login::  password::
cwbe coordinatez:
101
8384663
8384665
8384666
8384668
8388344

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::21
total children::13
5 K

show[ 2 | 3] flat


Burnout0
Faun0
omfalos0
drzor0
Lester0
_W1 22/70
ni0
andread1
Listy o spoločných zážitkov zo zimy 1944 / 1945 ktoré neskôr odoslal Ján Belanský, prvý štátny tajomník prezidenta Československej Republiky Eduarda Beneša, môjmu dedovi Gustávovi Zemanovi, toho času mešťanostovi Banskej Bystrice a poslancovi Slovenskej rady za Demokratickú stranu.
00000101083846630838466508384666083846680838834408779809
Prospero
 Prospero      25.08.2020 - 13:22:57 (modif: 25.08.2020 - 13:23:34) [5K] , level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
download

00000101083846630838466508384666083846680838834408762366
Prospero
 Prospero      20.06.2020 - 11:38:20 (modif: 12.04.2022 - 13:41:29) [5K] , level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Slovenske Narodne Povstanie, Belansky, Zeman, List
https://kyberia.sk/id/8762366/download

00000101083846630838466508384666083846680838834408425724
Prospero
 Prospero      30.11.2017 - 11:39:10 (modif: 30.11.2017 - 11:41:12) [1K] , level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
8425724

00000101083846630838466508384666083846680838834408414297
Prospero
 Prospero      01.11.2017 - 11:25:04 (modif: 01.11.2017 - 11:25:31) [1K] , level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
download

00000101083846630838466508384666083846680838834408411401
Prospero
 Prospero      25.10.2017 - 12:29:57 (modif: 25.10.2017 - 12:31:27) [3K] , level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Úzky chodníček nás vedie prudkým úbočím. Pri
vstupe do lesa stretneme vysokého partizána,ktorému čas i
starosti narobily vrásky na tvárí. Vracal sa z výpadu, nyslím,
od Revúc. I korisť si viedol: nemeckého zajatca, nesúceho
ukoristené granáty. Nad Rychtárovou na príkrej stráni v ho-
rách skautský stan
bol cez celú zimu útočišťom trinástim
pracovníkom,ktorĺ tu žili v príkladnej bratskej shode so
svojím najstarším, zvaným "otcem".

Na zemi pokrytej čačinou sme lĺhnli vedľa se-
ba a v blízkom malom bunkri sme tlačili svoj časopis "Mor
ho“
. Radiový aparát umožňoval pravidelné sledovanie bojov
na všetkých frontoch. Zprávy v noci zachytené a tejže noci
ešte odtlačené putovaly v nových číslach "Mor ho" ho medzi par-
tizánov a do blízkych slovenských dedín, obsadených nepriateľom,
aby i tam náš ľud, ktorému bolo pod trestom smrti za-
kázané počúvať "nepriateľský" rozhlas, bol presne a pravdive
informovaný.

Plamenné články udržiavaly tak partizánov,
politických uprchlíkov, ako i náš pospolitý ľud v pevnom
a stále odhodlanejšom boji, upevňovaly mravne, uvedomovaly
politicky a šírily čistú vieru v peknú, ozaj demokratickú
budúcnosť.

Matné svetlo karbidového horáka osvetlovalo
každého večera, ba vlastne i cez deň - veď okien nebolo - ustara-
né tváre trinástich pracovníkov, ktorí hĺbali, premýšľali, de-
batovali, riešili konplex otázok spletitej vojnovej i povoj-
novej problematiky, snovali pláne a živelne túžili po slobode.

download

0000010108384663083846650838466608384668083883440841140108762797
Prospero
 Prospero      21.06.2020 - 22:38:03 , level: 2, UP   NEW
Milý Daniel a milá pani Hromadová,

ďakujem za rýchlu odpoveď, som veľmi rád, že sme sa takto dali dokopy. Veľmi ma zaujíma príbeh týchto ľudí, ktorý som donedávna nepoznal. List pána Belanského mi opäť pomohol dať si dokopy nejaké informácie, ale hlavne som konečne zistil ako sa Gustáv Zeman a Ján Belanský dostali do tábora rozhlasákov a potom ako prešli cez front.

