login::  password::takto sa dá imho starať aj o deti s normálnou pôrodnou hmotnosťou narodené v termíne. neoznačila by som to už ako "klokankovanie", pretože to je predsalen pojem pre špecifický spôsob 24 hodinovej nepretržitej starostlivosti. ale mať malé bábätko v kontakte koža na kožu napríklad pri dojčení alebo ak ho takto počas dňa má nejakú dobu matka alebo otec - je to niečo úplne iné ako starať sa oň keď je zabalené, oblečené.


Kontakt koža na kožu je inak prvá vec, ktorá sa robí pri problémoch s dojčením
(keď sa bábätko zle prisáva alebo dojčenie "nejde") veľa problémov sa takto vyrieši bez ďalších intervencií a zvyšuje tiež produkciu mlieka u matky.
00000101000635350000002108511788085119960851200108512089
kata mach
 kata mach      15.06.2018 - 12:20:24 , level: 1, UP   NEW
hejhej, presne, ak budem mať niekedy dieťa, príde mi fajn ten kontakt nejakú dobu udržiavať koža na kožu aj keď bude narodené v termíne a s normálnymi proporciami..
ako sa inak potom rieši to postupné odvykanie dieťaťa? je aj na to nejaká metodikya?
a ako sa to rieši technicky, to privinutie dieťaťa k telu, keĎ medzi matkou a dieťaťou nemá byť žiadna membrána? existujú na to aj nejaké nosice tričká alebo čosi také? alebo ho priviažeš takou tou normálnou šatkou a na to sa oblečieš?

0000010100063535000000210851178808511996085120010851208908512112
čo
 čo      15.06.2018 - 12:48:26 (modif: 15.06.2018 - 12:50:26), level: 2, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Pri extrémne predčasne narodených deťoch, to vyzerá nejako takto:

300px_Mom_and_Premature_Baby_at_Kapiolani
Allisonhi_res_jpg

Ak dieťa potrebuje byť monitorované alebo potrebuje prívod kyslíka, tak je napojené na všetky prístroje (rovnako ako v inkubátore) s tým rozdielom, že je na tele matky alebo otca. Napríklad v stredisku KMC v uppsala majú prerobené komplet celé oddelenie JIS pre predčasne narodené deti tak, aby tam na potrebnú dobu mohla tráviť čas celá rodina (žena, muž, prípadne ich staršie deti). zároveň to majú zákonom ošetrené tak, že aj žena aj muž v tomto prípade dostávajú plnú výšku platu aký mali počas zamestnania. Starostlivosť o deti na JIS v inkubároch je veľmi veľmi drahá, navyše predčasne narodené deti majú následne vyššiu mieru infekcií a aj úmrtnosť ako deti v KMC. Predčasne narodené deti zostávajú v kontakte koža na kožu približne toľko týždňov, koľko by boli v maternici do riadneho termínu pôrodu alebo kým nedosiahnu určitú hmotnosť. Neviem o tom, že by sa tam dialo nejaké "odvykanie". Rodičia sa o dieťa starajú aj naďalej, len už nie je nevyhnutné, aby bolo v 24 hodinovom kontakte koža na kožu. Tá 24 hod starostlivosť je totiž naozaj dosť psychicky náročná - nehovoriac o tom, že predčasne narodené deti majú veľa problémov s dojčením. Preto je dobré, ak sa striedajú matka a otec (aby si žena mohla oddýchnuť).


Ten priamy dotyk pokožky je dôležitý zase kvôli termoregulácii. Hruď matky vie zahriať dieťa iba v prípade, že sú v kontakte koža na kožu. Dokonca reaguje na teplotné výkyvy u dieťaťa (v prípade prehriatia ho schlaďuje atĎ) na toto boli robené veľmi zaujímavé štúdie s matkami dvojičiek - ak mali dvojičky rozdielnu telesnú teplotu a jedno bolo na pravej, druhé na ľavej strane hrudníka, tak každá polovica hrudníka matky mala inú telesnú teplotu - potrebnú pre konkrétne dieťa. sú to veľmi zaujímavé veci :)


Na to "zabalenie" sú vhodné špeci elastické látky alebo šatky, na tých oddeleniach v Európe alebo us majú aj špeci ušité také elastické "tunely" z látky, ktoré si dá nosiaca osoba a zabezpečia aby bolo dieťa zafixované v potrebnej polohe.

V tých rozvojových krajinách naozaj nemajú dostatok finančných zdrojov k tomu, aby vybavili technologicky oddelenia JIS - navyše úroveň predčasných pôrodov je tam vyššia ako v rozvinutých krajinách. Preto k tej metóde veľa zdravotníkov zo západu pristupuje nedôverčivo - pretože technológia je niečo, s čím sú naučení pracovať, v čom cítia "istotu". Dosť dobrým argumentom v prospech KMC je to, že je používaná a podporovaná napríklad vo Švédsku, čo je celosvetovo krajina s najvyššou mierou prežívania predčasne narodených detí.