login::  password::
cwbe coordinatez:
866
1551575
6730300

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::2675
total children::103
29 K

show[ 2 | 3] flat


lubomier.sk0
m@rek0
MiHo0
milton1
egor1
hauso1
pyxel1
bliksa1
k0zmonAut2
skurka2
sly2
ode2
mrjn2
L0bogo2
marselka3
fuzzy Zuzzy3
~ cosmic lau...3
didaktikskal...3
sietdobra.sk3
los ageless3
or.lock3
Kusok3
(baky)5
homelie5
5
Smiesko5
paradigm shift7
andread9
Metatron10
RicCo10
mzpx10
Silo11
koss11
svet14
skii chrt[Lo...16
cichlasoma17
AyDam19
kuku22
screenager40
michalides56
lacko lackovic61
tina_blonjazz63
Ivan68
kevala74
misenka76
piknik80
Vipo87
@OMs89
Takmersen91
black tatiana96
LP99
Ciny105
lilu105
vanilka108

http://www.sietdobra.sk

Sme sku­pina ľudí, ktorí sa roz­hodli, že sa pre­stanú vyho­vá­rať na „nepria­zeň osudu, poli­ti­kov, šéfov, sude­dov a tých druhých“. Uve­do­mu­jeme si, že ak chceme žiť v kraj­šom svete, tak je nevy­hnutné si naj­skôr uro­biť krajší svoj vlastný svet a potom pre­tvá­rať ten vonkajší.

Ten sa však netvorí nadá­va­ním na ostat­ných pri pive a na face­bo­oku, ale činmi. Berieme zod­po­ved­nosť sa svoj život do vlast­ných rúk a sna­žíme sa s ním robiť to naj­lep­šie čo vieme. Preto sme na zastre­še­nie našich projek­tov zalo­žili občian­ske zdru­že­nie Sieť Dobra.

Spá­jať dobré je nie­len našim posla­ním ale aj pri­már­nym záme­rom. Kla­dieme si za cieľ hľa­dať v kaž­dom človeku práve tie pros­pešné, dobré a pozi­tívne vlast­nosti a tie upred­nost­ňo­vať.

FacebookTwitterYouTube

shop.sietdobra.sk_cover.png

Buďme zmenou ktorú chceme vidieť vo svete.

- Mahátma Gándhí -


00000866015515750673030009024801
lubomier.sk
 lubomier.sk      08.12.2022 - 18:04:31 (modif: 08.12.2022 - 18:07:12) [4K] , level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Čaute, odišla nám spolubývajúca a máme v ponuke izbu na prenájom. Aj na spolubývanie, ale aj na krátkodobý prenájom.

Spolubýbavnie: https://sietdobra.sk/ponukame-izbu-na-prenajom/
Krátkodobé ubytko: https://lbmr.sk/airbnb

IMG_20221208_145846-scaled.jpeg
SD_sidlo-768x641.jpg

hlúposti mažem

00000866015515750673030008952071
lubomier.sk
 lubomier.sk      22.02.2022 - 17:25:29 (modif: 23.02.2022 - 12:22:18) [1K] , level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Nejaké news zo Siete Dobra && pozvánka na seminár

Naše združenie vzniklo už skoro pred 10 rokmi a jednou z jej nosných tém bola komunita. Slovo, téma, pojem, pocit, ktorý má mnoho významov, mnoho podôb a je ľahké sa v ňom stratiť. Pre nás to bolo od začiatku spoločenstvo ľudí, ktorí sa prijímajú takí akí sú, spolupracujú na dosahovaní spoločného sna, vzájomne sa podporujú. To sú krásne ideály, avšak oveľa ťažšie to ide v realite. Ani nám sa to nepodarilo, aj keď sídlo združenia sa dá do istej miery považovať za vhodné prostredie na vybudovanie spoločenstva. 12.12. 2021 sme sa stali súčasťou širšieho kruhu ľudí, ktorý zdieľajú tento cieľ, Community Building Slovensko. Pracujeme s úspešnou metodikou Dr. Scotta Pecka a pomáhame ľudom zažiť samých seba v skupine tak ako nikdy predtým.  
Celý článok: https://sietdobra.sk/pomahame-budovat-komunity/