Len pre zaujímavosť Dr. Belanský o.i. píše: „Nad Rychtárovou na príkrej stráni v horách skautský stan bol cez celú zimu útočišťom trinástim pracovníkom, ktorí tu žili v príkladnej bratskej shode so svojím najstarším, zvaným "otcom". Otcom bol Ján Balaďa, krycie meno Otec, bývalý rozhlasový pracovník. Mám k dispozícii od neho články z roku 1969, kde o.i. píše:

„No za stratených pribudli noví, niektorí len na prechodný čas, iní zostali natrvalo. Zatúlal sa k nám pri Strečne ťažko ranený delmajster J. Putra, ktorý ušiel z nemocnice; prišli a zostali J. Mikuš z Čs. armádneho Zboru zo ZSSR, por. A. Janeček, npor. let. O. Patočka, prof. J. Komiňár, čat. asp. J. Majba a ev. farár A. Predmerský z povstaleckej armády, dr. J. Belanský (+ 11.4. t. r.) a G. Zeman, prvý predseda Revolučného NV v Banskej Bystrici a člen SNR, dr. R. Fanfule s manželkou Annou z Prahy.“

„Tlačiarom bol J. Lukášik (preto mu prischlo meno Machold, podľa bystrického tlačiara). Pomáhali mu dr. R. Fanfule, A. Fanfulová, D. Kulíšek, K. Tyroler a Ivan Teren. Hlavičku časopisu, mapy a ilustrácie bolo treba do blán každý deň ryť. Bola to zdĺhavá, jemná robota. Robil ju zo začiatku (do ochorenia) A. Sarvaš, potom G. Zeman a niekedy Ct. Kováč a I. Teren. O techniku, o dobrý stav strojov sa staral nenahraditeľný Ján Putra.“

0000010108384663083846650838466608384668083883440841140108411799
Sona
 Sona      26.10.2017 - 10:05:11 [2K] , level: 2, UP   NEW
Ten bunker tam je doteraz - minule som si ho bola kuknúť. Od španej doliny hádam ešte 5 kilometrov lesnou cestou, neskôr už len úzky chodníček úbočím svahu. Bunker je vlastne len malá drevenička (možno tak 3x3metre, možno len 2x2 neviem) vsadená v zemi, stála som dnu a hodnú chvíľu som sa čudovala ako boli schopný tlačiť časopis v tejto komôrke a to dokonca pol roka a ešte k tomu cez zimu

Q1MPbMdphRyrEPBQnobyFZeLJ-b8zqN7V_kNQn5iisQ-2048x1536.jpg
sorry za kvalitu, mobilom fotené

00000101083846630838466508384666083846680838834408402419
Prospero
 Prospero      04.10.2017 - 11:43:13 (modif: 06.10.2017 - 11:21:43) [2K] , level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
download

piatim nám už ubúdajúcich síl sa podarilo nezvyčajnú ťažkosť
cesty prekonať.

Statočná dedinka Baláže,neskôr Nemcami do zákla-
dov vypálená,ktorá bola útočišťom partizanov a mnohých poli-
tických uprchlíkov poskytla i nám ůtočište.Izbička u "ujka" *
skromná,ale útulná bola svedkom našich starostí a našich plá—
nov. Medzi jednoduchým zariadením vynikaly a pozornosť vzbu-
dzovaly nástenné hodiny,ktoré odbíjaly hodiny takou neoby—
čajnou rýchlosťou,že nás dvoch upomínaly na domácich zajacov,
keď majú zásnuby. A vždy pri bití vyvolasly úsmev na tvári,kto— “,
rý bol v tých dobách tak vzácny.Preto sa zaradily do našich
spomienok.....

