login::  password::
cwbe coordinatez:
809096
4863248

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::
total children::21
4 K

show[ 2 | 3] flat


ni0
Huto0
wasteman0
Faust0
palden0
wo.hu0
iskra3
mmad4
Kubris4
ZRudi6
kabal8
iso9
roborg_14
vezir14
rigor14
stardust14
eyes wide open14
mArw16
zapalka18
Ruza18

...........RADIKÁLNY ISLÁM................

kozmická konfrontácia so západom


Islam (arab. al-islám - odovzdanie sa alebo podriadenie sa do vôle Božej) je po kresťanstve druhým najväčším náboženstvom na svete ( zhruba 1,4 miliardy ľudí).
Za zakladatela islámu, alebo lepšie povedané za sprostredkovatela Božieho slova je považovaný Mohamed/ Muhammad, keď sa mu ako obchodnikovi v púšti zjavil archaniel Gabriel a odovzal mu Alahovu náuku. V chápaní moslimov Muhammad nie je ani autorom, ani redaktorom Koránu, ale jedine pasívnym a verným preukazovateľom Božieho slova. Mohamed je považovaný po Adamovi, Mojžišovi, Ježišovi a iných, za posledného z prorokov a Božie slovo ktoré mu bolo odovzdané je považované za posledné,úplné a definitívne...

Tak sa stal islam z vonku nenapadnutelný. Neexistuje žiadna hranica medzi svetským a náboženským životom. Týmto spsôbom zasahuje do všetkých oblastí života, a nemožno ho zo žiadnej vylúčiť.Islám akceptuje Bibliu a jej prorokov, avšak na rozdiel od Koránu, považovaného za priame slovo Božie, je Biblia braná ako nedokonalá, pretože bola spísaná ľuďmi skrze ľudskú nevedomosť. Ježiš nieje uznávaný len ako jeden z prorokov.

Korán sa skladá z učení ktoré obdržal Mohamed v púšti, ale tiež z príbehov zo života Mohameda a jeho učencov kedy sa tieto učenia snažili uviesť do života. Napriek tomu že Mohamed nieje a nesmie byť uctievaný, pretože bol iba sprostredkovateľom, je jeho život a spôsob akým učenia uplatňoval, považované ako určitý vzor, nejaký návod na život, čo vidím ako jeden z hlavných problémov. V mnohých častiach v Koráne totiž môžeme naraziť na časti, kedy je zjavné že Mohamed nebol žiadny svätý muž,ale skôr vojenský diktátor, ktorý napádal, zabíjal a plienil, aby tak financoval svoje impérium.

Áno. Keď sa pozrieme na základné povinnosti moslima, povieme si, veď islam je náboženstvom mieru...
1. slúžiť jedinému Bohu
2. dobre nakladať so starými rodičmi
3. dávať príbuzným, postihnutým a úbohým to, čo im patrí
4. nezabíjať deti zo strachu pred chudobou
5. nezosmilniť
6. nezabíjať a keď zabíjať, tak iba po práve, pri úmyselnom zabití dať výkupné
7. nedotýkať sa vlastníctva sirôt
8. nepodozrievať bez dôvodu
9. nekráčať namyslene po zemi

V koráne sú predsa aj verše o láske, pokoji, odpustení a milosrdenstve. Stačí len ignorovať časti o džiháde a zabíjaní nemoslimov....... Pretože už od začiatku bolo známych až 7 verzií Koránu, a nejednotnosť v mnohých otázkach viedla k v zniku niekoľkých vetiev,škol a siekt, niektorí berú Korán doslovne, iní obrazne, niektorí sú menej radikalni, iní viac..Dokonca aj v jednom preklade si často niektoré verše protirečia. Na jednom mieste je alkohol zakázaný, na inom zas povolený (porovnaj Súra 5,90-91 a Súra 47,15). Na jednom mieste korán hovorí, že kresťania sú veľmi dobrí ľudia, ktorí milujú a uctievajú jediného Boha, takže sa môže s nimi nadviazať priateľstvo (Súra 2,62; 3,113-114). Potom sú však iné verše, ktoré hovoria, že kresťania sa musia buď obrátiť, platiť dane, alebo zomrieť mečom (Súra 9,29).

