login::  password::
cwbe coordinatez:
866
1551575
63562
64884
7354514

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::0
total children::0
1 K

show[ 2 | 3] flat


Medzinárodný festival poézie Ars Poetica :: 17. - 21. októbra 2013

poetica_program.jpeg.crop_display.jpg

Medzinárodný festival poézie Ars Poetica sa uskutoční v čase od 17. do 21. októbra 2013 na dvoch bratislavských miestach. Na časť programu zloženého z poézie, filmov a koncertov sa tešte aj v priestoroch A4. Informácie o programe jednotlivých festivalových dní v A4 nájdete na webe A4 alebo na stránke festivalu: http://www.arspoetica.sk/2013.

Kompletný program festivalu: http://www.citylife.sk/festival/ars-poetica-2013-bratislava