login::  password::
cwbe coordinatez:
101
7763757
63577
860188
620780

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: moderated
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::207
total children::26
4 K

show[ 2 | 3] flat


dio0
iskra0
andos0
0
vrq[Locked_OUT]0
fhs0
lupus yonderboy0
Toth0
clockwork0
news0
kris rubin0
dna0
akymasuces0
simoniemeso0
quaplo0
extatic.slow...0
J.F.K.0
grzegorz brz...0
dontbelight0
Poa Alpina0
gucci0
be a darknes...0
mik0
rec0
paradigm shift0
hanaah0
famine0
urza0
Prospero0
truce_erizame0
georgio0
8310
nin0
ZOO0
teflon0
17440
dikzapobyttu...0
Wittgenstein se narodil roku 1889 ve Vídni. Veřejnou školu navštěvoval až v posledních třech letech před maturitou. Technické nadání a hudebně-literární zájmy se projevovaly již záhy. Nejdříve studoval na inženýra v Berlíně, později v Manchesteru. Postupně se začal zajímat o otázky základů matematiky, navázal písemné a osobní styky s Fregem a koncem roku 1911 odešel do Cambridge, kde studoval pod Russellovým vedením logiku a filosofii. Již brzy si získal Russellův respekt a v nejkratší době povýšil z pozice žáka na přítele a partnera v konverzaci. Ve směrodatných kruzích v Cambridgi platil za jednoho z nejvýznamnějších mladých myslitelů. Spřátelil se s Moorem a Keynesem.
Od roku 1913 vznikaly (toho času v Norsku) předběžné práce k filosofickému dílu, které mělo zprvu pojednávat o logických otázkách ve smyslu Fregově a Russellově. V roce 1918, ještě než upadl do italského válečného zajetí, Wittgenstein dílo dokončil pod názvem Tractatus Logico-Philosophicus. Když se v roce 1919 vrátil do Vídně, změnil Wittgenstein svůj život. Rozdal své jmění, navštěvoval učitelský ústav a stal se učitelem na obecné škole v Dolních Rakousích. Wittgenstein se po několika letech vzdal svého učitelského povolání. Zpočátku pracoval jako architekt a postavil pro jednu ze svých sester velký obytný dům.

V roce 1939 byl jako Moorův nástupce povolán do Cambridge. Během druhé světové války vykonával různé opmocné služby. Potom učil ještě do roku 1947, kdy se však vzdal své katedry. Až do roku 1949 pracoval hlavně v Irsku na svých pozdějších rukopisech k filosofii psychologie. Potom odjel na několik měsíců do Ameriky, kde se projevily první příznaky jeho rakoviny, na kterou v roce 1951 zemřel. Několik měsíců přd svou smrtí začal po delším přerušení novou pracovní fázi, v níž vznikly práce Bemerkungen über die Farben a Über Gewissheit.
000001010776375700063577008601880062078000635199
ea
 ea      12.03.2004 - 20:20:38 , level: 1, UP   NEW
*
Desatinné čísla ako čísla jednotlivých viet naznačujú logickú závažnos? týchto viet, dôraz, ktorý na nich v mojom výklade spočíva. Vety n.1, n.2, n.3 atď. sú poznámkami k vete č. n; vety n.m1, n.m2, atď. sú poznámkami k vete č. n.m; a tak ďalej.

000001010776375700063577008601880062078000621333
Prospero
 Prospero      04.03.2004 - 14:45:31 , level: 1, UP   NEW
pri pohybovani sa jednotlivymi vetvami Traktatu vyuzivajte funkciu show flat!!!
kto ma zaujem pomoct s nahadzovanim Traktatu do Systemu nech sa mi ozve (dobre vlastnit knihu vydanu Kalligram 2003)

000001010776375700063577008601880062078000620793
Prospero
 Prospero      04.03.2004 - 11:41:40 , level: 1, UP   NEW
7
O com nemozno hovorit, o tom treba mlcat.

000001010776375700063577008601880062078000620792
Prospero
 Prospero      04.03.2004 - 11:41:15 , level: 1, UP   NEW
6
Vseobecna forma pravdivostnej funkcie je: [p,,N(X)].
Toto je vseobecna forma vety.

00000101077637570006357700860188006207800062079200712028
Prospero
 Prospero      11.04.2004 - 14:58:50 , level: 2, UP   NEW
Vseobecna forma celeho cisla je: [0,XI,XI+1]

0000010107763757000635770086018800620780006207920071202800712033
Prospero
 Prospero      11.04.2004 - 14:59:44 , level: 3, UP   NEW
Teoria tried je v matematike uplne zbytocna.
To suvisi s tym, ze vseobecnost ktoru potrebujeme v matematike, nie je nahodna vseobecnost.