Jednoho dňa stojíme na malej drevenej verande.
Miestna ženička beží ani bez duše—vracia sa z Lupče-a volá:
ľudkovia boží utečte,Nenci budú Baláže odstrelovať„A za chví-
ľu na blízkom návrší vybuchuje prvý granát ťažkého delostre-
lectva.Popadli sme svoje ruksaky a hybaj do blízkej hory.Tam
najdeme skrýš,ona všetkým poskytne útulok a ochranu.0dstrelo-
vanie sa stalo pravidelným..Ostrý hvizdot granátov nútil celu
k hore utekajúcu dedinku zalahnút a čakať v úzkosti na hrozné “—
výbuchy,ktoré boly čím ďalej,tým častejšie.Bol to hrozný útek:
starci,stareny,muži,ženy,vojaci,civili,všetko bežalo k hore
Plač detí,kvílenie žien,vzdychy mužov,ostrý piskot lietajúcich
granátov a hrozné výbuchy a detonácie boly doprovodom nám pr—
chajúcim...,

, — Strelba ustala a pod rúškom noci sa všetko
vrátilo,aby sa ten strašný útek opakoval na druhý deň znova.
Á my sme sa už do dedinky nevrátili.Náš smer bol Jelenia ska-
la so svojimi horami.Tam sú priatelia a známi v horách v bun-
keroch.Najmä pracovníci Rozhlasu.

00000101083846630838466508384666083846680838834408399023
Prospero
 Prospero      26.09.2017 - 13:29:14 (modif: 26.09.2017 - 14:23:30) [4K] , level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
8399023

sa týčia vrcholky slovenských hor,biele ani z cukru.

*Podkonice,dedinka pod horami....tám sú Tvojí
milí: Betka [pozn. prepisovateľa: moja stará mama],Palko a ten malý krasaveček...Ku ním bližšie,aspoň
ich videť,potešiť sa pohľadom,pokochať bôľnou radosťou..

A zas bývame u starostlivej vdoy.Cez deň sa
nesmie vyjsť...len večer,za tmy...A s akou túžbou sme,najmä
Ty čakávali na každý večer...Ved ten skytal možnosť íst k
Tvojim drahým...A chodili sme..každý boží večer...Radostné
stretanie, i ked plné starostí,obáv a neistoty.Veď pohľad na
tie pekné a nevinné deti dával nádej a posilu vytrvať.Doprial
som Ti a s Tebou som sa tešil týnto návštevám...Ale nie ráz,
ba skoro vždy mi srdce sovrela myšlienka na mojich,o ktorých
som nemal žiadnych zpráv.... _____

Susedná partizánska obec Baláže bola niekoko
ráz cieľom našich ciest.Rozoberali sme s majorom Petrovom
všetky doležité otázky a problémy vojny a i povojnovej doby.

Bola vždy vodka aj "zákuska".Raz sa však vodka minula a pri—
píljali sme čistým liehom..Oči sa nám stretly pri zdvihnutí prvého po
hárika a vzájomne povzbudive vravely: nech sa robí čo chce...

-poručena pánu Bohu....a už bol pohárik obrátený.A veru sa to
v nás "nechytelo“

Na jednu z mnohých ciest sa nedá zabudnúť.V údolí-medzi Podkonicami a Balážmi nás zastihla strašná sne-
hová fujavicá. Studený a drsný vietor metal do tváre ukrutnou
silou studený a ostrý sneh,ktorý zamrzal na obóčĺ,rasách,fúsoch
a tvári.Ťažké nohy sa borily až po kolená do sypkého snehu a
mocné nápory vetra nedaly dýchať.Nútily nás zastaviť sa,sprá-
viť výpad a vzopretých do predu naklonených čakať až nápor
ustal.Bol to strašne vyčerpávajúci zápas,ktorý vysiloval.S vy-

00000101083846630838466508384666083846680838834408396819
Prospero
 Prospero      21.09.2017 - 10:40:26 (modif: 21.09.2017 - 10:42:15) [2K] , level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
_5.

lažníci zas koleniačky pekne vyliezajú... a keď je trocha
istoty bežia na chodbu,kde pri pootvorenom obloku sajú
do seba úplne hltave čerstvý vzdúch.

Štedrý večer......Svietiť sa nesmie,aby ani
papršlek svetelný neprezradil náš pobyt.Len svetlo rádia
a to ešte tlmené matne dopadá na tváre štyroch,smutne tu
sediecich a uvažujúeich.Nik neprehovorí,nedá sa vraveť,
hrdlo je sovreté a myšlienky a svojich milých, vzdialených,
o ktorých niet zpráv.....Rodinně sviatky radosti,aké bo-
ly strašne smutné....