Rezervácia na seminár.
https://shop.sietdobra.sk/produkt/sila-ludskeho-spojenia/

CBW_Piestany.jpg


P.S.: Viem v akom (katastrofálnom) stave je web... Keby šikovný worpress človek chcel pomocť, dohodneme sa. <3


„V mojom srdci je túžba po mieri vo svete. Vzhľadom k ranám a odmietnutiam, ktoré sme utŕžili v minulých vzťahoch sa bojíme podstúpiť riziko odzbrojiť samého seba. V našom strachu zanedbávame sen po autentickej komunite a berieme ho čisto ako vizionársky. Existujú ale cesty, podľa ktorých sa ľudia môžu vrátiť opäť k sebe, a vďaka ktorým sa staré rany môžu uzdraviť. A to je poslaním seminárov Budovania komunity (Community Building Workshops), učiť tieto princípy – aby sa nádej stala opäť reálnou – a túto víziu naozaj uskutočniť vo svete, ktorý takmer zabudol, čo to znamená nádhera byť človekom.“
Morgan Scott Peck, MD

hlúposti mažem

0000086601551575067303000895207108952097
krvsh
 krvsh      22.02.2022 - 19:37:08 , level: 2, UP   NEW
Môžem sa spýtať, na čo bude použitých tých cca 4587-5247€, čo plánujete vybrať na vstupnom, keď v tom nie je zahrnuté ubytovanie ani jedlo?

000008660155157506730300089520710895209708952149
lubomier.sk
 lubomier.sk      22.02.2022 - 23:15:15 (modif: 22.02.2022 - 23:16:59), level: 3, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Minimálný počet je 15 ľudí, tak to môžeš rovno prepočítať. Ak by sa podarilo získať 33 ľudí bol by to malý zázrak. Ale všetci v neho dúfame a pracujeme na tom, aby sa tento úžasný proces dostal k čo najväčšiemu počtu ľudí.

Ekonomický model je takýto:
- 10% zostava v organizacii
- zbytok sa rozdelí medzi facilitátorov a organizátorov v pomere 60% a 40%
- pokiaľ bude málo ľudí, doplatíme zo svojho, pokiaľ veľa každý sa rád zriekne osobného zisku v prospech šírenia myšlienky
- a samozrejme naklady za priestory, propagaciu, občerstvenie, réžiu

Realita týchto akcií je skôr na spodnej krivke výnosov, ale budeme sa snažiť aby to tak nebolo. Vízíe a plány su veľké. Získane zdroje budú investované do rozvoja iniciatívy. Btw, všimol si si malú ponámku na spodku? "Pokiaľ je cena pre Vás vysoká, kontaktujte nás a nájdeme pre Vás riešenie ako sa zúčastniť."

V prvom rade nám ide o poslanie. Ekonomická časť je nevyhnutná aby to mohlo fungovať a byť udržateľné.

Odpovedal som zrozumiteľne a dostatočne?


P.S.: A čo inak hovoríš na obsah?


hlúposti mažem

00000866015515750673030008952071089520970895214908952340
sova_dlhochvosta
 sova_dlhochvosta      23.02.2022 - 16:34:34 , level: 4, UP   NEW
obsah?

no neviem, sledoval som zpovzdiali zrovna Roba ako chodí prednášať kade tade o komunitách,

pričom na tú svoju zásadne len pindal,

pričom bol jeden z hlavných brzdiacich efektov v tej svojej práve on,

pričom keď sa rozišiel so svojou ženou tak ho nenapdalo lepšie, ako zmiznúť,

pričom sa nám tu všetkým do určitej miery uľavilo keď zmizol, lebo bol jeden z mála s ktorými sa za žiadnych okolností nedalo normálne dohodnúť na ničom,

pričom to nakoniec vyzerá že šlo hlavne o to, že mu zavoňalo mladé pičivo,

tak neviem, spoločenstvo sa nedá vybudovať na základoch ktoré sa naučíš na seminári,

spoločenstvo sa nebuduje, môže proste vzniknúť, tam kde sú skutočné väzby skutočných ľudí, ktorí majú v paži kecy o komunite, ale chcú slušne žiť

