login::  password::
cwbe coordinatez:
809096
63527
63666
7939168

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::0
total children::0
1 K

show[ 2 | 3] flat


„Jedna vec je faktické znenie Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach, druhá vec je flexibilita výkladu tohto znenia, ktorá umožňuje aj signatárom tohto Dohovoru také národné legislatívne nastavenie, ktoré umožní dekriminalizáciu a legalizáciu cannabisu nielen na medicínske účely. Pozrite si príklad Urugaya, Portugalska, Českej republiky či Holandska.“

Prof. Michel Kazatchkine, The Global Commission on Drug Policy, marec 2015, Praha
http://bit.ly/1JV1tz1