login::  password::
cwbe coordinatez:
876611
5604218
7823441

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: moderated
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::274
total children::15
2 K

show[ 2 | 3] flat


evadka0
azazel0
aufhebung0
skurva.0
tom_myto0
sine0
diagnoza: av...0
mirny0
vygidor0
sedo0
nieni0
Firenze0
eyo0
Be a darknes...0
or.lock0
mrjn0
hvizdo0
wintop0
krvsh0
ode0
bugy{outKasted}2
adhara2
laila4
elite.club.o...7
alexis[Locke...7
eRKK7
je te tue7
dark tao12
V tejto nóde sa nachádza zoznam ID navrhnutých na vylockovanie z kyberie.

Navrhnúť nového "kandidáta", prípadne zaň hlasovať môže každý Agorou prijatý občan kyberie.

Pri návrhu nového "kandidáta" prosím postupujte následovným spôsobom:

1) Uistite sa že váš kandidát už nebol navrhnutý niekým iným, v prípade že bol, nenavrhujete ho znovu a radšej udeľte K už existujúcemu návrhu
2) Ak podobný návrh neexistuje, tak ho môžete vytvoriť pričom je treba dbať najmä na to, aby názov (tzv. title, resp.node_name) obsahoval iba číselné ID užívateľa (napr. 332, v prípade že chcete na ostrakizáciu navrhnúť ubika)
3) Do obsahu nódy uveďte zdroje (i.e. linky na príspevky) na základe ktorých navrhujete ostrakizáciu užívateľa s ID ktoré ste zadali v bode 2.
4) Kliknite na "add" a ak chcete zvýšiť pravdepodobnosť úspechu Vášho návrhu, za návrh rovno zahlasujte tým, že mu udelíte K.

V prípade že je ostrakizácia aktivovaná (to jest v prípade že za hodnotu ACTIVE premennej OSTRACIZATION_SWITCH hlasovalo viac užívateľov ako za hodnotu INACTIVE a zároveň návrh má návrh viac K ako je momentálne nastavená hodnota parametru OSTRACIZATION_VOTES, bude "kandidát" pri najbližšom spustení ostrakizačného skriptu vylúčený z kyberie na 1 rok.

Po vykonani ostrakizacie sa informacia o nich uklada do ARCHIVU


  forum:: 4427650 :: NEW (1 children )   NEW DESCENDANT  [1K] (2564)
  submission:: 1179746 :: NEW (0 children )  [1K] (psycho)
  submission:: 1297258 :: NEW (0 children )  [1K] (Prospero)
  submission:: 1367 :: NEW (0 children )  [1K] (Prospero)
  submission:: 1859269 :: NEW (0 children )  [2K] (Prospero)
  submission:: 2564 :: NEW (3 children )   NEW DESCENDANT  [7K] (vygidor)
  submission:: 332 :: NEW (0 children )   NEW DESCENDANT  [2K] (Prospero)
  submission:: 644892 :: NEW (3 children )   NEW DESCENDANT  [6K] (Prospero)