0000086601551575067303000895207108952097089521490895234008952630
lubomier.sk
 lubomier.sk      24.02.2022 - 12:48:06 (modif: 25.02.2022 - 01:07:53), level: 5, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Ďakujem za diss na Roba, ale asi by bolo lepšie ho adresovať jemu. :) To som sa úplne nepýtal, obsah semináru nie sú Robove prednášky ani názory ani historia...

Budem reagovať na posledné dve vety.
"tak neviem, spoločenstvo sa nedá vybudovať na základoch ktoré sa naučíš na seminári,"
- začal si "tak neviem" a dal tam nejakú hlášku ktorá potvrdzuje prvé dve slová...

Budem osobný: Spoločenstvo sa snažím budovať už roky. A zistil som že sa nedá vybudovať na vzletných ideáloch. Seminár je zážitkový. Nie sú to teorie a kecy. Prináša skúsenosť, ľudia si výskúšajú metodiku, zvedomia si procesy ktoré sa dejú pri medziľudských vzťahoch. Väčšinou nevedome. Či už vo dvojici, trojici, skupine. Sú to empirické fakty premenené na funkčnú metodiku.

Na to posledné ani vecne reagovať nebudem.

Subjektívne mi to pripadá, že si si potreboval vyliať jed a frustráciu. Ale ktovie, možno sa mýlim a zle som Tvoje slová interpetoval. Ale kľudne si rád o tom pohovorím cez telefón alebo ešte lepšie videocall. Nech tu nevznikajú zbytočné nedorozumenia. A živná pôda pre trollov...

hlúposti mažem

000008660155157506730300089520710895209708952149089523400895263008953088
sova_dlhochvosta
 sova_dlhochvosta      25.02.2022 - 10:55:49 , level: 6, UP   NEW
tu ide skorej o náčrt vzorca, ktorý sledujem, Robo je len príklad,

pýtal si sa na obsah, ale viem reagovať len na obsah toho článku,

a tam sú len nádherné reči o autentickej komunite,

takže z mojej strany ide skôr o postoj typu "not this again"

lebo tohoto som sa nabažil už dostatočne za dostatočne dlhú dobu ale nikdy som nevidel nejaké skutočné pretavenie týchto rečí do skutočnosti

a áno, dvaja najväčší budovatelia komunít ktorých sledujem asi polovicu svojho života sú zrovna dvaja ľudia ktorí skrátka nemajú na to tvoriť skutočné komunitné väzby...

00000866015515750673030008952071089520970895214908952340089526300895308808953264
lubomier.sk
 lubomier.sk      25.02.2022 - 14:46:23 , level: 7, UP   NEW
Nebudem sa k tomu vyjadrovať textom. Toho som sa nabažil už dostatočne. Námetov ktoré si predostrel by som rád prebral, zároveň text je na to extrémne nevhodné médium.

Ale kľudne si rád o tom pohovorím cez telefón alebo ešte lepšie videocall. Nech tu nevznikajú zbytočné nedorozumenia.

FB na mňa máš, rád si nájdem čas na ľudskú debatu. Rád absorbujem Tvoj pohľad a zároveň by som rád prejavil ten svoj.