Jednoho dňa dva noclažmíci lezú koleniač—
ky do malej kancelárijky,kde už.čakú ustarostený & ustra— _
šený,o nás tak starostlivý Slivka & číta list...: " do
pondelka složíte na meno gardista l0.000.-Ks...„ v opač-
nom prípade oznámim gestapu,že skrývate štyroch politic—
kých previnilcov,..
"A práve bol pondelok 8 hodin rano...
Pri vchode & východe z továrne nemecká vojenská stráž...
Čo teraz ? Sme ztratení.„..Nič sa nedá robit..odísť sa
musí.,.snád sa to podarí....

Zavazadlá necháme,ideme bez ních.Ty
vopred...blížime-se k búdke,odkial pozerá prisma tvár
nemeckého Vojaka...Čo teraz?..Už sme v šlopci..Ty však
pohotove zdvihneš svoju široká ruku na velký pozdrav,ja
za Tebou„. vojak poďakuje a sme vonku....To ale bolo od—
dýchnutie !

Kam zamierime?Kam sa podejeme?Kde najd
deme útočište ?.Zas bližšie k našim horám !..Tie nás
privinú....Príroda je ani bielym hávom pokrytá, k nebu

download

00000101083846630838466508384666083846680838834408395309
Prospero
 Prospero      18.09.2017 - 16:01:01 (modif: 18.09.2017 - 16:02:21) [3K] , level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
download


Číperná starena,pracovitá ,ako včelička nás
príjme s otvorenou náručou.stará sa,ako o svojich.....
Nebojí sa,že prídu Nemci "tie pľuhy akési...bodaj ich."
Starosti,úvahy;plány su stálym naším progra—
mom,ktoré preberáme v různých obmenách;A rádio,to je ú-
techa. Toľko túžob,toľko_nádejí & tolko sklámaní !

* Skrýš v stodole dômyselne pripravená skytá
ochranu v prípade nebezpečia. I humor,ten šibeničný sa tu a tam ozve

A naša čiperná babka ho veru rady; očká im žiaria huncu—
tériou & vyžiarzjů ukrutnu zvedavosť,ked vážne rozprávaš
príhodu farára s tetkou druhý raz vydatou....." ale tento
druhý... to je namudušu iný chlap....pekne preťahuje ho—
re,dolu & ked mi to tam pustí,mám toho plnu.... ! "

A naša babka sa pustia do takého hlasitého a srdečného smiechu,až sa
tak prehýbajú.A nie a nie prestať.....Majú kujon veru
ešte živú predstavivosť.....

Príchod nepriatela do dediny nás opäť vypudí
dí....Vlastná Bystrica vo svojej "Fatre" poskytne utu-
lok.V miestností so zamurovanými oblokmi sú dve staré ka-
napy,v malej kancelárskej miestnosti zas dlážka je poste-
lou. Striedame sa po dvoch,raz sa spí v brlohu, raz zas
na dlážke.Cez deň je v prípade kľudu útulkom malá kance-
lária.Lenčo však sa blíži nebezpečie,hned po odsunutí
zadnej steny na podlhovastom stole chemika "po štyroch"
jedon po druhom lezieme do skrýše so zamurovanýmu ob-
lokmi,kam svetlo neprenikne.Ale ani Vzduch ! Rano dva noc—

00000101083846630838466508384666083846680838834408392763
Prospero
 Prospero      10.09.2017 - 23:41:41 (modif: 10.09.2017 - 23:42:39) [1K] , level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
download


vniká do údov a strechou provizornej chatrče padajú veĺ—
ké kvapky.Trpezlive ležíme,počujeme tep vlastných sŕdc.
Guĺomety,pušky ,mĺny so všetkých strán štekaju a oči
krvavé únavou hĺadia zúfale do hustej tmy...

Šesť dní a šesť nocí je chatrč naším domovom.
Strelba & jej ozvena neprestáva,ba je čím dalej tým väč
šia....Niet potravín a zima & vlhkost chveja údami.Ohník
aspoň nohy ohreje & upečie bramborky.Jednu najviac dve
so solou k večeri.... a pohár vody... .Musíme
šetriť. Nemoce sa počínajů hlásiť.....Štreĺba nepriateĺa
nás niekolkoráz vyženie do hory & nebezpečie donúti odísť...