Je rozumné nehádzať všetkých moslimov do jedného vreca. Mnohí z nich sú totiž inteligentní ľudia,krorí ignorujú všetky choré, zdravému rozumu odporujúce a s našim právnym systémom nezlučiteľné časti z koránu. Som presvedčný, že existujú aj dobrí moslimovia, ktorí nechcú byť súčasťou radikálneho islámu,ktorý síce je odvodený od islámu, ale je antimoderný, mileniaristický, mizantropický, mizogýnistický, protikresťanský, antisemitistický, triumfalistický, džihádistický, teroristický so svojou samovražednou verziou.
Civilizácia môže byť protipólom barbarstva. A civilizácia v takomto zmysle má dlhú históriu. V Biblii sa nachádza pasáž, „A budeš...hlásať slobodu v celej zemi pre všetkých, ktorí tam žijú.“ V Koráne sa hovorí, že „ste najlepším spoločenstvom, ktoré kedy v ľudstve vzniklo, obhajujete spravodlivosť a zakazujete zlo, veríte v Boha.“ Americké heslo znie: „usilovať sa o šťastie“, francúzske: „Bratstvo, rovnosť, sloboda“. Keď Winston Churchill v roku 1898 písal o Sudane, uviedol, že civilizácia je „chápajúca, milosrdná, tolerantná, pripravená k diskusii či argumentácii, posadnutá snahou vyhýbať sa násiliu, podriadiť sa zákonom, dosahovať kompromisy.“

Otázka teda znie: Môže tento stav bytia „byť civilizovaným“, existovať na celosvetovej úrovni?

Môže, pokiaľ sa tí, ktorí sú civilizovaní, postavia proti tým necivilizovaným. Svetová civilizácia sa skladá z civilizovaných prvkov v každej kultúre, ktoré sa spájajú, aby ochraňovali etiku, slobodu a vzájomný rešpekt. Skutočná zrážka nastáva medzi nimi a barbarmi.

Tak ako existovalo fašistické a komunisticé hnutie,teraz je tu ďalšie, totalitárne a barbarské hnutie, radikálny islám. Je to extrémistická utopická verzia islamu. Nehovorím o isláme ako náboženstve, hovorím o veľmi nezvyčajnom a modernom vnímaní islámu. Zapríčinil strádanie (Alžírsko a Darfúr), je tu samovražedný terorizmus, tyranské a brutálne vlády, útlak žien a nemoslimov.Podobne ako fašizmus a komunizmus, aj radikálny islám nanucuje také videnie sveta, ktoré môže zaujať inteligentného človeka – aby mu či jej ukázal úplne nový spôsob chápania života. Je radikálne utopistický, berie si svetské kvality každodenného života a premieňa ich na niečo obrovské a trblietavé.Je tu pokus o prevzatie kontroly nad štátmi. O využívanie štátu na nátlakové účely, a pokus o dominanciu nad celým životom, jeho každým aspektom. Je to agresia voči susedom, a nakoniec je to kozmická konfrontácia so Západom.
Islam je najrýchlejšie rastúcim náboženstvom v Európe a moslimovia sú najväčšou menšinou Európskej únie (15,5 milióna), tvoria 3,4% z jej 450 miliónov obyvateľov.S pôrodnosťou viac ako trikrát väčšou ako nemoslimovia sa pravdepodobne za 10 rokov počet moslimov zo súčasných 15,5 milióna zdvojnásobí. So svojou ľahostajnou imigračnou politikou sa stali napr. Veľká Británia,Francúzko a Nemecko najlepším miestom a východiskovým bodom pre radikálov..Aby naša kultúra bola schopná prijať islam medzi seba bez ďalekosiahlich následkov do budúcnosti, je nevýhnutné prijať raz a navždy jednu verziu koránu a spôsob akým sa bude vykladať, povedať si raz a navždy, že časti kde Mohamed navádza na zabíjanie a potlačovanie práv ostatných proste nemožno považovať za správne a za vôlu Božiu a mali by sa na tom zhodnúť všetci. Urobiť tak ale vôbec nebude ľahké, kedže akákoľvek snaha spochybňovať korán by sa stretla s nenávisťou, odporom, a určite pre dotyčného trestom smrti. Zmena je však nevýhnutná, a veci ako nadradenosť muža nad ženou, a hlavne islamské právo šaría je v našej kultúre neprijatelné.