A opakujem: Text je na transfer takýchto komplexných myšlienok a vnútorných pocitov extrémne nevhodné médium.

hlúposti mažem

0000086601551575067303000895207108952097089521490895234008952630089530880895326408953323
sova_dlhochvosta
 sova_dlhochvosta      25.02.2022 - 15:57:36 [1K] , level: 8, UP   NEW
dobre

00000866015515750673030008635269
lubomier.sk
 lubomier.sk      13.06.2019 - 12:45:49 (modif: 13.06.2019 - 12:47:52) [4K] , level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Včera som mal mega silný zážitok s včealmi. Až tak že som si ho sem zaznamenal. V rámci komunitnej včelnice čo máme nejaký ten mesiac došlo na lámanie chleba, teda na vytáčanie medu a ja som zmäkol ako včelí vosk na slnku...

einstein_vcely-1024x463.jpg
https://lubomier.sk/vcely-su-viac-cool-ako-tvoj-smartfon/

IMG_20190612_115912-225x300.jpg

0000086601551575067303000863526908638256
pandrlak
 pandrlak      24.06.2019 - 07:47:40 , level: 2, UP   NEW
Henten outfit sa hodi skor na zjazd NASA ako ku vcelam ...

Ci rovno si do toho vhupol vo velkom a otacas 50 vcelstiev? Ak zacinas so vcelami vela trpezlivosti a aj stastia prajem! :)

~ What a time to be alive... ~

000008660155157506730300086352690863825608638303
lubomier.sk
 lubomier.sk      24.06.2019 - 11:17:40 (modif: 24.06.2019 - 11:17:55), level: 3, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Tiež som si tak pripadal, zjavne si to nečítal. :) Dozvele by si sa aj to že: parta kámošov sa zložila na rodiny a jedna kámoška sa o to za našej podpory stará.

Ja som bol pomáhať pri vytáčaní. :)

Ďakujeme. :)

00000866015515750673030008635269086382560863830308638306
pandrlak
 pandrlak      24.06.2019 - 11:21:10 (modif: 24.06.2019 - 11:26:50), level: 4, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Aha tam je link.

Edit: preklikol som si k vcelnici ... pisete tam o roku 2018 ... najdem niekde aj nejaky celistvy blog od cloveka co sa o vcely stara? Precital by som si ...

~ What a time to be alive... ~

0000086601551575067303000863526908638256086383030863830608638419
lubomier.sk
 lubomier.sk      24.06.2019 - 16:48:09 , level: 5, UP   NEW
Verejný blog k tomu nemáme. Ale je to makačka v tejto dobe, choroby, prúsery, neporovnateľne nižšie výnosy ako mali naši dedovia...

Môžem prepojiť ak máš silný záujem.

0000086601551575067303000863526908635548
dust bunny
 dust bunny      14.06.2019 - 09:45:23 [6K] , level: 2, UP   NEW
Tym "nieje to pravda, ale mohla by byt" to akurat diskreditujes medzi vzdelanymmi ludmi a pomahas normalizacii fake news medzi tymi ostatnymi.

000008660155157506730300086352690863554808635761
asety
 asety      14.06.2019 - 21:13:35 , level: 3, UP   NEW
fake news uz normalizovane su?

000008660155157506730300086352690863554808635572
azazel_[Locked_OUT]
 azazel_[Locked_OUT]      14.06.2019 - 10:26:28 , level: 3, UP   NEW
Gooby Plz!

IMG_20190612_115912-225x300.jpg

000008660155157506730300086352690863554808635569
lubomier.sk
 lubomier.sk      14.06.2019 - 10:20:11 (modif: 14.06.2019 - 10:21:52), level: 3, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
?

1. Ten výrok nie je potvrdený
2. Ak existuje štúdia čo tie 4 roky potvrdzuje, aktualizujem blog aj obrázok

Btw, nice shitpicking

00000866015515750673030008635269086355480863556908635645
niko
 niko      14.06.2019 - 14:18:17 , level: 4, UP   NEW
on to mu vsetkemu rozumie co pises, ale hovori ti, ze je blbost snazit sa o niecom informovat tym, ze budes vyrabat fake news a pouzivat teda taktiky dezinformatorov, chapes?

0000086601551575067303000863526908635548086355690863564508635679
lubomier.sk
 lubomier.sk      14.06.2019 - 15:19:14 (modif: 14.06.2019 - 15:19:55), level: 5, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Jo, to som sa práve pýtal. Tak ďakujem.