Vraciame sa do dedinky.

Opůštame „Kalište.Bližšie k Bystrici,.stredisku
povstania, ktorú znesväcuje ukrutný nepriateĺ. Tam bude
snád bezpečnejšie. Za hustej tmy/krížom cez polia sa ne_
skoro v noci optarne blížime k malému domku matky jedno-'
ho z nas v Rudlovej....Aspoň budeme mať strechu nad hla-
vou a i kusok jedla bude.....

» Po smutnej porade odehádzame do blízkeho
domku obetavej vdovy. Nebezpečie blízka, na dosah ruky, dom
pri ceste neradno & neslobodno cez den vychádzať....
Len za tmy večer......i na to si zvykame....

Traja sme pospolu. Denne preberáme so všet-
kých strán situáciu; ustaraní smutnĺ,plní obáv ,ale i
plní nádeji !

Opäť nebezpečie.Odchádzame cez sady,cez
ploty polnými cestičkami a chodniškami tmour,že nevidíš
ani na krok. Statočný Styk nás vedie k svojej matke v
Kyncelovej.

00000101083846630838466508384666083846680838834408389149
Prospero
 Prospero      31.08.2017 - 12:58:31 (modif: 31.08.2017 - 12:59:49) [1K] , level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!

vieme,čo nás čaká,nevieme,čo bude.preto len kůštik....
milý kúštik slaninky,ved budeme ju ešte potrebovať....
Putujeme dalej,smer Kalište. oživujú slovenské hory.Nik—
dy všák'nevidely tolko zůfaloov,ktorí blúdili bez ciela,
jedni hore,druhí dole.„.

' Horáreň na Kališti preplnená do nemožno-
' sti,.Dážd, drobulinký & sychravý vniká do udov.Každý by
mal rád aspoň strechu ned hlavou.My sme z tých šťastnej—
ších máme miesto na dlážke,hoĺej dlážke,na ktorej spíme
natiahuutí popri sebe jeden vedĺa druhého oblečení,aby
sme mohli ihned do hory,keby prišli Nemci.....

Nebezpečenstvo sa priblížilo.Musĺme utiecť.

Kam?.. Nik nevie . Do hory. .. Hustá ranná hmla se—
dí aa zemi,kapky drobného dažda sa ňou ťažko prebíjajú a usa-
dzuju sa na tvárach & prenikajú oblekmi.Sme jednou z mno—
hých a mnohých sebe si velmi podobných skupín.Dospelí,de—
ti,ba mladí manželia v pŕádelnom košíku, batohy na chrbá-
toch si nesú svoju ratoliestku. ..Len Bože,aby to malé
v horách nekročalo ! Všetko by mohlo prezradiť...A za „
ťýmto maličkým kráčaju do neznáme,obtažkaní batohmi sta-
rec so starenou.. musia,ved idu so svojimi vnúčatmi.Chod—
níčok,ůzky chodníčok unáša smutnú & ustarostenu skupinu.
Zástávka.Čo počať,kam ísť ? Nik nevíe...Jedni idú dalej
do lona slovenských hôr. My na skrytom míestečku,ktoré
bude snád bezpečně budujeme provizórnu chatu.Vodou napi—
tů zem pokryjeme čačinou. To je naša postel,na ktorú s
príchodom súmraku uliehame oblečenĺ.Chlad z vlkej Zeme


download

00000101083846630838466508384666083846680838834408388699
Prospero
 Prospero      30.08.2017 - 11:56:06 (modif: 30.08.2017 - 11:57:16) [4K] , level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!

Odvážaš s ťažkým srdcom svojich najmilších
A do neistého bezpečia,sháňaš informácie o situácii & ke-
nečne prichádza rýchle rozhodnutie o našom odchode do hôr.
Pakovanie,lúčenie so svojimi priateĺmi a pred svitaním
odchod,či útek na Donovaly.Hory,naše slovenské hory sa
stávajú domovom a útočišťom desaťtisícom najvernejších.

