login::  password::
cwbe coordinatez:
809096
63527
63666
8024226

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::0
total children::0
show[ 2 | 3] flat


Návrh smerodajných hodnôt pre obsah THC v konopných potravinách.

Konopné potraviny sú čoraz obľúbenejšie, o čom svedčí ich dvojciferný rast na trhu. Na túto superpotravinu však vrhá tieň jej zložka THC, ktorá môže mať psychotropné účinky. Smerodajné hodnoty pre obsah THC sa uplatňujú len v troch európskych krajinách, pričom úplne chýbajú právne predpisy na úrovni EÚ. Výrobcovia a spotrebitelia konopných potravín sa tak ocitajú v nejednoznačnej situácii.

Zámerom novej štúdie je vypracovať vedecky podložené smerodajné hodnoty pre obsah THC na európskej úrovni, ktoré ochránia spotrebiteľov bez zbytočného obmedzenia trhu
http://bit.ly/1P0M0jf