login::  password::
cwbe coordinatez:
866
1551575
6575426

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::442
total children::153
4 K

show[ 2 | 3] flat


k0zmonAut0
vrq1
cReTicek1
nino1
admiral4
mardou4
baNANA4
Velka_Hlava7
mateno9
pht9
_12
FLESh19
tybyk33
lubomier.sk72
smrtak77
andread78
his name is ...81
koss83
neon94
hurahura99
yesimka125
ci boha126
*amanita*132
maioiam146
helium148
mnemonic148
Slovenskí Priatelia Zeme sú od roku 1997 členmi medzinárodnej siete Friends of the Earth International. Podieľajú sa na aktivitách európskeho a medzinárodného významu, ktoré koordinujú Friends of the Earth International a ich regionálne zoskupenie Friends of the Earth Europe.

Priatelia Zeme - CEPA je občianske združenie, ktoré chráni prírodu a krajinu, presadzuje spoločenskú spravodlivosť, podporuje vyvážený rozvoj regiónov a posilňuje účasť občanov na rozhodovaní o veciach, ktoré považuje za verejný záujem. Chceme žiť v slobodnej spoločnosti, ktorá uznáva ekologické limity, chráni biologickú a kultúrnu rozmanitosť a uprednostňuje potrebu vytvárať podmienky pre kvalitný život budúcich generácií pred krátkozrakým rastom materiálnej a energetickej spotreby súčasnej generácie.
Priatelia Zeme - CEPA (Facebook) :: Energoportál - energetický portál pre samosprávy :: EÚ fondy :: Alternatívy k hospodárskemu rastu

Priatelia Zeme - SPZ pôsobia ako neziskové občianske združenie, ktoré chráni životné prostredie a prírodu na Slovensku aj v európskom kontexte. Zameriavajú sa na minimalizáciu znečisťovania prostredia odpadmi, optimalizácii systémov odpadového hospodárstva na národnej a miestnej úrovni a toxickými látkami. Pracujú na zastavovaní činností škodlivých pre ľudí a prírodu, ale hlavne vytvárajú a realizujú pozitívne udržateľné riešenia, ktoré neohrozujú budúce generácie a ostatné formy života.
Priatelia Zeme - SPZ (Facebook) :: www.kompost.sk :: Ekotábor Priateľov Zeme :: Miss Kompost :: Konferencia Biologicky rozložiteľné odpady ::

Príbuzné fóra: Ekológia, Ekologie, Alternatívne zdroje :: ECOKONZUM aneb rozumná spotreba a nakladanie s odpadmi :: _o prírode na Slovensku :: Rozvojova spolupráca, humanitárna pomoc a pod. :: Neziskove organizacie :: Lesoochranárske zoskupenie VLK :: Greenpeace
00000866015515750657542608769840
k0zmonAut
 k0zmonAut      16.07.2020 - 10:53:11 , level: 1, UP   NEW
Ochranárske organizácie vyzývajú premiéra Igora Matoviča, aby sa v diskusii o rozpočte EÚ postavil za trvalo udržateľné investície, ktoré pomôžu predísť ekologickému kolapsu.

Spravodlivá a udržateľná obnova po pandémii je možná len, ak sa lídri a líderky Európskej únie pri rozhovoroch o rozpočte EÚ po roku 2020 zaviažu k zákazu takých investícií, ktoré škodia ľudskému zdraviu, ničia prírodné bohatstvo a prispievajú ku klimatickej kríze.

Hlavným pilierom reakcie EÚ na pandémiu je 750 miliardový balík tzv. EÚ novej generácie, o ktorom bude diskutovať v piatok 17. júla na Európskej rade aj predseda vlády Igor Matovič.


Viac ako milión Európanov vyzýva vlády, aby využili Summit EÚ na skutočne zelený reštart

00000866015515750657542608760487
k0zmonAut
 k0zmonAut      14.06.2020 - 18:00:49 (modif: 14.06.2020 - 18:02:27), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!

