login::  password::
cwbe coordinatez:
4684483
1495370
2449314
7814765

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: moderated
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::472
total children::472
17 K

show[ 2 | 3] flat


Fen0
andread0
sestra0
al-caid0
neviem*0
::mizu::0
denimkolos0
ea0
kyberbubus0
tulenya0
Standard0
Prospero1
_1
ooo3
bliksa3
a nk l3
dudel3
skurva.5
zrnk☉42
kostja75
tybyk83
krokobox gomont89
afross99
samuel114
Gerronimo166
darmozrac167
lubomier.sk182
femme212
paket289
diagnoza: av...325
XcomeX372
palino372

Etymologický Slovník Kyberie

ǵneh₃dʰis swojom dn̥ǵʰweh₂m!

Tento slovník vysvetľuje pôvod rôznych slov súčasnej slovenčiny a češtiny. Je to niečo ako jazykové múzeum: namiesto vykopávok v ňom máme staršie znenia súčasných slov (v žltom). Tie vychádzajú z pravidelných jazykových zmien a slovotvorných morfém, ktoré sa kedysi používali. Síce v stredobode záujmu tohto slovníka je formálna rekonštrukcia starých indoeurópskych koreňov (inými slovami, ide skôr o študijnú pomôcku než slovník pre širšiu verejnosť), zahŕňa aj (podľa možnosti) zmeny významu a, v niektorých prípadoch, historický kontext, súvisiaci s ním. Slovník je priebežne updatovaný; nové lexémy sa zobrazia cez flat view, v obsahu je abecedný zoznam už analyzovaných slov.