00000101077637570006357700860188006207800062079200703806
Prospero
 Prospero      07.04.2004 - 18:04:36 , level: 2, UP   NEW
A takto sa dostavame k cislam: definujem
blablablabla
Podla tychto pravidiel pre znaky teda rad
blablablablabla
piseme takto
for (i=0;i++;i==i) {}

;)

0000010107763757000635770086018800620780006207920070380600712027
Prospero
 Prospero      11.04.2004 - 14:58:26 , level: 3, UP   NEW
Pojem cisla nie je nic ine ako to, co je spolocne pre vsetky cisla, vseobecna forma cisla.
Pojem cisla je premenne cislo.
A pojem rovnosti cisel je vseobecna forma vsetkych specialnych rovnosti cisel.

0000010107763757000635770086018800620780006207920070380600712025
Prospero
 Prospero      11.04.2004 - 14:57:22 , level: 3, UP   NEW
Cislo je exponent operacie.

00000101077637570006357700860188006207800062079200703795
Prospero
 Prospero      07.04.2004 - 18:01:16 , level: 2, UP   NEW
Vseobecna forma operacie OMEGA'(n) teda je:
[XI,N(XI)]'(n)(=[n,XI,N(XI)]
To je najvseobecnejsia forma prechodu od jednej vety k druhej.

00000101077637570006357700860188006207800062079200703726
Prospero
 Prospero      07.04.2004 - 17:58:06 , level: 2, UP   NEW
Ak jde dana vseobecna forma toho, ako je veta vystavana, tak uz tym je dana tiez vseobecna forma toho, ako mozno z jednej vety pomocou istej operacie vytvorit inu vetu.

00000101077637570006357700860188006207800062079200703724
Prospero
 Prospero      07.04.2004 - 17:57:08 , level: 2, UP   NEW
Neznamena to nic ine ako to, ze kazda veta je vysledkom sukcesivneho pouzitia operacie N(XÍ) na elementárne vety.

00000101077637570006357700860188006207800062079200637108
ea
 ea      14.03.2004 - 19:54:58 , level: 2, UP   NEW
6.5
K odpovedi, ktorú nemožno vyslovi?, nemožno vyslovi? ani otázku.
Záhada neexistuje.
Ak sa nejaká otázka dá vôbec položi?, tak ju možno aj zodpoveda?.

0000010107763757000635770086018800620780006207920063710800673407
ea
 ea      28.03.2004 - 15:48:48 , level: 3, UP   NEW
Moje vety objasňujú prostredníctvom toho, že ten, kto mi rozumie, ich na konci rozpozná ako nezmyselné, keď pomocou nich - po nich - vystúpil nad ne. (Musí takpovediac odhodi? rebrík potom, čo po ňom vystúpil hore.)
Musí tieto vety prekona?, potom uvidí svet správne.

0000010107763757000635770086018800620780006207920063710800637167
ea
 ea      14.03.2004 - 20:16:42 , level: 3, UP   NEW
Správna metóda filozofie by vlastne bola táto: nepoveda? nič okrem toho, čo sa poveda? dá, teda vety prírodných vied - teda čosi, čo s filozofiou nemá nič do činenia -, a potom, ak by niekto iný chcel poveda? niečo metafyzické mu vždy ukáza?, že istým znakom vo svojich vetách nedal nijaký význam. Táto metóda by bola pre toho druhého neuspokojivá - nemal by pocit, že ho učíme filozofiu - ale ona by bola tou jedinou prísne správnou metódou.

0000010107763757000635770086018800620780006207920063710800637131
ea
 ea      14.03.2004 - 20:04:56 , level: 3, UP   NEW
Cítime, že dokonca aj keby boli všetky možné vedecné otázky zodpovedané, našich životných problémov sa to stále ani len nedotklo. Iste, potom už jednoducho neostáva žiadna otázka; a práve to je odpoveď.

000001010776375700063577008601880062078000620792006371080063713100637135
ea
 ea      14.03.2004 - 20:06:54 , level: 4, UP   NEW
Existuje, pravdaže, nevysloviteľné. To sa ukazuje, je to mystično.

000001010776375700063577008601880062078000620792006371080063713100637133
ea
 ea      14.03.2004 - 20:05:43 , level: 4, UP   NEW
Riešenie problému života spozorujeme na tom, že tento problém zmizne.
(Nie je toto dôvod, prečo ľudia, ktorým sa stal zmysel života po dlhých pochybnostiach jasným, prečo títo potom neboli schopní poveda?, v čom tento zmysel spočíval?)

0000010107763757000635770086018800620780006207920063710800637119
ea
 ea      14.03.2004 - 19:59:16 , level: 3, UP   NEW
Skepticizmus nie je nevyvrátiteľný, ale zjavne nezmyselný, ak chce pochybova? tam, kde sa nemožno pýta?.
Pretože pochybnos? môže existova? len tam, kde existuje otázka; otázka len tam, kde existuje odpoveď, a táto len tam, kde možno nieco poveda?.

