login::  password::
cwbe coordinatez:
101
63564
63588
7058306
7175243
7175387
7175450
7176237
7199254

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::0
total children::0
show[ 2 | 3] flat


Ak ťa to ešte stále zaujíma, zopár výskumov o škodlivosti (priamej alebo potenciálnej) GMO je tu:
výskum na myšiach
výskum na myšiach
výskum na kurencoch a potkanoch
výskum na ľuďoch - pozorovaný prenos génov z GMO plodín do baktérií črevnej mikroflóry.

Iný prieskum z roku 2007 poukazuje na fakt, že v tej dobe neboli známe štúdie s vedeckými dôkazmi, ktoré by potvrdzovali toxikologickú bezpečnosť GM plodín! 25 rokov od ich prvého vyprodukovania!