login::  password::
cwbe coordinatez:
101
63535
5521721
7508729

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::1
total children::1
3 K

show[ 2 | 3] flat


CVLcCE9.png

Ako naplánovať a napísať projekt a projektovú prípravu? Nad čím sa zamyslieť pri tvorbe projektu? Ako analyzovať svoje možnosti a príležitosti?

Katedra divadelného manažmentu Divadelnej fakulty VŠMU vás pozýva na

seminár: Projektový manažment. Na čo mám myslieť pri začatí projektu?Seminár sa uskutoční vo štvrtok 27. 2. 2014 od 9:00 do 16:00 hod. na Ventúrskej ulici č. 3, miestnosť č. 13, prízemie. Vstup voľný.

POZOR! POČET ÚČASTNÍKOV JE OBMEDZENÝ. TU SA MÔŽETE PRIHLÁSIŤ NA SEMINÁR

Chcete začať projekt, máte už aj nápad, ale neviete ako? Existujú zaužívané postupy pri písaní projektu, ktoré využijete nielen pri vypĺňaní grantovej žiadosti. Sú veľmi užitočné a častokrát vám odkryjú realitu, slabé stránky projektu a možnosti jeho rozvíjania. Dobre naplánovaný projekt je základný kameň pre jeho úspech. Čo sa skrýva pod pojmom projekt? Môže to byť čokoľvek, čo má začiatok a koniec: výstava, festival, založenie časopisu alebo koncert.

Lektorka Natália Urblíková študovala na FiFUK v Bratislave odbor Kulturológia – manažment kultúry. Počas školy pracovala externe ako lektorka v SNG. Po ukončení štúdií sa zamestnala v SNM a neskôr v IUVENTE, kde pôsobila v Národnej agentúre programu Mládež v akcii ako projektová manažérka. Absolvovala trojročný vzdelávací projekt Bližšie k múzeu a projekt Intercultural Navigators. Momentálne externe pôsobí na VŠMU a venuje sa organizovaniu rôznych podujatí v oblasti umenia a kultúry.

Lektorka Svetlana Waradzinová je absolventka divadelnej dramaturgie na DF VŠMU a postgraduálneho štúdia manažmentu umenia a kultúrnej politiky na Goldsmiths College London University vo Veľkej Británii, autorka a spoluautorka niekoľkých projektov pre rôzne kultúrne inštitúcie, aktívna v European Network of Culture Administration Training Centres. Na DF VŠMU pracuje od r. 1999 a vyučuje predmety praktickej dramaturgie, marketing umenia, fundraising v umení, administrácia a organizácia divadiel.

Seminár je jedným zo série tréningov, seminárov a prednášok pre mladých profesionálov v rámci projektu kulturaprofesionalne.sk. Za podporu projektu ďakujeme Nadácii Tatra banky, Accenture - Skills to succeed a Pontisu.

Viac info nájdete na našej novej webovej stránke:

https://kulturaprofesionalne.sk/
info@kulturaprofesionalne.sk

Budeme ti vďační, ak podporíš medzinárodný divadelný festival Istropolitana. Stačí kliknúť a hlasovať.
0000010100063535055217210750872907508757
lakerko
 lakerko      24.02.2014 - 16:32:49 , level: 1, UP   NEW
mali by ste tam vy prednasat!