Zelená obnova ekonomiky: Ako zosúladiť obnovu ekonomiky po kríze s klimatickými cieľmi Slovenska?DISKUTUJÚ:

JÁN BUDAJ, Minister životného prostredia SR
MARTIN HOJSÍK, Poslanec Európskeho parlamentu (Progresívne Slovensko / RE)
LADISLAV MIKO, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
JURAJ ZAMKOVSKÝ, Výkonný riaditeľ Priatelia Zeme-CEPA
LILIANA RÁSTOCKÁ, Koordinátorka Slovenskej klimatickej iniciatívy
MODERÁTOR: RADOVAN GEIST, EURACTIV Slovensko

Zelená obnova ekonomiky: Ako zosúladiť obnovu ekonomiky po kríze s klimatickými cieľmi Slovenska?

00000866015515750657542608760486
k0zmonAut
 k0zmonAut      14.06.2020 - 17:59:41 (modif: 14.06.2020 - 17:59:52), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Podujatie Zelená regionálna energetika predstavuje závery štúdie a v rámci diskusie sa podrobnejšie zameriava na niekoľko otázok:
1) Aký je stav kapacít pre tvorbu a realizáciu udržateľnej energetiky na regionálnej a miestnej úrovni a ako ho posilniť?
2) V čom nás môžu inšpirovať úspešné príklady zo zahraničia?
3) Ako financovať budovanie udržateľnej energetiky na regionálnej a miestnej úrovni?

Diskutujú:
- Karol Galek, Ministerstvo hospodárstva SR
- Roman Havlíček, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
- Juraj Zamkovský, Priatelia Zeme – CEPA
- Milan Ftáčnik, Univerzita Komenského v Bratislave

Úvodné slovo: Robert Žanony, Friedrich-Ebert-Stiftung

Moderátor: Radovan Geist, EURACTIV Slovensko

Zelená regionálna energetika - Online tu

00000866015515750657542608760485
k0zmonAut
 k0zmonAut      14.06.2020 - 17:58:09 , level: 1, UP   NEW
Ladislav Miko prízvukuje, že s plánom na využitie peňazí sa treba poponáhľať. „Z balíka pokrízovej pomoci v celkovej hodnote 6,9 miliárd eur by malo byť 60 % zakontrahovaných a de facto minutých do roku 2022,“ povedal. Podľa Miku nemáme veľký priestor rozmýšľať, na čo peniaze využiť.

„Na konci tohto roka by mal byť hotový plán a na začiatku budúceho roka by sme mali začať čerpať, aby sme boli schopní tie peniaze zmysluplne utratiť. Je tu časová urgencia, treba diskutovať, aby sa akceleroval rozhodovací proces,“ dodáva Ladislav Miko.

Juraj Zamkovský zas upozorňuje, že hlavným problémom, ktorý môžu peniaze pokrízového balíka vyriešiť, je budovanie kapacít. Bez vyškolených ľudí v regiónoch a štátnej správe sa zvyšuje riziko, že peniaze budú rozkradnuté a nevyužité, tak ako to je pri fondoch EÚ. „Preto treba ten balík investovať do budovania kapacít – to je presne ten beh na dlhé trate, ktorý nám neprinesie efekt zajtra, ale je základným predpokladom, aby sme o desať rokov mohli byť na trajektórii EÚ smerom k uhlíkovej neutralite,“ zdôrazňuje riaditeľ Priateľov Zeme-CEPA.

Uhlíková neutralita je beh na dlhú trať, ktorý môžu zásadne odštartovať európske peniaze

00000866015515750657542608751323
SYNAPSE CREATOR
 k0zmonAut      19.05.2020 - 17:36:37 , level: 1, UP   NEW  HARDLINK
Prečo, čo a ako učiť o klíme (webinár pre učiteľov)

Webinár o tom, ako by mali školy pripravovať mladých ľudí na život v nestabilnej klíme. Je určený najmä učiteľom základných a stredných škôl a ľuďom, ktorí sa zaoberajú osvetou a vzdelávaním v okresoch Kežmarok, Rimavská Sobota, Rožňava a Prievidza.