Šaría je islamský právny systém, resp. Bohom zjavené univerzálne platné pravidlá ľudského správania (pre moslimov aj nemoslimov). Obsahuje rodinné aj trestné právo. Vačšina moslimských krajín udržuje duálny systém sekulárnych a náboženských súdov, Saudská Arábia a Irán udržujú Šariu ako jediný zdroj práva, vrátane náboženskej polície, ktorá kontroluje dodržovanie zásad daných týmto systémom.

Sladké reči o multikulturalizme, o spoločnom nažívaní v mieri a láske všetkých naboženských smerov v jednej krajine a ignorovanie faktov, a dokonca nálepkovanie tých čo ešte majú troška triezveho a kritickeho zmýšlania ako ľudí, ktorí podľahli islamofóbii, je bohužial súčasná realita tu u nás aj na západe. Ochota prispôsobiť sa západnej kultúre je zo strany moslimov veľmi malá, a akákoľvek kritika alebo nesúhlas s islámom a s koránom, je u nás považovaná za rasizmus, xenofóbiu a šovinizmus.

Takéto strkanie hlavy do pieska môže mať už za niekoľko desaťročí katastrofálne následky. Ľahostajná imigračná politika a enormný nárast moslimskej populácie v Európe neveštia nič dobré. Násilné vydobýjanie si svojich práv, ničenie západnej kultúry kvôli jej “bezbožnosti“ a teroristické útoky, to je celkom reálny scenár, ktorý asi napadne každého aspoň trošku dopredu uvažujúceho človeka.


Čo chce terorizmus, je úplne jasné. Je potrebné obrovské popieranie, aby si to človek nepriznal, ale my západniari sme to zvládli poprieť.
Proti týmto problémom sa musí bojovať a musia byť porazené, tak ako v roku 1945 a 1991, ako bola porazená nemecká a sovietska hrozba. V tomto prípade musí byť naším cieľom vznik islamu, ktorý bude moderný, umiernený, demokratický, humánny, liberálny a dobrý k susedom. Taký, ktorý bude rešpektovať ženy, homosexuálov, ateistov a všetkých ostatných. Taký, ktorý bude garantovať rovnaké práva pre nemoslimov a moslimov. Na mieste je však otázka či je to vobec možné kedže nenávisť, a samovražedné útoky su prítomné aj medzi niektorými školami a rozdielnymi vetvami samotného islámu. Zatvárať oči a tváriť sa že nás sa to netýka je preto cesta do pekla....


zdroj: - www.islam-sk.sk
- wikipédia
- www.danielpipes.org
- www.patcondell.net
- www.zoe.sk
- TV a denná tlač
- život

008090960486324808091616
SYNAPSE CREATOR
 ametyst      12.02.2016 - 19:41:32 (modif: 12.02.2016 - 20:15:27), level: 1, UP   NEW  HARDLINK !!CONTENT CHANGED!!
saudska arabia predseda osn pre ludske prava, WTF? to akoze maju ludske pravo nosit burku lebo inac ich znasilnia? to maju ludske pravo mat despoticky system monarchie? osn to je skutocne svetova organizacia pre mier? a teraz by chceli este nenapko ked osn posiela humanitarnu pomoc do syrie ju obsadit so svojimi monarchistickymi dzihadistami... wtf?
sak aha... toto su normalni syrcania a nie nejaki arabi v burkach, chudaci uz dost doplatili na svojich agresivnych moslimskych bratov dzihadistov co by chceli IS a burky a vyhnali normalnych syrcanov z domu. POVEDZME NIE NEDOMOKRATICKYM SYSTEMOM NA TEJTO ZEMI! tito ludia si nezasluzili byt vyhnani a okradnuti o svoju vlastnu krajinu! 150522140838-04-syria-timeline-restricted-super-169.jpg
sice saudska arabia zamlcuje napojenie na isis ale tych podobnosti je tam vela a keby to priznali tak uz by nebolo nic nad slnko jasnejsie a boli by zniceni aj so svojimi mocenskymi chutkami. saudska arabia je humus lebo ROPA! BY STE SA KUKLI NA TO AKO BY VYZERALA SAUDSKA ARABIA KEBY SME JAZDILI NA CISTU ENERGIU - VSETKO ICH BOHATSTVO BY SA ROZPADLO. TAKZE PRECO CHCU MAT MOC? LEBO ROPA! FUJ A LUDIA SA NA NEJ VOZITA! ASIZE PRECO CHCU SYRIU? LEBO ASIZE AJ TAM JE ROPA! GRC!

