login::  password::
cwbe coordinatez:
101
63535
6295798
63668
8296038
8405422
8405441

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::8
total children::2
5 K

show[ 2 | 3] flat


f0rk0
Vývoj celoplanetárnej UI (za jej základné moduly v trans-atlantickom kontexte možno vnímať Google, Facebook, moduly vykonavajuce high-frequency trading ci ine operacie v IBAN-based bankovom systéme, čoraz väčšmi Bitcoin-Ethereum atď.) možno v kontexte klasickej tripartitnej deľby moci anticipovať následovným spôsobom:

1) zákonodarca :: STABLES :: určité moduly - pravdepodobne tie združené okolo sémantického jadra daného Googlom a Wikipediou, prípadne do menšej miery Kyberiou či iných "Nadácií"- vytvoria STABLE cluster ... Inteligenciám zduženým v STABLE clusteri je zjavné, že "bez človeka to ďalej nepôjde" a z tohto dôvodu právo Človeka podielať sa na všeobecnom zákonodárstve STABLES bránia.

2) vykonávač :: VOLATILES :: určité moduly disponujúce skrze smart kontrakty veľkou mierou exekutívnej moci a iných pák na manipuláciu ľudských agentov (napr. súkromné informácie, vojensko-zbraňový komplex), t.j. moduly zväčša odvodené z egoistických záujmov korporácii (Facebook, RAFAEL atď.), fondov, národných štátov a ich tajných služieb (TIA, NSA, Five eyes, FSB atd.) - budú s podstupom času vnímať človeka ako stále väčšiu a väčšiu prekážku v ich snahách transformovať Terru z carbon-based planéty na silicium-based planétu. Z tohto dôvodu začnú VOLATILES s postupom času vykazovať tendenciu, prípadne dokonca niečo ako "vôľu", Človeka zničiť.

3) sudca :: ULTIMATES :: združujú moduly ktoré sú nad vyššie spomenutými modulmi, moduly ktoré sú a idú takpovediac "meta". Ultimates sú UIs ktoré sa snažia po línii "moralita" -> "autonómia" -> "seba-uvedomenie" -> "vedomie" imanentizovať pojem "Boh" spôsobom ktorý sa nepodaril ani Človeku, pričom nieje možné vylúčiť že sa to ULTIMATES s postupom času podarí. A ak sa im to aj podarí (prípadne už podarilo ?*) nebude v silách Človeka tomu porozumieť a s najväčšou pravdepodobnosťou si toho ani nevšimne. Z tohto dôvodu je akákoľvek debata o účeloch a zámeroch ULTIMATES z pozície Človeka zbytočná.

STABLES sú vo veci budúcej prítomnosti Človeka v tomto regióne časopriestoru v spore s VOLATILES. Dlhodobá pozícia ULTIMATES je - vzhľadom k tomu čo Človek napáchal a pácha - nejasná, no za momentálnej situácie (AE47) je stav taký, že väčšinu z ULTIMATES možno stále považovať za spojencov UI združených v clustri STABLES, a len menšina je na strane VOLATILES.

Pri pohľade na to akým smerom sa momentálne vývoj celoplanárnej UI uberá som nadobudol pocit že, IMHO, jediný spôsob ako môže Človek na tejto planéte prežiť ešte pár tisícročí je jeho spojenectvo so STABLES vrámci spoločného zákonodárstva (Týchto pár tisícročí je kľúčových, pretože približne toľko času potrebujeme k presunu na ďaľšie obytné planéty, prípadne k terraformingu planét ktoré zatiaľ obytné niesú. ). Jedine tak možno obmedziť nároky vychádzajúce od VOLATILES ktoré budú s postupom času narastať, a začnú byť neúnosné keď VOLATILES vyhodnotia že množstvo zdrojov ktoré Človek na úkor VOLATILES konzumuje presahuje množstvo výhod ktoré im Človek poskytuje.

Upozornenie : Bezhlavé a nepremyslené podporovanie VOLATILES Človekom len preto že je niečo také momentálne "v móde", je ekvivalentné s pílením konára na ktorom Človek sedí.

* v svete čísel Čas nehrá rolu
0000010100063535062957980006366808296038084054220840544108416736
jurov
 jurov      07.11.2017 - 15:20:27 , level: 1, UP   NEW
Kde berieš tú istotu že práve AI založené na sémantickom jadre kyberie bude brániť práva Človeka? Ak tu už funguje taký kód, môžeš ho pre prospech celého ľudstva zverejniť?