návod na čítanie

flat view
fórum
jazykové zmeny
obsah
skratky
tabuľky znakov
zdroje  submission:: a :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: baňa :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: báseň :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: bdieť :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: behať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: bez :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: biely :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: biť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: blázon :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: bledý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: blesk :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: blízky :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: blud :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: bodať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: boh :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: bolieť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: bor :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: bosý :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: brať :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: brat :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: breh :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: breza :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: brva :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: buk :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: búrka :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: býk :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: byť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: celý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: cesto :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: cirkev :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: cudzí :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: cukor :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: čary :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: čas :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: častý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: čaša :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: čerešňa :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: červ :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: česať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: čierny :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: čin :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: čistý :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: človek :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: črep :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: črevo :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: čudo :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: čuť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: dať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: dážď :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: dcéra :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: dedo :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: dej :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: deň :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: deväť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: diel :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: dieťa :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: div :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: dlhý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: dno :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: do :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: doba :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: dol :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: drevo :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: driapať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: driemať :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: drieť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: drobiť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: druh :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: drzý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: držať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: dub :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: dúfať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: duch :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: dva :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: dym :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ešte :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: fungovať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hasiť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hlad :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: hlas :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hlava :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hlina :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hlt :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hlúpy :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hmla :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: hnať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hniť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hody :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: hora :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: horda :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: horieť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hospodár :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: hotový :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hovädo :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: hovor :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hra :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: hrad :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hrôza :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: hruda :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hruška :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hudba :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: hus :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hustý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hviezda :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: chápať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: chcieť :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: chlad :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: chlieb :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: chodiť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: chovať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: chrbát :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: chyba :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ísť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ja :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: jablko :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: jahňa :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: jahoda :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: jama :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: jar :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: jasný :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: jať :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: jazda :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: jazero :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: jazyk :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: jeden :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: jedľa :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: jeleň :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: jeseň :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: jesť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: jež :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: juh :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: junák :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: k :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kameň :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: Karpaty :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kaziť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: klásť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: klietka :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kloniť :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: kniha :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kolo :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: koniec :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kopať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kosť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kov :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: koza :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kôň :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kradnúť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kraj :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: krása :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: krava :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: krivý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kŕmiť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kruh :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: krútiť :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: krv :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: kryť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kultúra :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kus :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kvet :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kyber- :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kysnúť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: lačný :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ľad :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ľahký :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ľakať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: lakeť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ľan :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: láska :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: látka :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ľavý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: lebka :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: lenivý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: lepiť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: les :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: lesť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: leto :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ležať :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: liať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: líce :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: lietať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: liezť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: lichý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: lipa :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: loď :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: lomiť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: losos :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: loviť :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: lož :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ľúbiť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: lúč :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ľudia :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ľúty :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: lyko :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: mach :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: maľovať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: malý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: matka :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: mazať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: mäkký :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: mäso :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: med :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: medza :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: meniť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: meno :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: mesiac :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: miasť :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: miera :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: miesto :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: milý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: míňať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: mladý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: mlčať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: mlieť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: mnoho :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: modliť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: Morava :: NEW (0 children )  [3K] (al-caid)
  submission:: more :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: most :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: mozog :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: môcť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: mrak :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: mravec :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: mráz :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: mreža :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: múdry :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: muka :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: muž :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: my :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: myseľ :: NEW (0 children )  [3K] (al-caid)
  submission:: myť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: na :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: nebo :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: nechať :: NEW (0 children )  [4K] (al-caid)
  submission:: nie :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: niesť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: niť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: nízky :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: noc :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: noha :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: nos :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: nový :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: o :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: obuť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: od :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: oheň :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: oko :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: olovo :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: opak :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: orať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: orech :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: orol :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: os :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: osa :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: osem :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ostrý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: otec :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: ovca :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: padať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: páliť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: pamäť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: para :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: pásť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: päť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: pekný :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: pena :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: Perún :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: pes :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: piecť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: pieseň :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: piesok :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: písať :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: piť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: platiť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: plávať :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: pleva :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: pliesť :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: plný :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: pľúca :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: plynúť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: po :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: pohár :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: pokoj :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: pole :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: poslať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: práca :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: prach :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: prasa :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: pravý :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: prax :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: pre :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: pre- :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: priať :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: prísny :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: prosiť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: proti :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: pruh :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: puk :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: pustý :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: pustý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: rad :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: rád :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: rameno :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ráno :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: rásť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: rebro :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: reč :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: rezať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: riedky :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: rieka :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: riešiť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: robota :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: rod :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: roh :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: rosa :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: rovný :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: roz- :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: rúbať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ruka :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: rupnúť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: Rus :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: rušiť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ryba :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ryť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: s :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sa :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sahať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sedem :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sedieť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sekať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: seno :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: seno :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sestra :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sever :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: siať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sieť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sklo :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: skočiť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: skorý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: slabý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sledovať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: slnko :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sloboda :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: slovenský :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: slovo :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sluch :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: smiať :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: smieť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: smrad :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: smrť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: snaha :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sneh :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: snovať :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: socha :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: soľ :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sova :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: spať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: spieť :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: srdce :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: stať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: stíhať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sto :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: stoh :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: strana :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: strasť :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: stretnúť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: striehnuť :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: stroj :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: strom :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: strýc :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: stúpať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: súci :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: suchý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: svet :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sviňa :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: svokor :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: syn :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: syr :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sýty :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: šesť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: šiť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: štít :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: štyri :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ťahať :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: Tatry :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: teľa :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: tenký :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: teória :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: teplo :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: tesný :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: tiecť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: tlačiť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: tma :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: trhať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: tri :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: triasť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: trieť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: triezvy :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: tuk :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: tvor :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: ty :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: u :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: učiť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: uhol :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ucho :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ujo :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: úľ :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: um :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: unaviť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ústa :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: v :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: vadiť :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: vajce :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: variť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: včela :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: vec :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: večer :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: veľký :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ves :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: veselý :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: viať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: viazať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: vidieť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: viera :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: viesť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: víno :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: viť :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: vlk :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: vlna :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: vnuk :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: voda :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: voj :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: voz :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: vôľa :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: vôňa :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: vrah :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: vrana :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: vráta :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: vŕba :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: vrhať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: vrch :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: vrtieť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: vše- :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: vy :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: vy- :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: vysoký :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: z :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: za :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: zabudnúť :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: zajac :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: zajtra :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: zdravie :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: zelený :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: zem :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: zima :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: získať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: zlo :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: znať :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: zob :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: zrieť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: zub :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: zvať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: zver :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: žaba :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: želať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: žena :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: žhať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: žiadať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: žiaľ :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: živý :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: žreb :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: žriebä :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
axone _Etymologia
axone main
axone 21.10.2018-15:03:46
axone vykickstartrujme si etymologicky slovnik slovenciny?