Ale nie je mi úplne jasné, čo je "taktika dezinformátorov". Že si polemizujem o einstenonovm výroku, ktorý bol 3000x prevarený ešte pred rozšírením termínu "fake news"? Alebo tých 4rokoch ktoré znejú plausible enough, ale neskúmal som či to vedci skúmali?

Boha, veď je to len osobný blog s jemnou nadsázkou. Netvárim sa informačne a už rozhonde nie ako news... To už sa dá kľudne napadnúť, že batman neexistuje a že nejedáva včeli chleba na raňajky. :)

0000086601551575067303000863526908635548086355690863564508635662
dust bunny
 dust bunny      14.06.2019 - 14:50:44 , level: 5, UP   NEW
dakujem

00000866015515750673030008552798
SYNAPSE CREATOR
 lubomier.sk      11.10.2018 - 11:19:27 [3K] , level: 1, UP   NEW  HARDLINK
43477949_1940160569395352_3297675503321743360_n.jpg?_nc_cat=105&oh=d1e63cc694fc8e6976867678bfce24ef&oe=5C19A31E

FB event: https://www.facebook.com/events/175270530029374/
FB grupa: https://www.facebook.com/groups/btcpiestany/
Google grupa: https://groups.google.com/forum/#!forum/btcpiestany

00000866015515750673030008507108
SYNAPSE CREATOR
 lubomier.sk      04.06.2018 - 12:18:22 (modif: 04.06.2018 - 12:19:54) [3K] , level: 1, UP   NEW  HARDLINK !!CONTENT CHANGED!!
34455651_1750070928404318_8790065069967802368_n.jpg?_nc_cat=0&oh=c090b19cd31ea2c1ff03afe80eb8afaf&oe=5B879BDE
https://www.facebook.com/events/173340723505563/

00000866015515750673030008494604
SYNAPSE CREATOR
 lubomier.sk      03.05.2018 - 22:19:06 (modif: 03.05.2018 - 22:19:26) [1K] , level: 1, UP   NEW  HARDLINK !!CONTENT CHANGED!!
Moja už tretia spolupráca so SJU Fitness... Trošku som pohnojil tie dronie zábery - lebo som mal slnečne okuliare a úplne som odignrooval histogram, tak tie prepaly som zachraňoval ako tak v postprocese...

Každopádne super akcia a vďaka príprave som si našiel tento rok aj čas na to aby som si zaskákal. :)
31688380_1927321463958368_7346154845247635456_o.jpg?_nc_cat=0&oh=c2529eb689b9b4cc0fbc44b9d78a124c&oe=5B59C4BA


00000866015515750673030008489852
SYNAPSE CREATOR
 lubomier.sk      23.04.2018 - 10:31:35 (modif: 23.04.2018 - 10:34:49) [2K] , level: 1, UP   NEW  HARDLINK !!CONTENT CHANGED!!

29573001_227677407970177_6416542343545975115_n.jpg?_nc_cat=0&oh=7f61311c7704d78fac01049b85bc8316&oe=5B5B7744
https://www.facebook.com/events/158579191491603/
00000866015515750673030008395607
SYNAPSE CREATOR
 lubomier.sk      19.09.2017 - 09:33:53 , level: 1, UP   NEW  HARDLINK
Počuli ste o už o Bitcoine a iných kryptomenách? Zaujíma Ťa téma kryptomien alebo ich už používaš? Máš záujem sa dozvedieť viac o tejto téme a naučiť sa ako sa "krypto" používa? Chcete vo svojom podnikaní začať používať kryptomeny?

Ak si aspoň raz odpovedal/a raz tak Ťa radi uvidíme na prvom piešťansom Bitcoin Meetupe v ŽiWelli...

Stretnutie bude neformálne na ktorom sa zoznáime, voľne porozprávame a budeme zdieľať súsenosti a nápady ako si spríjemniť život používaním kryptomien. :)

Tešíme sa na stretnutie. :)

FB: https://www.facebook.com/events/223188798213704

00000866015515750673030008357394
sietdobra.sk
 sietdobra.sk      15.06.2017 - 18:10:57 (modif: 15.06.2017 - 18:23:26) [8K] , level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Pripravili sme ďalšie prednáškovo-diskusné stretnutie s inšpiratívnymi ľuďmi.

