login::  password::
cwbe coordinatez:
866
1551575
63562
3838197
6566482

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::0
total children::0
3 K

show[ 2 | 3] flat


http://www.facebook.com/groups/369425479757085/

LEVICKÉ VECI VEREJNÉ.
Účel a poslanie skupiny:
-vytvorenie priestoru na otvorenú, kreatívnu a podnetnú komunikáciu o všetkom čo sa nás v meste týka s úmyslom nachádzať lepšie riešenia
-monitorovanie všetkých (aj ne-)uverejnených dopytov a zmlúv mesta, rozhodnutí a úmyslov mestského zastupiteľsva
-účasť v diskusiách zaväzuje člena k vystupovaniu v mene skupiny v prípade, že by bola táto použitá ako argument mestskému zastupiteľstvu (aj anonymne)
-sila skupiny rastie počtom diskutujúcich a rôznorodosťou navrhovaných riešení (viac hlasov = väčšia sila = menšia možnosť ignorácie zo strany mesta)
-kritické príspevky by mali obsahovať návrhy zlepšení (bez vulgarizmov)
-skupina je projekt a tento sa vyvíja -všetky podnety ďalšieho smerovania sú vítané