008090960486324808072587
palden
 palden      13.01.2016 - 20:23:01 , level: 1, UP   NEW
http://hn.hnonline.sk/svet-120/islamsky-stat-nie-je-teroristicka-skupina-mysli-si-to-takmer-desatina-turkov-1051889

Militantné zoskupenie Islamský štát (IS) nie je pre vyše deväť percent Turkov teroristickou organizáciou a viac ako päť percent obyvateľov Turecka sa netají podporovaním jeho aktivít. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorého výsledky prevzala agentúra Reuters. Veď v pohode... Ved to je len skoro 7mil ludi!

008090960486324808072391
palden
 palden      13.01.2016 - 15:38:22 , level: 1, UP   NEW
" Islám není vrozená nemoc. A ano, opravdu ne všichni muslimové jsou zlí magoři. To, co je sakramentsky nechutný, a mělo by mezi slušnými lidmi být odsouzené, je islám. Muslimové jsou obětí islámu. Vykonstruovaná ideologie psychopatem Muhammedem opravdu není obětí lidí. Až se naučíme celospolečensky islám kritizovat stejně jako nacismus, potom teprve začneme pomáhat muslimům."
http://radosa.blog.idnes.cz/c/491222/narozeninovy-blog-islam-devastuje-psychiku-lidi.html

008090960486324808066421
palden
 palden      05.01.2016 - 01:07:43 , level: 1, UP   NEW
Životní příběh Dána Mortena Storma je jako z filmového plátna. Bývalý dvojitý agent v mládí konvertoval k radikální větvi islámu, oslavoval útoky v New Yorku a navázal dokonce kontakt s Al-Káidou. Později ale své názory přehodnotil a stal se spolupracovníkem dánské, britské a později i americké tajné služby, které pomohl s likvidací několika teroristů - svých bývalých spolubojovníků. Se CIA se ale nakonec nepohodl a tvrdí, že ho chtěla dokonce zabít. Odhalil proto veřejně svoji totožnost a nyní je na jeho hlavu vypsaná odměna i mezi teroristy. Morten Storm, který o svém neobyčejném životě napsal i knihu, byl exkluzivním hostem Interview ČT24.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/215411058040624/

008090960486324808038648
SYNAPSE CREATOR
 truce_erizame      18.11.2015 - 12:40:41 [1K] , level: 1, UP   NEW  HARDLINK
o islame, preklad na eretzi:

Neexistuje radikalny ani umierneny islam
http://eretz.cz/2015/11/izraelsky-expert-neexistuje-radikalni-islam-ani-umirneny-islam/

008090960486324807997914
palden
 palden      15.09.2015 - 08:31:37 , level: 1, UP   NEW
https://video-frt3-1.xx.fbcdn.net/hvideo-xpa1/v/t42.1790-2/755137_171331649698055_113063921_n.mp4?efg=eyJybHIiOjcxOCwicmxhIjoyMDYxfQ%3D%3D&rl=718&vabr=399&oh=64a75ef9c5259d351988645d5b76e38a&oe=55F7DCD0

008090960486324807942851
palden
 palden      21.06.2015 - 09:23:48 [11K] , level: 1, UP   NEW
Miluju Islám
Miluju muslimy. Jsou super. Chodící charisma. Co by za to šlupky ze Superstar daly. Kromě toho jsou fotogeničtí. Mám je rád, protože je na co se dívat. Narážím do nich na světě pořád. Den za dnem. V barech, na ulicích, v letištních halách. Neprostupná hradba skrytých emocí a podivné módy, ukrytá pod bariérou neinformovanosti. Lidé se bojí většinou věcí, kterým nerozumí, které nechápou, a i když o tom dokáží nakecat hromady demagogických žvástů, logické argumenty většinou zůstávají ležet mimo konverzaci. A z té se dá zjistit leccos. Minimálně si vytvořit osobní názor.