00000866015515750657542608748205
SYNAPSE CREATOR
 k0zmonAut      10.05.2020 - 21:10:23 [12K] , level: 1, UP   NEW  HARDLINK

Opatrenia na zelený reštart netreba vymýšľaťDesať environmentálnych organizácií a iniciatív, ktoré sa venujú oblastiam klimatickej zmeny vypracovali niekoľko návrhov na to, ako aplikovať reštart slovenskej ekonomiky v súlade s klimatickými opatreniami. Návrhy na riešenia v štyroch oblastiach dnes poslali predsedovi vlády Igorovi Matovičovi a viacerým členom vlády.

Podľa organizácií existuje množstvo pripravených postupov, ako priniesť Slovensku dlhodobú stabilitu a udržateľné smerovanie, ktoré zabezpečí odolnosť systému na krízové situácie a podporí rôznorodé investície na naštartovanie ekonomiky.

Návrhy predstavili organizácie zatiaľ v štyroch oblastiach: energetika, obnova budov, vodozádržné opatrenia a poľnohospodárstvo

Viac info: Opatrenia na zelený reštart netreba vymýšľať

95393086_560170004637826_2182241830484049920_n.jpg?ssl=1

00000866015515750657542608725436
SYNAPSE CREATOR
 k0zmonAut      17.03.2020 - 11:33:46 (modif: 17.03.2020 - 11:34:18), level: 1, UP   NEW  HARDLINK !!CONTENT CHANGED!!Světoznámá kanadská novinářka a aktivistka vo videu a článku vysvětluje, proč hrozí, že se na pandemii budou snažit vydělat korporace a jim poplatné vlády. A co mohou dělat lidé, aby jim to neumožnili.


Naomi Kleinová: Elity budou chtít pandemie zneužít. Je tu ale i naděje na změny00000866015515750657542608725345
k0zmonAut
 k0zmonAut      17.03.2020 - 09:47:23 (modif: 17.03.2020 - 09:47:45), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
„Nikto nemôže očakávať, že obce a regióny budú schopné systematicky plánovať regionálnu energetiku bez energetikov,“ hovorí odborník na udržateľnú energetiku JURAJ ZAMKOVSKÝ. Živelná energetická politika je podľa neho obrovskou „drenážou peňazí“ z regiónov.

Prečítajte si viac v rozhovore s naším riaditeľom: Juraj Zamkovský: Regionálna energetika na Slovensku neexistuje, bez nej klimatické záväzky nesplníme

00000866015515750657542608725324
k0zmonAut
 k0zmonAut      17.03.2020 - 09:09:25 , level: 1, UP   NEW
Nízkouhlíková štúdia, na základe ktorej Slovensko spracovalo Nízkouhlíkovú stratégiu do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, už v čase svojho predstavenia bola minimálne deväť mesiacov zastaralá. Bola totiž dokončená v marci 2019 a už vtedy nebrala do úvahy deväť mesiacov staré zvýšenie cieľov pre obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť z júna 2018. Sama to konštatuje.

Na tomto základe ministerstvá dokončovali Nízkouhlíkovú stratégiu, ako aj Národný energetický a klimatický plán. V oboch sú nedostatočne ambiciózne modely, ktoré berú do úvahy len ciele EÚ z mája 2018. Ministerstvo životného prostredia vo svojej tlačovej správe uvádza, že v rámci spolupráce so Svetovou bankou boli na mieru Slovenska vygenerované komplexné klimatické modely na dosiahnutie klimatickej neutrality. Modely sa skladajú z tisícov rovníc, ktoré pracujú s tisícmi údajov. Pričom celé know-how zostáva vo vlastníctve Slovenskej republiky.

