login::  password::
cwbe coordinatez:
21
8366750

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::9
total children::3
21 K

show[ 2 | 3] flat


ROLYC0

Juro Lukáč, náčelník VLK-a (a ja tiež ofc), vyzýva ku kladeniu nepríjemných otázok ministrovi. Pome na to!

Milí priatelia lesov,

Výbor Svetového dedičstva UNESCO schválil 5. júla 2017 v Krakove uznesenie, kde dôrazne žiada Slovenskú republiku, aby v slovenskej časti UNESCO lokality „Karpatské bukové pralesy a staré lesy Nemecka“ zastavila ťažbu dreva, poľovanie a vypracovala plán starostlivosti o toto územie. Plán starostlivosti musí byť vypracovaný tak, aby v tomto území nebola žiadna ťažba dreva. Slovenská republika má do 1. februára 2018 poskytnúť Centru svetového dedičstva (WHC) aktualizovanú správu o stave ochrany tejto lokality a o implementovaní vyššie uvedeného tak, aby to Výbor svetového dedičstva mohol posúdiť na svojom 42. zasadaní v roku 2018.
Zodpovedným štátnym orgánom je Ministerstvo zahraničných vecí a minister Miroslav Lajčák, ktorý je predsedom Slovenskej komisie UNESCO (http://www.unesco.sk/predsednictvo-SK-pre-UNESCO).
Spýtajme sa teda všetci ministra, čo urobí, aby sa plnilo rozhodnutie Výboru Svetového dedičstva UNESCO a ako pomôže zastaviť ťažbu a poľovanie v slovenských pralesoch, ak sa raz Slovensko k tomu zaviazalo.

Svoje otázky môžete posielať elektronickou formou na miroslav.lajcak@mzv.sk alebo písomne na adresu Miroslav Lajčák, minister, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37.

Ďakujeme.
Info:
http://www.wolf.sk/sk/clanky/vybor-svetoveho-dedicstva-unesco-ziada-okamzite-zastavenie-tazby-v-karpatskych-bukovych-prale
Kontakt:
Juraj Lukáč, juro@osadne.sk, +421 903 77 29 56
Peter Sabo, peto@wolf.sk, +421 915 13 35 63

19702880_10209648988517676_9210669359853729364_o.jpg?oh=7d5ad13c86d29ecaba7eb44bb72fe0f1&oe=59C4AA13
000000210836675008367894
zviera
 zviera      11.07.2017 - 09:12:29 , level: 1, UP   NEW
prehľad: https://kyberia.sk/id/8367893/

000000210836675008366792
vrq
 vrq      07.07.2017 - 17:24:21 , level: 1, UP   NEW
Takže ho už nechcete zrušiť?

00000021083667500836679208366840
zviera
 zviera      07.07.2017 - 21:18:24 , level: 2, UP   NEW
pravdupovediac, ja si myslím, že jediná cesta, aby sa v lesoch UNESCO na Slovensku neťažilo a nepoľovalo, je UNESCO lesy na Slovensku zrušiť, chacha

0000002108366750083667920836684008366847
vrq
 vrq      07.07.2017 - 21:33:43 , level: 3, UP   NEW
Alebo rozsirit ochranu podľa slovenskej legislatívy na cele územie...predsalen tam značka sama o sebe nieje zlá

000000210836675008366792083668400836684708366848
vrq
 vrq      07.07.2017 - 21:34:35 , level: 4, UP   NEW
... no a podľa slovenskej praxe aj tak ďalej bojovať proti tomu aby sa tam aj tak netazilo

000000210836675008366761
repelent
 repelent      07.07.2017 - 15:30:57 , level: 1, UP   NEW
Je niekde mapa o ktoru oblast sa presne jedna?

00000021083667500836676108367896
zviera
 zviera      11.07.2017 - 09:13:25 , level: 2, UP   NEW
tu je prehľad: https://kyberia.sk/id/8367893/

00000021083667500836676108367470
mirex
 mirex      10.07.2017 - 11:12:52 , level: 2, UP   NEW
Nasiel som to tuna:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Karpatsk%C3%A9_bukov%C3%A9_pralesy_a_star%C3%A9_bukov%C3%A9_lesy_Nemecka
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Beech-whc.jpg

00000021083667500836676108366767
zviera
 zviera      07.07.2017 - 15:42:34 , level: 2, UP   NEW
sú to časti Polonín a Vihorlatu
a vtip spočíva aj v tom, do čoho už tlčieme dosť dlhý čas, že neexistujú presné mapy
proste bordel
niečo nájdeš tu: http://www.wolf.sk/sk/lesy/unesco-lesy
kolega to zhrnul:
Lesoochranárske zoskupenie VLK upozorňuje na problémy v slovenskej časti UNESCO lokality „Karpatské bukové pralesy a staré lesy Nemecka“ od jej zápisu do zoznamu v roku 2007. Po viacročných snahách o zabezpečenie ochrany pre túto lokalitu na národnej úrovni sme v roku 2012 došli k záveru, že SR nemá skutočný záujem chrániť toto bohatstvo a požiadali sme Výbor svetového dedičstva UNESCO o vymazanie slovenskej časti zo zoznamu. Následne, na základe oboznámenia sa s oficiálnymi procedúrami UNESCO, sme v roku 2014 požiadali o zápis tejto lokality do Zoznamu ohrozených lokalít.
Základným problémom je, že napriek deklarovanej najprísnejšej ochrane sa v týchto územiach legálne ťaží drevo, loví zver, pripravujú sa tu developerské projekty (ako napr. lyžiarske stredisko vo Vihorlatských vrchoch, alebo cestný hraničný prechod v Poloninách) a nikto v skutočnosti nevie, kde sú hranice UNESCO lokality.
Slovenská republika klamala medzinárodnému spoločenstvu už pri vyhlasovaní lokality, kedy naši zástupcovia tvrdili, že celé územie je chránené v zmysle najprísnejšej kategórie ochrany prírody (Ia) podľa kategorizácie Medzinárodnej únie pre ochranu prírody (IUCN). No ani po vyhlásení Slovensko nepodniklo žiadne účinné kroky aby túto ochranu zabezpečilo.
Druhým zásadným problémom sú hranice a výmera samotnej lokality. Vzhľadom na nevhodne použitú mierku mapy v nominačnom projekte dodnes nikto, ani štátne orgány, nevie kde presne sú hranice tohto územia. Navyše, medzi textovou časťou a mapovými podkladmi je vo výmere územia rozdiel až 2 200 ha, čo sú 2/5 celého územia.


v 2015 tu bol expert, očarene stál na tých holoruboch v Poloninách...
ale naťahuje sa to dosť, zrušiť UNESCO u nás sa nikomu veľmi nechce..

kolega Peťo Sabo sa tomu celému podrobne u nás venuje, ak, tak mu napíš peto@wolf.sk