čas: 18. júna 2017 (nedeľa) o 18:00
miesto: klub ŽiWell, Piešťany
vstupné: 4 eurá


Predstavia sa vám:

Alexandra Kováčová
Cestuje po svete, píše blog plný cestovateľských informácií, tipov a odporúčaní, fotografií, videí, príbehov. Venuje sa aj zdravej výžive a životnému štýlu.

Suvereno
Prostredníctvom hip-hopovej hudby inšpiruje odovzdáva svoj osobný príbeh o premene človeka. Vyzýva k vystúpeniu z nevedomého davu a k opusteniu súčasného systému postavenom na viere, že je možné donekonečna drancovať zdroje planéty.

Robo Jankovich
Opustil systém, žije a hospodári na zaježovských lazoch, šíri osvetu v oblasti obnovenia prirodzených medziľudských vzťahov a rozširuje myšlienku sadenia stromov do kruhu, ktorý symbolizuje vzťahy medzi ľuďmi, ktorí tie stromy spolu zasadili.

plagát Špirálafacebook udalosť: https://www.facebook.com/events/1832397193747979
článok: https://sietdobra.sk/spirala-cestovanie-sloboda-a-matka-zem
napísali o nás: http://www.pnky.sk/koktail/spirala-ponuka-dalsie-stretnutie-zaujimavymi-ludmi-ich-pribehmi

00000866015515750673030008341450
sietdobra.sk
 sietdobra.sk      11.05.2017 - 15:49:17 [4K] , level: 1, UP   NEW

00000866015515750673030008327937
lubomier.sk
 lubomier.sk      11.04.2017 - 12:04:22 (modif: 11.04.2017 - 12:04:55) [9K] , level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Nový vizuál, web, ešte sa dolaďujú detaily...
VM_letak_front.jpg

0000086601551575067303000832793708329314
chutko madada
 chutko madada      13.04.2017 - 15:41:39 [1K] , level: 2, UP   NEW
vy tu riesite uplne blbosti. tak si chalan spravil promo, a co. dolezite na webe predsa je, aby plnil svoj ucel. a ten plni - je tam vsetko co treba.

ano, da sa mu mnohe vytknut - z mojho pohladu napr zbytocne zlozite logo, kompozicia fotiek, rozharany layout, nevyrazna typografia, nedostatok akcii ci emocia, ktora ide z dizajnu, bla bla. na tom webe su vsetky potrebne informacie a maser-jednotlivec predsa nie je clovek, ktory by potreboval riesit online prezentaciu na top urovni. staci mu spravit 3-4 masaze denne a zije spokojny zivot. naco vrazit 1500 eur do webu, ktory ujebe navstevnikom dekel? popravde, nestaci, ze ma maser web s kontaktnymi informaciami? vacsina marketingu sa v tomto pripade aj tak odohrava ustnym podanim a dobre odvedenou pracou.

naco sa hrat na snobov? hodnotite skodovku, s ktorou je zakaznik spokojny, ale vam sa nepaci, pretoze by ste chceli, aby jazdil na porsche, pretoze ho mozno mate vy

0000086601551575067303000832793708328502
Dorian
 Dorian      12.04.2017 - 10:58:33 , level: 2, UP   NEW
a prečo ste zmenili (vylepšili) grafiku vlastne?
veď tá predtým bola "profi" a jej kritici boli "hejteri"
či nie? :)

000008660155157506730300083279370832850208328536
lubomier.sk
 lubomier.sk      12.04.2017 - 11:29:05 , level: 3, UP   NEW
Level 1 bol príšerný, súhlasím. Level 2 bol viacmenej ok. Dôvodov na túto zmenu bolo viacero, okrem straty zrojových súborov sa zmenilo aj viac okolností. Ale nemám potrebu to detailne vysvetľovať.

Rečnícka: Instagram zmenil logo preto, lebo to predtým bolo zlé?