login::  password::
cwbe coordinatez:
876611
5604218
8519102

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::2
total children::2
1 K

show[ 2 | 3] flat


Premenna PERCENT::KYBCHAIN_DAILY_DEMURRAGE_RATE urcuje, kolko percent z obnosu uloženého v užívateľovej peňaženke bude "zdanených" počas zajtrajšieho spustenia demurrage-skriptu.

Hodnoty zadávajte prosím v percentách.
00876611056042180851910208519112
Prospero
 Prospero      03.07.2018 - 14:15:26 [4K] , level: 1, UP   NEW
0%
Neželám si aby obnosy uložené na kybchain walletoch boli predmetom komunitného zdaňovania.

UPOZORNENIE: dlhodobá dominancia tejto možnosti môže viesť k úplnému zastaveniu distribúcie a redistribúcie K

00876611056042180851910208519104
Prospero
 Prospero      03.07.2018 - 14:07:13 [4K] , level: 1, UP   NEW
Želám si, aby počas zajtrajšieho spustenia demurrage-skriptu bolo na komunitný wallet prevedených 0.23% obnosov uložených v užívateľských walletoch.