Dúfajme, že Ministerstvo životného prostredia do jedného roka dopracuje nedávno schválenú Nízkouhlíkovú stratégiu tak, aby sa mohli bezodkladne začať uskutočňovať opatrenia smerujúce k cieľu uhlíkovej neutrality v roku 2050, ku ktorému sa Slovensko zaviazalo v roku 2019. Model pre uhlíkovú neutralitu, ktorý je najdôležitejším z modelov, nie je dopracovaný. Je potrebné, aby ho mala nová vláda už na uskutočnenie opatrení v najbližších rokoch.
INESS by si mal poriadne doštudovať klimatickú krízu

00000866015515750657542608713745
SYNAPSE CREATOR
 k0zmonAut      24.02.2020 - 16:37:09 , level: 1, UP   NEW  HARDLINK
Príležitosť pre inovatívne malé a stredné podniky v okresoch Prievidza a Partizánske:

V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 10 miliónov eur. Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt je stanovená vo výške 50 000 eur. Maximálna výška nenávratného finančného príspevku nesmie prekročiť 200 000 eur na projekt. Dátum uzávierky 1. hodnotiaceho kola je 30. apríla 2020. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 10 mil. eur.
http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/transformacia-hornej-nitry-vyhlasili-vyzvu-na-podporu-malych-a-strednych-podnikov/

00000866015515750657542608713743
SYNAPSE CREATOR
 k0zmonAut      24.02.2020 - 16:30:06 (modif: 24.02.2020 - 16:34:30) [7K] , level: 1, UP   NEW  HARDLINK !!CONTENT CHANGED!!
82367923_2615483738573004_2566345862481444864_o.jpg?ssl=1
Príďte na predvolebný klimaštrajk Fridays For Future Slovensko​:

Bratislava: https://www.facebook.com/events/278128556478740/

Trnava: https://www.facebook.com/events/164706021500225/

Košice: https://www.facebook.com/events/113098570081909/

Viac info k prieskumom môžete nájsť na: http://www.volmezaklimu.sk https://euractiv.sk/section/klima/linksdossier/slovensku-opoziciu-rozdeluje-nazor-na-jadrovu-energiu-aj-zemny-plyn/ a http://klimatickainiciativa.sk/media/

00000866015515750657542608702485
SYNAPSE CREATOR
 k0zmonAut      23.01.2020 - 12:12:28 (modif: 23.01.2020 - 12:16:41) [13K] , level: 1, UP   NEW  HARDLINK !!CONTENT CHANGED!!
energet-stitok-polit-strany-2020-11402x.png?ssl=1

Spolu s ôsmimi ďalšími enviroorganizáciami a iniciatívami sme zoradili odpovede a programy politických strán pred voľbami vo februári. Podrobnejšie informácie nájdete na www.volmezaklimu.sk

#VolmeZaKlimu

00000866015515750657542608699499
k0zmonAut
 k0zmonAut      14.01.2020 - 20:56:46 (modif: 14.01.2020 - 20:57:03) [2K] , level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
82892505_2750914741665033_8250431888406085632_o.png?ssl=1

Cez program Európsky zbor solidarity hľadáme mladých dobrovoľníkov alebo dobrovoľníčky so záujmom o prípravu a realizáciu zaujímavých aktivít a programov pre školy a verejnosť zamerané na zvyšovanie energetickej gramotnosti, inteligentné energetické správanie, posilňovanie energetickej sebestačnosti komunít a regiónov a ochranu klímy. Bližšie informácie:
http://cepa.priateliazeme.sk/nas-archiv/spravy/1263-hladame-dobrovolnikov

0000086601551575065754260869949908701520
ulkas
 ulkas      20.01.2020 - 21:25:36 [1K] , level: 2, UP   NEW
ot,ale zo zaujmu:
nedaju sa na takyto typ dobrovolnictva naverbovat ludia z osad? perspektivni mladi ludia co su radi za teple jedlo a navyse odlucenie z osady im este aj moze pomoct

000008660155157506575426086994990870152008701582
k0zmonAut
 k0zmonAut      21.01.2020 - 08:26:36 , level: 3, UP   NEW
Hej, to by bolo super.

