa ešte dá. Nestrácajme čas!

v Bratislave, Košiciach, Oravskej Lesnej, Zaježovej a Zvolene
3. december 2018
https://nestracajmecas.sk/

000000210857167008574729
keyser soze
 keyser soze      12.12.2018 - 10:24:39 , level: 1, UP   NEW
inac sorry za nepodstatnost ale spomenul som si na:
http://www.morganstudio.co.uk/img/projects/1980/i/artreview-march-covers-1.jpg

000000210857167008571890
imnot
 imnot      04.12.2018 - 17:19:30 [1K] , level: 1, UP   NEW
kvalitna trollympiada tu v komentaroch

000000210857167008571882
paradigm shift
 paradigm shift      04.12.2018 - 17:04:17 , level: 1, UP   NEW
Cas sa stracat neda, lebo neexistuje.. Je to ludsky konstrukt.
;)

00000021085716700857188208572509
druha lapa duhu
 druha lapa duhu      06.12.2018 - 12:26:34 , level: 2, UP   NEW
mozes stracat aj moment, ked nie si pritomny :P

00000021085716700857188208571884
Trilobite
 Trilobite      04.12.2018 - 17:06:30 , level: 2, UP   NEW
wrong

000000210857167008571879
ch
 ch      04.12.2018 - 16:55:53 , level: 1, UP   NEW
#toolate

000000210857167008571876
randlover
 randlover      04.12.2018 - 16:46:25 , level: 1, UP   NEW
klimatická kríza, ale že 3. decembra kvôli výzve cestujete z Bratislavy cez Košice, Oravskú Lesnú, Zaježovú až do Zvolena (a späť??) to netrápi nikoho

:(

00000021085716700857187608571908
Dorian
 Dorian      04.12.2018 - 18:29:16 , level: 2, UP   NEW
jj, na chopproch :)

000000210857167008571867
stamina
 stamina      04.12.2018 - 16:11:52 , level: 1, UP   NEW
Ale toto sa slovenska netyka

000000210857167008571844
Brahmin
 Brahmin      04.12.2018 - 15:06:13 , level: 1, UP   NEW
A bude stacit prispevok maleho Slovenska ak krajiny ako Cina a India postavia viac uholnych elektrarni rocne ako sa ich zavrie v celej EU? Ja by som pockal na nich.

000000210857167008571767
lubomier.sk
 lubomier.sk      04.12.2018 - 12:21:12 , level: 1, UP   NEW

Voči prosbám, výzvam či petíciam posielaným nenažraným sebestredným chamtivým darmožráčom som skeptický... Kokoti si nedovidia na koniec nosa (častokrát plného koksu) a tobôž za horizont prichádzajúcich udalostí...

Ale podpis som dal. Dajte aj vy...

00000021085716700857176708571896
Dorian
 Dorian      04.12.2018 - 17:34:34 , level: 2, UP   NEW
to nie je im, to je nám všetkým v prvom rade
dík za podpis

0000002108571670085717670857189608572001
lubomier.sk
 lubomier.sk      05.12.2018 - 00:26:21 [5K] , level: 3, UP   NEW
Skepticizmus vychádza zo skúsenosti. "Oni" sú príliš zaslepení mocenskými hrami, "my" zas žabomyšími. Ale cením si snahu, tak preto podpis aj share. EKO marketing je dôležitý.

Za týmto je tiež slovač, treba tiež vykáčkovať a ešte lepšie finančné podporiť, alebo na svojom pozemku zrobiť...
https://www.indiegogo.com/projects/restore-global-climate-with-rain-for-climate?fbclid=IwAR0Em2PNrDfvakNvIDp3hxDzV4IngTOjiOZ9LX1aXEp90MaQEqRpzw4xZVI#/


000000210857167008571767085718960857200108572004
pht
 pht      05.12.2018 - 01:49:24 , level: 4, UP   NEW
fyi ten projekt je s velkou pravdepodobnostou "science-based" klimaticka homeopatia

00000021085716700857176708571896085720010857200408572029
lubomier.sk
 lubomier.sk      05.12.2018 - 09:02:48 , level: 5, UP   NEW
O tom vážne pochubjem. Ale nechám si to kľudne vysvetliť.

