login::  password::
cwbe coordinatez:
101
8384663
8384665
8384666
8384668
8388344
8392763

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::0
total children::0
1 K

show[ 2 | 3] flat


download


vniká do údov a strechou provizornej chatrče padajú veĺ—
ké kvapky.Trpezlive ležíme,počujeme tep vlastných sŕdc.
Guĺomety,pušky ,mĺny so všetkých strán štekaju a oči
krvavé únavou hĺadia zúfale do hustej tmy...

Šesť dní a šesť nocí je chatrč naším domovom.
Strelba & jej ozvena neprestáva,ba je čím dalej tým väč
šia....Niet potravín a zima & vlhkost chveja údami.Ohník
aspoň nohy ohreje & upečie bramborky.Jednu najviac dve
so solou k večeri.... a pohár vody... .Musíme
šetriť. Nemoce sa počínajů hlásiť.....Štreĺba nepriateĺa
nás niekolkoráz vyženie do hory & nebezpečie donúti odísť...

Vraciame sa do dedinky.

Opůštame „Kalište.Bližšie k Bystrici,.stredisku
povstania, ktorú znesväcuje ukrutný nepriateĺ. Tam bude
snád bezpečnejšie. Za hustej tmy/krížom cez polia sa ne_
skoro v noci optarne blížime k malému domku matky jedno-'
ho z nas v Rudlovej....Aspoň budeme mať strechu nad hla-
vou a i kusok jedla bude.....

» Po smutnej porade odehádzame do blízkeho
domku obetavej vdovy. Nebezpečie blízka, na dosah ruky, dom
pri ceste neradno & neslobodno cez den vychádzať....
Len za tmy večer......i na to si zvykame....

Traja sme pospolu. Denne preberáme so všet-
kých strán situáciu; ustaraní smutnĺ,plní obáv ,ale i
plní nádeji !

Opäť nebezpečie.Odchádzame cez sady,cez
ploty polnými cestičkami a chodniškami tmour,že nevidíš
ani na krok. Statočný Styk nás vedie k svojej matke v
Kyncelovej.