00000866015515750657542608695946
SYNAPSE CREATOR
 k0zmonAut      04.01.2020 - 20:27:49 [2K] , level: 1, UP   NEW  HARDLINK
Jednoducho Lomborg patrí k tým, čo sú štedro dotovaní biznisom, ktorého sa diskusie o klimatických zmenách, znížení emisií a podobne nepríjemne dotýkajú. A popri tom upozornenie, ktoré kedysi v súvislosti s prvou Lomborgovou knihou napísal Gindl, platí aj dnes ­- totiž, že drvivú väčšinu Lomborgových tvrdení „už vyvrátili ľudia, ktorí o ekológii vedia oveľa viac ako zelený playboy z Kodane“.
https://dennikn.sk/1702314/cynicke-gesta-skeptickeho-ekologa-bjorna-lomborga/

00000866015515750657542608695569
k0zmonAut
 k0zmonAut      03.01.2020 - 11:48:00 , level: 1, UP   NEW
Zhruba 25 let rubete, pak jednoho dne dorubete, vyměníte helmu a baterku za klávesnici a monitor a začnete se učit programovat. A k tomu o vás začnou točit dokument s názvem Nová šichta. Hosty Výzvy Seznamu byl bývalý horník Tomáš Hisem a režisér Jindřich Andrš, který snímek o přeměně bývalého horníka na programátora připravuje.

Z horníka ajťákem? Dělat těžkou práci hlavou vás unaví stejně jako práce na šachtě

00000866015515750657542608695567
k0zmonAut
 k0zmonAut      03.01.2020 - 11:46:03 (modif: 03.01.2020 - 11:46:19), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Richard Filčák [Slovenská akadémia vied] považuje za dôležité hovoriť nielen o útlme uhlia, „ale o transformácii od vysokouhlíkového k nízkouhlíkovému regiónu“. V tejto súvislosti si uvedomuje, že najrýchlejšie rastie v regióne automobilový priemysel. „Dúfam, že o niekoľko rokov nebudeme musieť hovoriť o transformácii znovu. Transformácia uhoľného regiónu by bola v porovnaní s transformáciou automobilového priemyslu nič,“ varoval odborník.

Za pozitívum označil pozornosť upriamenú na región a prichádzajúce finančné prostriedky pre projekty malých a stredných firiem a pre rekvalifikáciu baníkov. Pre budúci rok sú fondy vyčlenené za zlepšenie verejnej infraštruktúry regiónu vrátane sociálnych služieb. „Aby sa región stal atraktívnym“.

„Okno príležitosti bude otvorené štyri, päť, šesť rokov,“ avizoval Filčák.
Nováky a Vojany smerujú od uhlia aj k spaľovaniu odpadu

0000086601551575065754260869556708695942
mirex
 mirex      04.01.2020 - 20:00:00 , level: 2, UP   NEW
Mozem iba povedat tolko, ze nedaleko mam cementaren Holcim/CRH v Rohozniku pri Malackach. Niekolko rokov sa tu riesilo ze zarabaju viac na spalovani odpadu ako na vyrobe cementu. Vraj spaluju odpad z Rakuska ktory im nedovolia spalovat tam, spalovali tam aj gudrony z Kamenneho srdca pri Bratislave (cast z nich by mala byt skladkovana v Zohore).

Pisali ze nasadili lepsie filtre, merania neukazali prekrocenia hodnot, zda sa ze na tom spalovani sa neda najst az taky problem...