0000002108571670085717670857189608572001085720040857202908582941
jedlovec
 jedlovec      09.01.2019 - 11:46:15 , level: 6, UP   NEW
Ešte niečo k pánovi Kravčíkovi a jeho vodnej paradigme aj s doplnkovým čítaním

0000002108571670085717670857189608572001085720040857202908572335
sova_dlhochvosta
 sova_dlhochvosta      05.12.2018 - 23:33:29 , level: 6, UP   NEW
súhlas s jedlovcom,

Kravčík má celkom slušnú históriu prúserov,

a to čo tam hovoria nedáva zmysel,

ale niekto na to dostal asi pekné peniaze...

a ty by si si mal upratať spôsob akým sa rozhoduješ že uveríš hocakej kktine.

000000210857167008571767085718960857200108572004085720290857233508574727
keyser soze
 keyser soze      12.12.2018 - 10:23:16 , level: 7, UP   NEW
hovori sa to ale moze tie jeho prusery konkretizovat? lebo zaujimalo by ma to ale vzdy to skonci len pri takomto internetovom drbe..

00000021085716700857176708571896085720010857200408572029085723350857472708575017
sova_dlhochvosta
 sova_dlhochvosta      12.12.2018 - 19:06:58 , level: 8, UP   NEW
ved si pozri co to tam tlachaju v tom videu, nema to hlavu ani patu.

jeho zdruzenie Ludia a Voda a lubilo prizivit na comkolvek co sa mihlo v jeho zornom poli, abosolutne zbytocne az kontraproduktivne priehradzky na roznych vodnych tokoch za takze peniaze zroznych grantov, to je jeden priklad na ktory si spomeniem.

pamatam si ho ako slizkeho hada, ktory napriklad pri problematike vodneho cyklu, ktory mimochodom omiela uz 20 rokov dokola, akoby to bola jadrova fyzika, nevie zaujat stanovisko ani k jednej strane, ani k druhej strane pri spore o pricinu povodni. netvrdi ani ze treba robit hradze, ani ze treba uchovavat zdrave lesy, kluckuje niekde medzi a doluje co sa da.

ja som uz roky mimo brandzu, id zviera mozno bude vediet viac.

000000210857167008571767085718960857200108572004085720290857233508572397
lubomier.sk
 lubomier.sk      06.12.2018 - 09:11:19 , level: 7, UP   NEW
Netrep a čítaj poriadne.

00000021085716700857176708571896085720010857200408572029085723350857239708572555
pht
 pht      06.12.2018 - 13:38:33 , level: 8, UP   NEW
citat by si mal pozornejsie ty lebo to vskutku nie je prvy krat co si naletel a siris vedecky tvariace sa nezmysly

0000002108571670085717670857189608572001085720040857202908572335085723970857255508572798
lubomier.sk
 lubomier.sk      06.12.2018 - 22:33:11 [1K] , level: 9, UP   NEW
Pozri, zdieľal som to z dôvodov ktoré som vysvetlil. Následne som prijal kritiku a študujem si tému.

Tak plz prestaň aj ty s tými devalvacnymi pičovinami.

Namiesto toho má inšpiruj niečím zaujímavým co si vytvoril aby svet lepším bol.

000000210857167008571767085718960857200108572004085720290857233508572397085725550857279808573581
sova_dlhochvosta
 sova_dlhochvosta      09.12.2018 - 16:14:40 , level: 10, UP   NEW
nie každý má potrebu sa oháňať tým, čo robí, bez ohľadu na to, ako veľmi je to prínosné.

ty očividne hej, dokonca aj keď je to očividný bullshit, a ešte k tomu ani nie tvoj.