00000101077637570006357700860188006207800062079200637104
ea
 ea      14.03.2004 - 19:53:15 [1K] , level: 2, UP   NEW
6.4
Všetky vety majú tú istú hodnotu.

0000010107763757000635770086018800620780006207920063710400765131
ea
 ea      28.04.2004 - 22:52:36 , level: 3, UP   NEW
Nazeranie na svet sub specie aeterni je nazeranie naň ako na - ohraničený - celok.
Pocit sveta ako ohraničeného celku je mystický pocit.

0000010107763757000635770086018800620780006207920063710400765128
ea
 ea      28.04.2004 - 22:50:53 , level: 3, UP   NEW
Nie to, ako svet je, je mystično, ale to, že je.

0000010107763757000635770086018800620780006207920063710400652304
ea
 ea      21.03.2004 - 19:46:07 , level: 3, UP   NEW
Ak dobré a zlé chcenie mení svet, tak môže meni? iba hranice sveta, nie fakty; nie to, čo možno vyjadri? pomocou jazyka.
Skrátka, svet sa tým potom musí sta? úplne iným. Musí sa, takpovediac, zmenši? alebo zväčši? ako celok.
Svet š?astného je iný ako svet neš?astného.

000001010776375700063577008601880062078000620792006371040065230400765122
ea
 ea      28.04.2004 - 22:49:17 , level: 4, UP   NEW
Ako svet je, je pre to, čo je vyššie, úplne nepodstatné. Boh sa nezjavuje vo svete.

00000101077637570006357700860188006207800062079200637104006523040076512200765125
ea
 ea      28.04.2004 - 22:49:55 , level: 5, UP   NEW
Fakty patria všetky iba k úlohe, nie k riešeniu.

000001010776375700063577008601880062078000620792006371040065230400652308
ea
 ea      21.03.2004 - 19:46:50 , level: 4, UP   NEW
Tak ako sa ani pri smrti svet nemení, ale sa skončí.

00000101077637570006357700860188006207800062079200637104006523040065230800749937
Prospero
 Prospero      23.04.2004 - 14:59:51 , level: 5, UP   NEW
Casova nesmrtelnost duse cloveka, to teda znamena jej vecne zitie dalej aj po smrti, nielenze nie je nijakym sposobom zarucena, ale predovsetkym tento predpoklad vobec neprinasa to, co sa nim vzdy chcelo dosiahnut. Riesi sa nejaka zahada tym, ze zijem vecne dalej? Nie je tento vecny zivot potom rovnako zahadny ako sucasny zivot? Riesenie zahady zivota v priestore a case lezi mimo priestoru a casu.
(Nemame predsa riesit problemy prirodnej vedy.)

00000101077637570006357700860188006207800062079200637104006523040065230800652313
ea
 ea      21.03.2004 - 19:49:06 , level: 5, UP   NEW
Smr? nie je udalos?ou života. Smr? neprežívame.
Ak pod večnos?ou nerozumieme nekonečné časové trvanie, ale nečasovos?, potom večne žije ten, kto žije v prítomnosti.
Náš život je práve tak bez konca, ako je naše zorné pole bez hraníc.

0000010107763757000635770086018800620780006207920063710400639416
ea
 ea      15.03.2004 - 22:21:40 , level: 3, UP   NEW
Preto nemôžu existova? ani vety etiky.
Vety nemôžu vjadrova? nič vyššie.

000001010776375700063577008601880062078000620792006371040063941600639434
ea
 ea      15.03.2004 - 22:31:43 , level: 4, UP   NEW
O vôli ako nositeľovi etična nemožno hovori?.
A vôľa ako fenomém zaujíma len psychológiu.

000001010776375700063577008601880062078000620792006371040063941600639431
ea
 ea      15.03.2004 - 22:30:39 , level: 4, UP   NEW
Prvá myšlienka pri stanovovaní etického zákona vo forme "Si povinný..." je: a čo potom, ak to neurobím? Je však jasné, že etika nemá nič do činenia s trestom a odmenou v obvyklom zmysle. teda táto otázka o následkoch konania musí by? nedôležitá. -Prinajmenšom nesmú by? týmito následkami udalosti. Pretože niečo na tomto položení otázky predsa musí by? správne. Musí síce existova? istý druh etickej odmeny a etického trestu, tieto však musia tkvie? v konaní samom.
(A aj to je jasné, že odmena musí by? niečo príjemné, trest niečo nepríjemné.)

000001010776375700063577008601880062078000620792006371040063941600639419
ea
 ea      15.03.2004 - 22:23:28 , level: 4, UP   NEW
Je jasné, že etika sa nedá vyslovi?.
Etika je transcendentálna.
(Etika a estetika sú jedno.)