login::  password::
cwbe coordinatez:
21
8493826

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::0
total children::0
3 K

show[ 2 | 3] flat


Pozývam všetkých v nedeľu 6.5.2018 o 17:30 do kina Foajé (Štefánikova 16)na autorské čítanie z mojej novej knihy poviedok R. Ďalej bude čítať svoje texty výborný
český básnik Luboš Svoboda.
https://www.facebook.com/events/914741472033905/

Tešíme sa na vás!