Jediná nádej,jediné utočište naše hory.Všet— ,
ko,takmer každý sa k nim utieka.Tie nekonečné zástupy!
Na vozoch,niektorí na vozíčkoch si odvážajú to najnutnej—
šie.Noše,batôžky,ruksaky ba i len holé životy smerujú k
horám......

Donovaly sa hemžia vojakmi a uprchlíkmi.
Hukot výzvedných lietadiel urýchluje naše premiestnenie.
Batohy,preťažené nábojmi,automaty na pleciach s bušiacím
srdcom-bežíme za pekelného hukotu nepriateĺských bombar—
dákov,ktoré vítajú ponad naše hlavy lietajúce strely pro-
tilietadlového delostrelectva.....V blízkom lesíku zalie-
hame.... nevládzeme..;. Pane Bože nech sa robí čo chce....
Oddávame sa osudu,leho niet žiadneho východiska... a sloven—
ské bralá zmnohonásobnujú ozvenou výbuchy tažkých bômb,
kosiacich našich uprchlíkov....
. Predstavy pekla sú zatlačené-obrovským.
hukotom a strašnými ranami....i to pominulo,ako všetko..,
a my dva smutní,bez slova,obťažkaní touto strašnou & stra—
šidelnou hrůzou ideme do predu....nohy sťa by z olova,len
s posledným vypiatím vôle nás vzdiaĺuju od ukrutného ne-
bezpečia.....Konečne pominulo....sme v lese,...odložíme

batohy & Ty ponukaš kúsok slaninky.Treba sa posilnit.Ne-


8388699

00000101083846630838466508384666083846680838834408388354
Prospero
 Prospero      29.08.2017 - 12:11:42 (modif: 29.08.2017 - 12:14:14) [2K] , level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!

Dr. Ján Belanský. v Prahe, dňa 25.XII.1948

Milý Gusto,

náš Pavel po svojom návrate zo Slovenska-
mi rozprával o Tvojej návšteve na Myjave a najmä u nás.
Podrobne mi vyličil,ako ste si pekne pohovorili o všet-
kom a zvlášť o našich zážitkoch v horách pri čiastočnom
potlačehí slovenského národného povstania.Pri rozprávaní
mi vyvstaly namysli mnohé a mnohé spoločne prežité chví--
le,ktoré sa hlboko vryly do pamäti,odkiaľ nikdy nevymiz-
nú. Boly to chvíle veľkého strádania,hlbokých-starostí
a krásnych nádejí.Boly to chvile,keď naše túžby po krá—
snej budúcnosti a národnom oslobodení boli tak intenzív-
ne, že pomáhaly trpezlive snášať všetky nedostatky, strá-
dania,ba i utrpenia.Živelná túžba po slobode kreslila v
našich predstavách ostrrými kontúrami budúcnosť našej re—
publiky,ku ktorej sme prilnuli xšxx takmer všetci odda-
nosťou a láskou nevysloviteľnbu.A ako všetky prežité doj-
my a zážitky vryly sa hlboko do pamäti i predstavy o slo-
bodnej budúcnosti sa ešte hlbšie a trvalejšie vryly do
pamäti a sŕdc našich.
A keď len troška pustím uzdu predstavi—
vostimvidím Tvoju ustaranú tvár,ale aj očižiariace hrdo-~
sťou a uspokojením, keď mi ličiš veľké dielo slov.nár.
povstania po mojom príchode do B. Bystrice.
A prichádzajú dni,nabité udalosťami,staro-
sti sa zväčšujú do nesnesitelnosti a vrchu nadobúdajú‘o—
bavy o národ,rodinu,budúcnosť a Životy najbližšídh.


download

0000010108384663083846650838466608384668083883440838835408388553
xc
 xc      30.08.2017 - 00:22:06 (modif: 30.08.2017 - 00:24:12) [1K] , level: 2, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Uplne ho vidim ako to pise. V prvej polke ziadne typo - tam to asi 8 krat zacal odznova ked spravil prvu chybu. Ku koncu sa uz na to vysral a opravoval ako sa dalo :)

edit: sorry za offtopic