Kravčík je proste idiot, bodka.

00000021085716700857176708571896085720010857200408572029085723350857239708572555085727980857358108573855
lubomier.sk
 lubomier.sk      10.12.2018 - 11:51:25 , level: 11, UP   NEW
Vieš o mne prd a o tom co robím, čo z toho ne/zdieľam... Ale hlavne že máš názor. Tipujem ze si si ho požičal od miestnych idiotov.

Vieš, narážal som tu na tu drbnutu asymetriu a folklór. Bude sa tu len pindat, mudrovat ale úžitok väčšinou biedny.

Očividne si si svoj mindset nastavil negatívne, takže tu risis mňa, kravcika, kokotiny a tzv. "ohananie" a pritom prehliadas silu inšpirácie.

A chcem sa mýliť a verím ze toto vlákno je len výsledkom nedorozumenia. Obaja sme inteligentné tvory, máme na viac ako na tupé skriepky.

0000002108571670085717670857189608572001085720040857202908572335085723970857255508572798085735810857385508574063
sova_dlhochvosta
 sova_dlhochvosta      10.12.2018 - 20:24:29 , level: 12, UP   NEW
ano máme, ale ty si tvrdohlavý,

silu inšpirácie treba smerovať nejakým zmysluplným smerom, nie na kktiny, to je problém, nie každý blud na yt je inšpiratívny...

000000210857167008571767085718960857200108572004085720290857233508572397085725550857279808573581085738550857406308574066
lubomier.sk
 lubomier.sk      10.12.2018 - 20:36:47 , level: 13, UP   NEW
Mám veľa vlastností. A v tomto duálnom svete sa dá (takmer) každá použiť deštruktívne aj konštruktívne. Vďaka tvrdohlavosti som si už nabil papulu, ale aj dosiahol nevídané méty...

Súhlasím. Preto som netlačil na pílu, ale - ako som už písal - študujem si tému. Už mám skoro docitanu tú disukusiu s Metelkom...

0000002108571670085717670857189608572001085720040857202908572177
jedlovec
 jedlovec      05.12.2018 - 14:47:30 (modif: 05.12.2018 - 15:20:43) [5K] , level: 6, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
S týmto pánom majú problém u nás ochranári aj vedci a v Čechách mu tiež nerozumejú (debata na viac článkov medzi Kravčíkom a Metelkom z ČHMÚ - pozri "Chronologie debaty" pod článkom). Kravčík si mnohé veci v klimatológii a hydrológii interpretuje po svojom, bez poznania princípov fungovania atmosféry či reálneho stavu v krajine. Vychádzajú mu z toho na prvý pohľad logické závery no dopad jeho návrhov a riešení je sporný. Jedným z jeho kľúčových tvrdení je, že Slovensko sa vysušuje, lebo z neho odteká viac vody ako v minulosti a teda sa jej tu menej vyparí a preto menej prší. Toto napr. pre Slovensko nie je pravda.
Nechcem povedať, že všetky jeho nápady sú zlé, v krajine treba vodu jednoznačne zadržiavať, ale výroky tohto pána treba brať s rezervou.

e: Doplnok: V minulosti riešil po celom Slovensku stavanie prehrádzok na potokoch, aby zastavil povodne v dedinách. No tie stovky hrádzok v dolinách nie sú a nikdy neboli efektívnym riešením. Ak totiž spadne 60 mm zrážok za deň na vodou nasýtené povodie (dolinu) s plochou 10 km2, tak to predstavuje 600 000 kubických metrov vody, ktorá sa chystá odtiecť. Toto nie sú schopné zachytiť hrádzky s objemom 2-10 m3 ak ich nie je v doline aspoň 60 000...

000000210857167008571767085718960857200108572004085720290857217708572185
lubomier.sk
 lubomier.sk      05.12.2018 - 15:10:08 [1K] , level: 7, UP   NEW
Ďakujem za usmernenie. Osobne som do toho vložil dôveru, pretože môj kolega (aj kybca id) a veľmi inteligentný chalanisko je jedným z členov tímu.