„Já myslel, že kouřit nemůžete.“ Přidržel jsem zapalovač u huby obtloustlého Araba v bílé košili a poposedl si na barové židličce tak, aby mě netlačily bulky.
“No, doma bych to neudělal, ale tady venku to nemusím řešit.“
“Aha. Jasně. Takže až se vrátíš domů?“
“Tak nebudu pít chlast, nebudu hulit a budu sekat dobrotu.“
“Hm. Tak to bych se domů těšil člověče.“ Zasmál jsem se a naklopil do sebe whisky.
“Já se náhodou těším. Budu zase součást rodiny. Budu někdo.“
“A kdo?“
“Tady si mě nikdo neváží. Otec má vysoké postavení. Všichni si mě budou muset vážit.“
“Respekt u druhých lidí si nezasloužíš tím, že ti dá fotr tašku plnou dolarů.“
“U nás ano. I ty bys měl ke mně respekt.“
Zasmál jsem se, típnul cigáro a slezl ze stoličky. Poplácal jsem Araba po rameni. „No, kdybych měl mít respekt ke každýmu joudovi, kterýmu fotr koupí Maybach, raději bych se odstěhoval do Grónska.“
“Vy Evropani nemáte kouska úcty.“
“Asi proto, že dolar už není to, co bejval.“

Mám rád muslimy. Je s nimi sranda. Jejich pusa většinou jede rychleji než mozek a sami se dokáží nahnat do pasti logických nesmyslů. Obtěžkáni penězi, které jsme jim narvali do kapes my sami, si mohou dovolit cokoliv. V první řadě nenávist vůči těm, kteří jim ty prachy dali. Všichni svorně nesnáší Ameriku a Evropu. Jsou ochotni se kvůli tomu nechat vystřelit do vzduchu s legračním výrokem na rtu. Vyhrožují násilím a Svatou podělanou válkou. To jim jde výborně. Všichni ale hulí Marlbora, souloží Evropanky, které jim tu jejich debilitu z peněženky žerou, pijou whisky, kupují si iPhony, žerou v KFC, milují značkové sračkohadry a zbožňují Superstar. Tohle jim přijde v pořádku. Je s nimi legrace. Kázat vodu a pít víno umí dokonale. Banda pokrytců, která vyhrožuje ve chvíli, kdy je nachytáte v gordickém uzlu logiky. A když se jim něco nelíbí, jsou někteří ochotni to uplácat kamením případně to vyhodit do povětří. Tak se mají řešit problémy. Měl bych to v Číně zkusit. Ale to bych za výbušniny musel utratit všechny svoje úspory.

„Ženský tady jsou k ničemu.“ Poznamenal Arab a zapálil si cigáro.
Napil jsem se kávy a pokrčil rameny. „Hm. Mně přijdou v pohodě. Kromě toho naše holky jsou nejhezčí na světě.“
“Jenže si dělají, co chtějí.“
“No, to je jasný. Stejně jako ty. Jako všichni ostatní.“
“Jsem hrozně žárlivej. Nemůžu jí nechat někam jít samotnou.“
“Aha. Takže jí chceš mít zavřenou doma? Než tě poznala, chodila všude. Umí se o sebe postarat.“
“Kde jinde by měla bejt. Když má mě.“
“Hm…“ Kdekoliv? Muslimové jsou legrační. Jejich mozek je vymletý falešnou jedinečností. Tenhle zrovna chlastá na žal. Jaggermeistera. Holka, kterou nutil, aby dřepěla doma, mu logicky dala kopačky a šla takříkajíc do prdele. Tohle těm ebenovým posluhovačům proroka nevoní. Vždyť přece v tý bájo knížce psali, že když lusknu, všichni budou v pozoru. A tady to najednou nefunguje. Muslimové chtějí souložit cizí holky a jde jim to dobře, protože ty naše rakety na tyhle krasavce berou, ale hned druhý den je chtějí zavřít pod petlici a to už není zase takový odvaz. Jedna moje známá, chodila do kavárny. Denně. Skoro pořád. Studovala arabštinu a pokud jsem jí dobře poslouchal, tak není lepší místo na světě, než někde s báječným muslimem a kupou dětí pěkně v černý plachtě. Po půl roce si našla krásného, větrem ošlehaného Araba, který jakoby vypadl z jemenské pohádky. Potom přišla v šátku a přestala se bavit s lidma. I se mnou. Po pár týdnech dorazila na kafe v džínách, vytahaným triku a s báječným monoklem na oku. Přišlo mi to tenkrát legrační.


