login::  password::
cwbe coordinatez:
101
63539
63556
1122092
6605649
6609507

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::0
total children::0
1 K

show[ 2 | 3] flat


Vakcinace – přínosy, rizika a mýty z pohledu imunologa/alergologa
vyborny clanok

"Někteří lékaři mají obavy, že očkování multivalentními vakcínami se současnou aplikací další vakcíny je příliš velkou antigenní zátěží pro imunitní systém dítěte. Je však prokázáno, že imunitní systém má kapacitu odpovědět na extrémně velké množství antigenů (Cellular and Molecular Immunology,1994). Je však třeba připustit, že při vysoké antigenní zátěži v jeden den by nemuselo dojít k vytvoření ochranné hladiny specifických protilátek na všechny aplikované antigeny."

autorka sa venuje tymto temam:
Nesprávné kontraindikace
Riziko hypersenzitivní reakce po očkování
Hypersenzitivní reakce časné
Hypersenzitivní reakce oddálené
Očkování alergiků
Imunointervenční terapie alergiků a očkování

dam tu cely zaver clanku:

"Riziko vzniku nežádoucí postvakcinační reakce či komplikace u osob s imunopatologickým stavem (alergie, imunodeficience, autoimunitní onemocnění) nelze podceňovat. Je nutné zvlášť přísně dodržovat zásadu individuálního přístupu k aktivní imunizaci tak, aby výhody očkování převyšovaly jeho rizika. Pokud existují obavy z rozvoje nežádoucí reakce, je před očkováním doporučováno vyšetřit titr specifických protilátek.

V případě, že jedinec má dostatečnou hladinu protilátek, je imunizace nadbytečná. Skutečná rizika po očkování jsou však vzácná a v porovnání s riziky z prodělaného infekčního onemocnění jsou zanedbatelná. V případě nejistoty je třeba konzultovat postup očkování s alergologem či klinickým imunologem, kteří se písemně vyjadřují i k eventuální trvalé kontraindikaci dané vakcíny.

Význam očkování z hlediska imunologa je obrovský. Jako metoda nejúčinnější prevence patří k nejvýznamnějším objevům v historii medicíny a zachránilo již stamiliony životů.

Naneštěstí se vakcíny staly obětí svého vlastního úspěchu. Lidé se již nesetkávají s infekcemi, proti kterým se očkuje, takže mají tendenci význam očkování podceňovat. Vzhledem k tomu, že zatím neexistuje lepší způsob primární prevence infekčních onemocnění, měla by právě odborná lékařská veřejnost dodržovat a prezentovat zásady správné očkovací praxe založené na důkazech. "