login::  password::
cwbe coordinatez:
4684483
1495370
2449314
7024366

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::11
total children::11
1 K

show[ 2 | 3] flat


mofo0
chocolat0
Faust0
vrq0
-
0468448301495370024493140702436607472439
SYNAPSE CREATOR
 441{outKasted}      24.01.2014 - 10:19:36 (modif: 24.01.2014 - 10:28:27), level: 1, UP   NEW  HARDLINK !!CONTENT CHANGED!!
Nič zmysluplné sa tam nehovorí.
Najprv kočka vysvetľuje, že kvôli čomu ich zavolali, chlapík, že vyhodil bicykel a že metro sa má pohnúť ...
Släpp mig = pusti ma, skämtar du/ni = žartuješ,-te?, sluta = prestaň, flytta pa dig = pohni sa, jag ska inte med = nejdem s vami, vad är det du inte fattar = čomu nerozumieš?, det räcker nu = stačilo, du backar undan = stiahni sa, nu lugnar du ner dig = teraz sa ukľudni, du får ligga ner = teraz si ľahneš, musíš si ľahnúť, ... atď
.. a potom rozprávajú, že sa to deje 2x za rok, aký je to stres a tak ...

Podľa mňa mali počkať na posilu hneď na začiatku, chýbali tam minimálne 2 chlapi. Je síce super, že v hliadke je žena, ale títo bulovia sú často ťažkí sexisti, myslím, že aj kvôli tomu sa s nimi nechceli baviť.

0468448301495370024493140702436607333537
441{outKasted}
 441{outKasted}      20.09.2013 - 12:56:46 , level: 1, UP   NEW
www.tyda.se

0468448301495370024493140702436607171823
vrq
 vrq      11.05.2013 - 22:59:20 , level: 1, UP   NEW
http://www.swedishpod101.com/swedish-word-lists/

0468448301495370024493140702436607027398
vrq
 vrq      26.01.2013 - 22:03:54 , level: 1, UP   NEW
http://sverigesradio.se/

0468448301495370024493140702436607024377
vrq
 vrq      24.01.2013 - 19:47:32 (modif: 24.01.2013 - 19:57:38), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
http://www.sayitinswedish.com/ lekcie PDF + MP3

0468448301495370024493140702436607024374
vrq
 vrq      24.01.2013 - 19:45:24 , level: 1, UP   NEW

0468448301495370024493140702436607024373
vrq
 vrq      24.01.2013 - 19:45:12 , level: 1, UP   NEW
Learn Swedish Vocabulary with Pictures
http://www.youtube.com/playlist?list=PL562A7BE5CD4F2F47

0468448301495370024493140702436607024372
vrq
 vrq      24.01.2013 - 19:44:52 , level: 1, UP   NEW
http://cs.wikibooks.org/wiki/%C5%A0v%C3%A9d%C5%A1tina
http://swedishlingq.com/
http://www.thelocal.se/discuss/index.php?showtopic=24688
http://lexin.nada.kth.se/lang/bildteman/index.htm
http://sweden.nevosad.cz/index.php?svedstina&form[tag]=10
http://www.thelocal.se/discuss/index.php?showtopic=29061
http://www.digitalasparet.se/
http://www.loecsen.com/travel/0-en-14-2-23-free-lessons-swedish.html
http://www.svedstina.estranky.cz/clanky/gramatika.html
http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=greeting-in-swedish
http://mylanguages.org/swedish_audio.php

0468448301495370024493140702436607024371
vrq
 vrq      24.01.2013 - 19:44:41 , level: 1, UP   NEW
http://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_grammar

0468448301495370024493140702436607024370
vrq
 vrq      24.01.2013 - 19:44:30 , level: 1, UP   NEW
http://www.slangopedia.se/

0468448301495370024493140702436607024369
vrq
 vrq      24.01.2013 - 19:44:20 , level: 1, UP   NEW
http://www.ielanguages.com/swedish1.html

0468448301495370024493140702436607024368
vrq
 vrq      24.01.2013 - 19:44:09 , level: 1, UP   NEW
http://social.sweden.se/Social-feeds/Swedish-Word-of-the-Day-for-Beginners/