login::  password::
cwbe coordinatez:
809096
63527
63666
8171950

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::0
total children::0
1 K

show[ 2 | 3] flat


Boris Baňas je úspešným obchodníkom s konopnými potravinami a popredným odborníkom na priemyselné spracovanie a využitie konopy na Slovensku.

Začiatkom júna tohto roku sa stal členom správnej rady Európskej asociácie pre priemyselnú konopu (European Industrial Hemp Association – EIHA). Opýtali sme sa ho, čo jeho menovanie do funkcie v tejto významnej inštitúcii sektoru pestovateľov, spracovateľov a predajcov priemyselnej konopy môže priniesť.
http://bit.ly/28NmIVC