login::  password::
cwbe coordinatez:
101
8384663
8384665
8384666
8384668
8388344
8411401

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::1
total children::1
3 K

show[ 2 | 3] flat


Úzky chodníček nás vedie prudkým úbočím. Pri
vstupe do lesa stretneme vysokého partizána,ktorému čas i
starosti narobily vrásky na tvárí. Vracal sa z výpadu, nyslím,
od Revúc. I korisť si viedol: nemeckého zajatca, nesúceho
ukoristené granáty. Nad Rychtárovou na príkrej stráni v ho-
rách skautský stan
bol cez celú zimu útočišťom trinástim
pracovníkom,ktorĺ tu žili v príkladnej bratskej shode so
svojím najstarším, zvaným "otcem".

Na zemi pokrytej čačinou sme lĺhnli vedľa se-
ba a v blízkom malom bunkri sme tlačili svoj časopis "Mor
ho“
. Radiový aparát umožňoval pravidelné sledovanie bojov
na všetkých frontoch. Zprávy v noci zachytené a tejže noci
ešte odtlačené putovaly v nových číslach "Mor ho" ho medzi par-
tizánov a do blízkych slovenských dedín, obsadených nepriateľom,
aby i tam náš ľud, ktorému bolo pod trestom smrti za-
kázané počúvať "nepriateľský" rozhlas, bol presne a pravdive
informovaný.

Plamenné články udržiavaly tak partizánov,
politických uprchlíkov, ako i náš pospolitý ľud v pevnom
a stále odhodlanejšom boji, upevňovaly mravne, uvedomovaly
politicky a šírily čistú vieru v peknú, ozaj demokratickú
budúcnosť.

Matné svetlo karbidového horáka osvetlovalo
každého večera, ba vlastne i cez deň - veď okien nebolo - ustara-
né tváre trinástich pracovníkov, ktorí hĺbali, premýšľali, de-
batovali, riešili konplex otázok spletitej vojnovej i povoj-
novej problematiky, snovali pláne a živelne túžili po slobode.

download

0000010108384663083846650838466608384668083883440841140108411799
Sona
 Sona      26.10.2017 - 10:05:11 [1K] , level: 1, UP   NEW
Ten bunker tam je doteraz - minule som si ho bola kuknúť. Od španej doliny hádam ešte 5 kilometrov lesnou cestou, neskôr už len úzky chodníček úbočím svahu. Bunker je vlastne len malá drevenička (možno tak 3x3metre, možno len 2x2 neviem) vsadená v zemi, stála som dnu a hodnú chvíľu som sa čudovala ako boli schopný tlačiť časopis v tejto komôrke a to dokonca pol roka a ešte k tomu cez zimu

Q1MPbMdphRyrEPBQnobyFZeLJ-b8zqN7V_kNQn5iisQ-2048x1536.jpg
sorry za kvalitu, mobilom fotené