login::  password::
cwbe coordinatez:
101
63532
683817
683643
903814
8352162

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::0
total children::0
show[ 2 | 3] flat


Iteration 0 :: Euphorbus

Greek: Εὔφορβος, the son of Panthous and Phrontis, was a Trojan hero during the Trojan War. He wounded Patroclus before Patroclus was killed by Hector. In the fight for Patroclus' body, Euphorbus was killed by Menelaus.

He was apparently one of Troy's finest warriors. Menelaus later took Euphorbus' shield to the temple of Hera in Argos. There are some accounts that claim that it was Euphorbus, not Aeneas, Cycnus or Hector, that killed Protesilaus.

The philosopher Pythagoras claimed to be a reincarnation of Euphorbus, according to Heraclides of Pontus (as reported by Diogenes Laertius).

In the Metamorphoses of Ovid (15, 160–164), Pythagoras is again said to have claimed to be a reincarnation of Euphorbus.

Iteration 1 :: Pythagoras

Pytagoras zo Samu/zo Samosu alebo Pýthagorás zo Samu/Samosu alebo Pythagoras zo Samu/zo Samosu (asi 580 pred Kr. - asi 572 pred Kr. až 496 pred Kr.) bol starogrécky filozof, nábožensko-morálny reformátor, matematik, astronóm, akustik. V juhotalianskom meste Krotón založil vlastnú školu, ktorá bola zároveň aj náboženským spolkom.

Podstatou všetkého je podľa Pytagora číslo. Číslo je princíp, ktorý dáva veciam určitosť, jasnosť, poznateľnosť. Čísla sú aj symbolom etických hodnôt a vzťahu medzi ľuďmi.

Pytagoras pochádzal z ostrova Samos. Emigroval odtiaľ údajne na znak protestu proti Polykarpovej tyranii. Precestoval Egypt aj Perziu a zoznámil sa s náboženstvom tamojších národov i s výsledkami ich vedeckého skúmania a pozorovania.

V spolku, ktorý Pytagoras založil, ho považovali za veľkú autoritu a výrok 'Pytagoras to povedal' sa vraj používal ako argument pri uplatňovaní nejakého názoru.

viac na :: https://sk.wikipedia.org/wiki/Pytagoras_zo_Samu