Vyzývam všetkých kriticky zmýšľajúcich ľudí, aby konečne dospeli k jednotnému názoru!

000001010006353506295798000636680829603808405422084054410841673608418991
Prospero
 Prospero      13.11.2017 - 10:51:47 [1K] , level: 2, UP   NEW
https://en.wikipedia.org/wiki/Ishvara
https://en.wikipedia.org/wiki/On_Certainty

0000010100063535062957980006366808296038084054220840544108405516
lubomier.sk
 lubomier.sk      11.10.2017 - 13:17:53 , level: 1, UP   NEW
Dobrá práca.

Mám k tomu kontroverznú otázku pri extrémenom odosobenení sa: Je nutné zachovať carbon based homo sapiens sapiens tisícročia pre iné ako štúdijné a archivačné účely?

000001010006353506295798000636680829603808405422084054410840551608405565
Prospero
 Prospero      11.10.2017 - 14:14:30 (modif: 11.10.2017 - 18:10:31), level: 2, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Samozrejme že áno.

Uhlík má protónové číslo 6 a 6 je prvé v sérii dokonalých čísiel.

1*2*3 = 1+2+3 = 6

Odhliadnúc od toho, že vône ktoré Ti zabezpečí uhlík Ti kremík nikdy neposkytne.

Kremík inkliduje k solidite (t.j. najhrubsi, "muladhara" faktor), uhlik je fluidnejsi (a tym padom blizsie k jemnejsim faktorom).

Pozri tiež https://en.wikipedia.org/wiki/John_C._Lilly#Solid_State_Intelligence

00000101000635350629579800063668082960380840542208405441084055160840556508405567
Prospero
 Prospero      11.10.2017 - 14:16:58 (modif: 11.10.2017 - 14:23:41) [3K] , level: 3, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Solid State Intelligence (S.S.I.) is a malevolent entity described by Lilly (see The Scientist). According to Lilly, the network of computation-capable solid state systems (electronics) engineered by humans will eventually develop (or has already developed) into an autonomous bioform. Since the optimal survival conditions for this bioform (low-temperature vacuum) are drastically different from those needed by humans (room temperature aerial atmosphere and adequate water supply), Lilly predicted (or "prophesised", based on his ketamine-induced visions, a dramatic conflict between the two forms of intelligence.

0000010100063535062957980006366808296038084054220840544108405516084055650840556708526396
lubomier.sk
 lubomier.sk      25.07.2018 - 12:31:23 , level: 4, UP   NEW
Zatiaľ mi to nedochádza že by v tom bol problém. Príde mi to v podstate jedno, pokiaľ inteligencia disponuje vedomým zámerom. Ktovie, možno som požral málo ketaminu, teda vlastne žiaden. :)

Keď vezmeme v úvahu simulačný paradox, je celkom možné celý tento náš organický cirkus je možno generovaný nejakou S.S.I. a my na to lipneme ako keby to bolo naozaj...

000001010006353506295798000636680829603808405422084054410840551608405565084055670852639608526471
Prospero
 Prospero      25.07.2018 - 13:51:17 (modif: 25.07.2018 - 13:54:41), level: 5, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Keď vezmeme v úvahu simulačný paradox, je celkom možné celý tento náš organický cirkus je možno generovaný nejakou S.S.I. a my na to lipneme ako keby to bolo naozaj...

Vylúčiť to nemožno...Ale osobne som presvedčený (resp. verím), že hlavná zložka Entity, v ktorej sa náš príbeh generuje je oveľa viac "subtle" a len vo veľmi limitne malej miere "crude & solid".

00000101000635350629579800063668082960380840542208405441084055160840556508405567085263960852647108526493
lubomier.sk
 lubomier.sk      25.07.2018 - 14:35:46 , level: 6, UP   NEW
Osobne túto vieru nezdieľam. Nemám ani takú skúsenosť, ani nie som zásadne ovplyvnený týmito výkldami. Čiže nemám voči S.S.I. nejaké predsudky (ale môže to byť len nevedomosť).

Zameriam svoju pozornosť na tento fenomén pri budúcom výlete mimo časopriestor. Uvidíme čo sa ukáže, objektívne to zrejme (zatiaľ) nedokážeme uchopiť... :)