login::  password::
cwbe coordinatez:
101
63532
683817
683643
683657
5122430
6741970

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::1
total children::1
1 K

show[ 2 | 3] flat


Handout for conference „Fabrique de la Loi“ which took place on
6th-7th July 2012 @ Ecole des Sciences Politiques, Paris, France
concerning

Parallel Democracy Model


as proposed by
Daniel D. Hromada & Guild of cryptographs of kyberia.(sk|cz) communities

0000010100063532006838170068364300683657051224300674197006747361
IMH[Locked_OUT]
 IMH[Locked_OUT]      18.07.2012 - 10:02:30 , level: 1, UP   NEW
http://www.lafabriquedelaloi.fr/OLDP/Presentations/4%20-%20Workshop%20Sessions%20II/Session%206%20-%20Involving%20all%20citizens/

0000010100063532006838170068364300683657051224300674197005604239
SYNAPSE CREATOR
 IMH[Locked_OUT]      17.10.2010 - 23:07:47 (modif: 18.11.2010 - 14:01:00), level: 1, UP   NEW  HARDLINK !!CONTENT CHANGED!!
Child node of this node with biggest amount of obtained Ks becomes the title of kyberia.sk at 00:23

(warning: all child nodes which contain more than one line will end up in recycle bin!)

This is a "system configure" feature. Hence only kyberia senators can vote here! If You wanna become a senator, apply here: http://kyberia.sk/id/876611/

0000010100063532006838170068364300683657051224300674197005604218
SYNAPSE CREATOR
 Prospero      17.10.2010 - 22:55:04 (modif: 28.10.2015 - 13:50:33) [4K] , level: 1, UP   NEW  HARDLINK !!CONTENT CHANGED!!
Parallel Democracy Model (PDM) je systém, ktorý umožňuje auto-konfiguráciu a samo-adaptáciu spoločenských útvarov v závislosti na výslednici kolektívnych vôli základných jednotiek týchto útvarov (napr. avatarov vo virtuálnych priestoroch). Cieľom PDM je vyriešiť niektoré zlyhania, ktoré sú vlastné parlamentnej demokracií - najčastejšie sa vyskytujúcemu variantu takzvaného Serial Democracy Model (SDM).

V prípade SDM sa rozhodnutia, ktoré je treba vykonať, dejú jedno za druhým v legislatívnych alebo exekutívnych zložkách. Prebieha to tak, že sa skupina decision-makerov stretne na jednom mieste za účelom realizovania „hlasovania“. Možnosť, ktorá dostane najväčší počet hlasov, je potom „materializovaná“ prostredníctvom externých inštitúcií.

V prípade PDM nieje potrebné aby sa účastníci stretli v jeden moment. Stále sa síce musia stretnúť na jednom mieste, to však môže byť virtuálne. Na tomto mieste sa prezentujú rôzne premenné (parent node) a k nim nastavitelne hodnoty (child node), ktoré determinuju funkciu spoločenskeho útvaru, a ktoré su prístupne simultánne, paralelne a na veky vekov, pričom im môžu účastníci pridávať ďalšie možné hodnoty. Ostatní účastníci dávaju svoje hlasy možným hodnotám danej premennej, pričom tá hodnota premennej, ktorá ma najviacej hlasov, je považovaná za „dočasne aktivovanu hodnotu“.

Aktivácia hodnôt je realizovaná prostredníctvom cron skriptov. Intervaly kedy sa skripty spúšťajú môžu byt tiež predmetom hlasovania v ramci PDM.

V najväčmi liberálnej verzií PDM je každý avatar alebo občan oprávnený hlasovať pre ľubovoľnú hodnotu ľubovoľnej premennej a navrhovať iné hodnoty.

To čo Ti chcem povedať je, že takmer všetky základne parametre spoločenského systému (napr. dane, imigračné kvóty) môžu byť chápané ako integer, float alebo booleovské hodnoty. Z tohto dôvodu je riadenie spoločnosti umením nastaviť správne hodnoty správnym premenným a "ideálna" spoločnosť je takou spoločnosťou, ktorá ma najbližšie ku globálnemu "optimu" v priestore riešení.

Týmto spôsobom je možné upravovať fungovanie spoločenských útvarov a to bez nutnosti využívať služby kasty profesionálnych politikov.