00000866015515750657542608692133
k0zmonAut
 k0zmonAut      18.12.2019 - 19:53:07 (modif: 18.12.2019 - 19:53:18) [4K] , level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
6008906_1200x.jpeg?rev=3

Riešenia klimatickej krízy už jestvujú a sú zdravšie, lacnejšie a prospešnejšie ako obvyklé neriešenie situácie. Musíme však na nich spolupracovať naprieč sektormi a regiónmi tak, aby boli skutočne udržateľné a aby naša spoločnosť mala nádej na prežitie.

Riešenia klimatickej krízy už jestvujú


0000086601551575065754260869213308695566
k0zmonAut
 k0zmonAut      03.01.2020 - 11:44:49 , level: 2, UP   NEW
Celý článok tu: http://eufondy.priateliazeme.sk/k2/videok2/item/294-klimaticka-neutralita-do-roku-2050-potrebuje-rychle-znizovanie-v-najblizsich-rokoch

00000866015515750657542608681932
k0zmonAut
 k0zmonAut      21.11.2019 - 09:27:56 , level: 1, UP   NEW
Papež obvinil globální finanční kapitál ze zločinů proti lidskosti

00000866015515750657542608679440
SYNAPSE CREATOR
 k0zmonAut      12.11.2019 - 20:39:41 (modif: 12.11.2019 - 20:40:33), level: 1, UP   NEW  HARDLINK !!CONTENT CHANGED!!
kspusrzv.jpg?ssl=1

Podporte kampaň: Fosílne banky? Nie, ďakujeme. ( Fossil Banks, No Thanks )
Potrebujeme, aby všetko financovanie sa presunulo z klimaticky škodlivých na prospešné projekty.
Ku kampani sa môžu pridať jednotlivci aj organizácie.
Viac informácií nájdete tu: https://www.fossilbanks.org


00000866015515750657542608678791
SYNAPSE CREATOR
 k0zmonAut      10.11.2019 - 20:55:34 (modif: 10.11.2019 - 20:57:55) [10K] , level: 1, UP   NEW  HARDLINK !!CONTENT CHANGED!!
4000.jpg?width=620&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=dc3cc8a147f9438f4015b56c88a90e25

"Often, when signalling environmental stories to our readers, selecting an image of a polar bear on melting ice has been the obvious – though not necessarily appropriate – choice. These images tell a certain story about the climate crisis but can seem remote and abstract – a problem that is not a human one, nor one that is particularly urgent.

So it made sense when we heard that research conducted by the team at Climate Visuals has shown that people respond to human pictures and stories. Images that show emotion and pictures of real situations make the story relevant to the individual."

The Guardian: Why we're rethinking the images we use for our climate journalism


00000866015515750657542608677804
SYNAPSE CREATOR
 k0zmonAut      06.11.2019 - 14:20:14 [8K] , level: 1, UP   NEW  HARDLINK
Prosíme podpíšte a zdieľajte hromadnú pripomienku za dôsledný útlm využívania uhlia, zrušenie podpory pre spaľovne odpadov a kritériá udržateľnosti pre obnoviteľné zdroje energie v Návrhu národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030.

Je to jeden z najdôležitejších dokumentov pre ochranu klímy!
Potrebujeme 500 podpisov do piatka 8. novembra na jednanie s ministerstvom.
http://zivotpouhli.sk/novinky/item/315-podpiste-hromadnu-pripomienku-za-utlm-uhlia-v-narodnom-klimatickom-a-energetickom-plane-na-klucove-obdobie-do-2030


Ďakujeme vopred.

