login::  password::
cwbe coordinatez:
876611
5604218

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::809
total children::12
4 K

show[ 2 | 3] flat


Mowe0
mish0
vygidor0
zrnk☉0
Fil0
w0
vrq[Locked_OUT]0
kocur_mosur[...0
ode0
maniac0
Prospero0
ea0
total trash0
paradigm shift3
elite.club.o...3
mofo3
lupus yonderboy7
pht7
IMH[Locked_OUT]10
freezy11
.maio11
Parallel Democracy Model (PDM) je systém, ktorý umožňuje auto-konfiguráciu a samo-adaptáciu spoločenských útvarov v závislosti na výslednici kolektívnych vôli základných jednotiek týchto útvarov (napr. avatarov vo virtuálnych priestoroch). Cieľom PDM je vyriešiť niektoré zlyhania, ktoré sú vlastné parlamentnej demokracií - najčastejšie sa vyskytujúcemu variantu takzvaného Serial Democracy Model (SDM).

V prípade SDM sa rozhodnutia, ktoré je treba vykonať, dejú jedno za druhým v legislatívnych alebo exekutívnych zložkách. Prebieha to tak, že sa skupina decision-makerov stretne na jednom mieste za účelom realizovania „hlasovania“. Možnosť, ktorá dostane najväčší počet hlasov, je potom „materializovaná“ prostredníctvom externých inštitúcií.

V prípade PDM nieje potrebné aby sa účastníci stretli v jeden moment. Stále sa síce musia stretnúť na jednom mieste, to však môže byť virtuálne. Na tomto mieste sa prezentujú rôzne premenné (parent node) a k nim nastavitelne hodnoty (child node), ktoré determinuju funkciu spoločenskeho útvaru, a ktoré su prístupne simultánne, paralelne a na veky vekov, pričom im môžu účastníci pridávať ďalšie možné hodnoty. Ostatní účastníci dávaju svoje hlasy možným hodnotám danej premennej, pričom tá hodnota premennej, ktorá ma najviacej hlasov, je považovaná za „dočasne aktivovanu hodnotu“.

Aktivácia hodnôt je realizovaná prostredníctvom cron skriptov. Intervaly kedy sa skripty spúšťajú môžu byt tiež predmetom hlasovania v ramci PDM.

V najväčmi liberálnej verzií PDM je každý avatar alebo občan oprávnený hlasovať pre ľubovoľnú hodnotu ľubovoľnej premennej a navrhovať iné hodnoty.

To čo Ti chcem povedať je, že takmer všetky základne parametre spoločenského systému (napr. dane, imigračné kvóty) môžu byť chápané ako integer, float alebo booleovské hodnoty. Z tohto dôvodu je riadenie spoločnosti umením nastaviť správne hodnoty správnym premenným a "ideálna" spoločnosť je takou spoločnosťou, ktorá ma najbližšie ku globálnemu "optimu" v priestore riešení.

Týmto spôsobom je možné upravovať fungovanie spoločenských útvarov a to bez nutnosti využívať služby kasty profesionálnych politikov.


  nodeshell:: ARCHIVE::outKasted :: NEW (-3 children )   NEW DESCENDANT   (Prospero)
  nodeshell:: INT::DAILY_K :: NEW (6 children )   NEW DESCENDANT  [1K] (Prospero)
  nodeshell:: INT::OSTRACIZATION_VOTES :: NEW (4 children )   NEW DESCENDANT  [7K] (Prospero)
  nodeshell:: INT::REGISTRATION_VOTES :: NEW (5 children )   NEW DESCENDANT  [1K] (Prospero)
  nodeshell:: INT::YEARLY_INVITATIONS :: NEW (2 children )   NEW DESCENDANT   (Prospero)
  forum:: navrhy :: NEW (4 children )   NEW DESCENDANT   (niekt0)
  forum:: QUERY::CITIZENSHIP_VOTES :: NEW (2 children )   NEW DESCENDANT   (Prospero)
  forum:: WASTE :: 101_silence_candidates :: NEW (9 children )   NEW DESCENDANT   (Prospero)
  submission:: TEXT::FOOTER_MESSAGE :: NEW (10 children )   NEW DESCENDANT   (Prospero)
  node:: ENUM::PERMISSION_ATTRIBUTION_MODE :: NEW (2 children )   NEW DESCENDANT   (Prospero)
  node:: TEXT::TITLE_CONTENT :: NEW (124 children )   NEW DESCENDANT   (IMH[Locked_OUT])
  node:: NODE_ID::OSTRACIZATION_CANDIDATES :: NEW (25 children )   NEW DESCENDANT  [2K] (Prospero)
  link:: BOOL::OSTRACIZATION_SWITCH ::   NEW LINK (Prospero)
  link:: Parallel Democracy Model and Its First Implementations in the Cyberspace ::   NEW LINK (Prospero)
  link:: Parallel Democracy Model - 2012 SciencesPo presentation handout ::   NEW LINK (IMH[Locked_OUT])
  link:: pdm na Ecole des Sciences Politiques ::   NEW LINK (IMH[Locked_OUT])
  link:: podmienka registrácie ::   NEW LINK (Prospero)
dendrite Parallel Democracy Model - 2012 SciencesPo presentation handout
dendrite pdm na Ecole des Sciences Politiques
dendrite Parallel Democracy Model and Its First Implementations in the Cyberspace
dendrite BOOL::OSTRACIZATION_SWITCH
dendrite podmienka registrácie
axone main
axone Parallel Democracy Model - 2012 SciencesPo presentation handout