login::  password::
cwbe coordinatez:
21
8477278

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::0
total children::0
show[ 2 | 3] flat


"Chomáče srsti se válí po silnici a přilehlém chodníku. Muž v zeleném táhne už zhruba sto metrů za krk po asfaltu mladou srnku, které se z tlamy dere neustálý ryk podobný breku dítěte. Chvíli na to se ozývají tři rány, které život srnčete ukončí. Taková scéna byla k vidění ve středu večer v brněnských Jehnicích."

29541630_950704851757955_7643706050605203905_n.jpg?_nc_cat=0&oh=5ddc830d239e7ad2e5ec01c8f5097a63&oe=5B2768AB


REPOST Z FB:

Vážení,

v neděli, 4. března 2018 okolo 17:00 došlo v oblasti Čebínského kopce (viz příloha), který zřejmě spadá pod OMS Brno-venkov, k nálezu raněné srny neschopné pohybu. Situaci ohlásil na PČR mladík jménem Lukáš Doležal. PČR mu doporučila kontaktovat zdejšího myslivce. Namísto, aby dotyčný okamžitě reagoval, mladíka odbyl slovy, že je tma, a že se tam podívá ráno. Nechal tedy raněnou srnu ležet na mraze, takže tam, značně podchlazená, trpěla až do doby než ji neznámý dobrodinec, těsně před půlnocí, na vlastní riziko a náklady, dovezl na veterinu, kde byla utracena… Jednalo se totiž o poranění krční páteře.

Velmi nemilou informací pro mne také bylo zjištění, že dojde-li k poranění srny, např. v důsledku dopravní nehody, myslivci nemají sebemenší vůli situaci řešit a zvíře na místě zastřelí nebo podříznou!!! (opravdu??? v 21. století zvíře podříznou???, ač je to nezákonné???) a to i v případě, že se dá poranění zaléčit. Maso pak nezřídka použijí pro vlastní potřebu. Možná proto k podobným případům nevolají veterináře, protože kdyby zvířeti podal sedaci nebo je uspal injekcí, maso by tím znehodnotil, že?

Chápu, že v případě srn, velmi často dochází k úmrtím pod vlivem stresu, ale toto je vždy o přístupu a vůli pomoci. Existuje řada záchranných stanic, které mají s ošetřením a následným navrácením srn do volné přírody, zkušenosti. Existuje ale i řada těch, které dokonce odmítají srny převzít do péče, protože „náleží“ myslivcům. Bojí se nařčení z pytláctví a jiného popotahování. Les je les a divoká zvěř, ať si na ni zakládá nárok kdokoli, je součástí tohoto vzácného ekosystému, který člověk svými invektivami neustále narušuje. Jsme zodpovědní za zachování tak vzácného ekosystému, zejména pak pro příští generace a podle toho bychom k němu a jeho obyvatelům, měli přistupovat – s respektem, ne jako k prostředku uspokojení vlastních potřeb nebo otravné zátěži, pokud je nutné efektivně zasáhnout a pomoci trápícímu se zvířeti. Myslivec, který se zachoval, jak se zachoval, by měl být okamžitě vyloučen ze spolku a takovému člověku by měla být znemožněna jakákoli práce se zvířaty, protože nejen, že je jeho chování neetické, ale naprostá absence empatie dokládá, že jde evidentně o psychopatickou osobnost, jinak si to neumím vysvětlit. Ostatně, brněnští myslivci se projevili již v minulosti viz:
https://brno.idnes.cz/utracena-srna-brno-…/brno-zpravy.aspx…

Mládě srnky, bezmocné malé mládě, které řvalo strachem a bolestí jako dítě, vláčeli uvázané na provaze jak pytel brambor, načež bylo střeleno TŘIKRÁT, než bylo usmrceno!!! Poslyšte, jsou tihle lidé vůbec normální? Uvědomujete si, jaké trauma z toho může mít například dítě, které tuhle děsivou scénu sleduje odněkud z okna nebo vlastně kdokoli s elementární empatií? Právě takoví jedinci kazí myslivcům dobré jméno, těm, kteří mají na ochraně lesa a přírody opravdový zájem a nehoní si ego na bezbranných zvířatech pomocí norování a pod.

Jedna věc je, že je zvíře nevyléčitelně nemocné, druhá pak, že prožívá stres, strach a my, pokud už mu nedokážeme efektivně dopomoci k uzdravení, máme povinnost jeho trápení maximálně zmírnit, tedy přivolat veterináře, který zvíře uspí, ne odstřelí TŘEMI RANAMI nebo rozpižlá polo tupým nožem. Po tomto by dotyční měli být bez pardonu vyloučeni ze spolku. Uvědomujete si vůbec, že člověk, který takto jedná a navíc třeba vychovává děti, jim všechno tohle předá? Opravdu chceme mezi sebou mít takové lidi a tolerovat tento způsob chování? Protože pokud ano, pak se nedivme, že to tu jednou bude samý lhostejný sociopat. Vše souvisí se vším...

Chápu názor, že pro divoké zvíře je za určitých okolností lepší rána z milosti, než aby žilo ochočené někde v ohradě. Uvědomte si ale, že nebýt lidské roztahovačnosti, nejen, že by zvířata stále měla přirozené predátory (které člověk vyhubil), ale nedocházelo by k jejich střetu s auty atd. Tedy pokud už k tomu dojde, je na místě se o zvíře postarat, pomoci a ne mu alibisticky "ulehčovat" trápení. Pokud vznikne problém, měli bychom hledat řešení, např. formou rezervací/obor pro zvířata ze záchranných stanic, která jsou částečně ochočená nebo tomuto předcházet tím, že o ně bude pečovat jeden konkrétní ošetřovatel, aby si zvíře nenavyklo na člověka a nemělo tendenci se do záchranné stanice vracet. Můžete mi argumentovat, že při počtu zvířat v záchranných stanicích není možné jim zajistit individuální přístup, ale tak pojďme zrealizovat dobrovolnické programy (např. s využitím různých dotací/grantů), pojďme hledat řešení, a když už zvíře chcete mermomocí utratit, dělejte to, proboha, humánně...

Posláním myslivce je chránit les a jeho obyvatele, nikoli je týrat, k čemuž v neděli evidentně došlo… Pánovi bych opravdu přála, aby si poranil páteř a byl nucen umírat v bolestech, sám, uprostřed lesa, bez možnosti se hýbat, přivolat si pomoc a v mrazech, jako jsou nyní a ty dva hulváty, co takto šíleným způsobem přistupovali k srnčeti, tak akorát zmuchlat a zahodit do odpadu, protože charakter těchto jedinců je vyhnilý už od základu.

Prosím o prošetření celé situace.

Děkuji.

S pozdravem,
Erika Dankova

Zasláno na:
Odbor životního prostředí pro Jihomoravský kraj
Krajská veterinární správa
Ministerstvo zemědělství
Českomoravská myslivecká jednota
OMS Brno-venkov