Pozriem sa na tie linky keď budem v kľude.

Keďže máš lepší prehľad ako ja - po zvážení všetkých plusov a mínusov - odporúčas projekt podporiť? (akoukoľvek formou)

00000021085716700857176708571896085720010857200408572029085721770857218508572203
jedlovec
 jedlovec      05.12.2018 - 15:51:46 (modif: 05.12.2018 - 15:52:41), level: 8, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Podľa mňa vodozádržné opatrenia, ktoré projekt presadzuje, nie sú riešením pre zmenu klímy. Je to len jedno z mnohých riešení, navyše nie dostatočne efektívne (napr. zalesnená krajina dokáže vodu zadržovať aj uvoľňovať a vyparovať mnohonásobne efektívnejšie). Môže zrejme pomôcť lokálne ale v globále dosť pochybujem. A tam kde už dnes skoro vôbec neprší, sa im bude vodu v krajine zadržiavať dosť ťažko. Šírenie tohto teda môže aj pomôcť hlbšie uvažovať o problémoch a riešeniach zmeny klímy, no môže to aj navodiť dojem, že keď odkvap v záhrade necháme vytiecť na trávnik, tak tým zastavíme vysušovanie napr. v Austrálii, čo teda nezastavíme.

0000002108571670085717670857189608572001085720040857202908572177085721850857220308572323
samoo
 samoo      05.12.2018 - 22:59:16 , level: 9, UP   NEW
za vodozadrzne opatrenie sa povazuje vramci tohto projektu aj zalesnenie.

Ked si tu citam lokalnych kybca odbornikov na vsetko, ktori za 5 minut dokazu odpisat veci na ktorych pracuju ludia roky, fakt sa cudujem ze ako je mozne ze tito na slovo vzani experti neprisli s dakym lepsim riesenim.

000000210857167008571767085718960857200108572004085720290857217708572185085722030857232308572351
jedlovec
 jedlovec      06.12.2018 - 00:41:09 [2K] , level: 10, UP   NEW
Som rád, že sa ráta aj so zalesňovaním, ale ja nehovorím o zalesňovaní ale o zalesnenej/lesnatej krajine. Ak niekde vyrúbeš starý les a inde les vysadíš, nie je to ani zďaleka ekvivalentné nie len z pohľadu vodnej bilancie. Keby aj tento projekt uvažoval len so zalesňovaním (ktoré je určite efektívnejšie ako prehrádzky a vodné záhrady) aj tak bude zmena klímy pokračovať a nezastaví sa, nakoľko vo svete prebieha napr. aj masívna ťažba nie len starých lesov, čo má dopad okrem vodného cyklu aj na podstatné uvoľňovanie uhlíka do atmosféry.
Ja priznávam tomuto projektu hodnotu (zadržiavanie vody, zalesňovanie), no upozornil som na to, že navrhované aktivity samy o sebe nie sú riešením zmeny klímy vo svete, ako sa to prezentuje.

00000021085716700857176708571896085720010857200408572029085721770857218508572203085723230857235108572353
samoo
 samoo      06.12.2018 - 00:49:37 [1K] , level: 11, UP   NEW
preto stale hovorim o meratelnych velicinach, raz ked je tam aj strom, ale je povedzme uvadnuty, lebo je tam okolo nieco zle, tak to nema taku hodnotu.. toto nieje o ciernobielom rieseni, ale realne sa riesi to, ze pokial ti slnko tlaci N Wattov/m2, tak meria sa napriklad kolko Watts sa odrazi, kolko sa "zachyti" a kolko je nasledne vyziarene von. Plus N dalsich metrik, ktore su normalne pouzivane v agro odvetviach, vacsinou na diagnostiku poli, akurat my ich pouzivame aj v inych prostrediach s obohatenim o dalsie info (napr thermograficke snimky, multispektralne atd)