login::  password::
cwbe coordinatez:
101
63564
63588
7058306
7175243
7175387
7175450
7176237
7182449
7182469
7182491

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::11
total children::2
show[ 2 | 3] flat


Skús osloviť doc.RNDr. Ľubicu Lacinovú, DrSc., predsedníčku vedeckej rady
Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, ktorá to hlása.

Myslíš že by si kazila reputáciu vyjadreniami len tak od buka?

Ale k tej motivácii - mohla by to byť snaha o znižovanie populácie, ktorou sa netají ani Bill Gates. Tiež mi to nepríde celkom v súlade s ľudskými právami.