Juraj Melichár, CEE Bankwatch Network
Radek Kubala, Greenpeace Slovensko
Ivana Maleš, INCIEN

#ZivotPoUhli #NECP #Klima #UtlmUhlia

00000866015515750657542608671708
SYNAPSE CREATOR
 k0zmonAut      15.10.2019 - 12:11:17 [5K] , level: 1, UP   NEW  HARDLINK
Útoky voči občianskemu sektoru zo strany politického extrému a konšpiračných médií sa za ostatné dva roky výrazne zintenzívnili. Stali sa aj súčasťou komunikácie viacerých politických strán. Preto na Slovensku vzniká nová platforma – HLAS OBČIANSKYCH ORGANIZÁCIÍ. Pôvodne ju založilo 34 organizácií, ktoré chcú upozorniť na dlhodobo neriešené témy občianskeho sektora.
Nie sme zahraniční agenti, sme rodičia, občania aj odborníci

00000866015515750657542608662097
SYNAPSE CREATOR
 k0zmonAut      13.09.2019 - 10:26:00 (modif: 17.09.2019 - 14:49:31) [16K] , level: 1, UP   NEW  HARDLINK !!CONTENT CHANGED!!
69982439_2482515448504965_816819543233003520_o.jpg?ssl=1

Príďte aj vy na (nielen) študentský štrajk za klímu v týchto slovenských mestách:
BANSKÁ BYSTRICA
BRATISLAVA
KOŠICE
ŽILINA

Viac na oficiálnej stránke https://www.klimatickystrajk.sk/

00000866015515750657542608661827
k0zmonAut
 k0zmonAut      12.09.2019 - 14:24:20 (modif: 12.09.2019 - 14:26:43) [15K] , level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
5460133_1200x.jpeg?ssl=1
Je mi veľkou cťou, že sa p. prezidentka Zuzana Čaputová včera stretla s environmentálnymi organizáciami (vrátane našej - Priatelia Zeme-CEPA) a hnutiami pracujúcimi na ochrane klímy.
Veľmi nás tiež potešil jej záujem o aktuálnu situáciu a perspektívy na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni :)

Viac info tu:
https://www.prezident.sk/article/prezidentka-o-klimatickych-zmenach-este-to-vieme-zvratit/
https://domov.sme.sk/c/22209916/prezidentka-podporila-rychle-zmeny-v-boji-proti-klimatickym-zmenam.html
https://www.ta3.com/clanok/1164124/boj-proti-klimatickej-krize-ma-byt-prioritou-ludstva-tvrdi-caputova.html

0000086601551575065754260866182708661868
dobso
 dobso      12.09.2019 - 15:23:15 , level: 2, UP   NEW
Dobra praca

000008660155157506575426086618270866186808662096
k0zmonAut
 k0zmonAut      13.09.2019 - 10:19:58 , level: 3, UP   NEW
Dík, snáď bude viacero stretnutí a budú mať v politických rozhodnutiach väčší ohlas :)

00000866015515750657542608635244
k0zmonAut
 k0zmonAut      13.06.2019 - 11:57:12 (modif: 19.06.2019 - 10:52:40) [1K] , level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Pošlite výzvu Ministrovi financií, aby Európska investičná banka prestala podporovať fosílne palivá. ( online správa Ministrovi tu)
Ide o jedného z najväčších investorov na svete a jej obrat prispeje aj k energetickej transformácii Slovenska.
Až 85% investícií Európskej investičnej banky v SR išlo do fosílnych palív. Viac info k analýze investícií v SR tu.

00000866015515750657542608634273
SYNAPSE CREATOR
 k0zmonAut      10.06.2019 - 12:58:03 (modif: 10.06.2019 - 12:59:07) [1K] , level: 1, UP   NEW  HARDLINK !!CONTENT CHANGED!!
62165875_2502969109737559_8231611681017430016_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.fprg2-1.fna&oh=300b53428af32266827dd904eb532a5c&oe=5D971288

Krátky dokument, prezentácie, simulácia medzirezortného pripomienkovania a v neposlednom rade aj diskusia o tom, čo bude v našom regióne po uhlí a ako rozhýbať región aj bez neho.

Miesto: Art point, M.R.Štefánika 1, 971 01 Prievidza

Viac info: ŽIVOT PO UHLÍ - klimatická kríza ako príležitosť na zmenu