“Ty hele, a co teda říkáš na tu karikaturu?“
“Toho člověka bych zabil. Kdyby sem teď přišel, tak ho zabiju hned.“
“A proč? Vždyť jde o hovno.“
“Vy Evropani si ze všeho děláte jenom srandu. To je náš Prorok. Proč se do nás pořád navážíte? Tohle je nepřípustné.“
“Navážíme se do všeho. Malujeme Ježíše jako komiksovýho hrdinu. Retušujeme Obamovi bílou pleť, šišláme na Vietnamce. Proč myslíš, že tady můžeš dřepět a hulit si doma trávu, chlastat a klátit ženský? Nelíbí se ti to?“
“Ale to je něco jinýho.“
“A co jinýho? Jak se ti jezdí v Audi? Vždyť si můžeš koupit nějaký arabský…vůz..teď nevím, který by to mohl být.“
“Ale Prorok je Prorok.“
“Ale tady je nám nějakej Prorok prostě u prdele, chápeš?“
“A potom se divíte, že vás ničíme.“
“Tomu se nedivím. Jen se divím, že si přijedeš vystudovat univerzitu, protože u vás by tě naučili leda dávat cihly na sebe, žereš tady McDonalda, hulíš jak fabrika, podvádíš, děláš si srandu z čehokoliv a pak lup ho, otočíš o tři sta šedesát. Taky si děláš srandu ze všeho. To dělá každý. A když rozdáváš, musíš umět i přijímat.“
“Blbost.“
Obecné pravdy neplatí. Všude existují vyjímky a většina muslimů možná není ortodoxní. Potkal jsem jich desítky, snad stovku a snažím se s nimi hovořit a prostě se otevřeně ptát. Nepoznal jsem ale ani jednoho, který by nepodporoval útoky proti Dvojčatům nebo by mu nějak extra vadilo sem tam ucihlovat ženskou k smrti. Ani jednoho. A někteří byli zatraceně cool. V citlivých tématech se neliší, ať už je to podnikatel, číšník nebo ten fajn surfař s tělem tak krásným, že bych si ho vzal na leasing.

Miluju muslimy. Jejich smysl pro argumentaci. Všech těch pět pilířů, výklad práva a Korán. Prostá čirá demagogie. Připomínají mi děti na písku. Chtějí si dělat to, co se jim líbí, ale ve chvíli, kdy musí sami ustát argumenty z druhé strany, schovávají se za Boha. Dvě nekonečna. Tři nekonečna! To nejde. Nekonečno nekonečen. Ne! Ne! Nekonečno nekonečných nekonečen!!! Náboženství je slepá ulice se zdí na konci. Všechna jsou stejná. Jen tahle banda opálených inteligentů je ochotna místo tichého prznění ministrantů, prosazovat svůj názor pomocí náloží s hřebíky. Jsou to vtipní kluci. Silní v partě, proti jednomu. Ve chvílích, kdy se musí sami hájit a nemohou kolem vás postávat v hloučku, mávat rukama a řvát jeden přes druhého nesmysly, najednou tu sedí jen…hloupé dítě s iPhonem v ruce.

„Máš nádhernou ženu.“ Prohlásil jsem.
“Děkuju.“ Hrdý Arab mi ukazuje fotku v peněžence někde na letišti v Kuala Lumpur. On, rozesmátý, šavlooký elegán a vedle něj černý stan s kulometnou dírou na hlavě a oči. Nic než černá silueta, oči rozmázlé špatnou expozicí. Legrační. Legrační. Jako kdyby se nechal vyfotit s miniaturní černou jurtou.
“Můj otec je šejk.“
“Můj fotr byl natěrač.“
“Co to je?“
“Něco jako šejk.“ S inteligencí na tom byli určitě podobně. „Hele, fakt zabiješ ženu, když získáš pocit, že tě nectí?“
“Samozřejmě. Jinak by si mě nikdo nevážil.“
“Hm. Aha. Ty jo, a co když se třeba chováš jako idiot a ona prostě nemá na výběr?“
“Ale ona nemá na výběr přece. Žena není rovnocenná. Je něco jako zvíře. To je přece jasné.“
“No jasně. Tak to je pohoda, ne? Docela klika, že nám narostl co?“
“Jednou to takhle bude všude na světě.“
Nadechnul jsem se… Nadechnul jsem se znovu. Zahodil jsem cigáro, chytil batoh a podal mu ruku. „Jsem si zcela jist, že nebude. Protože to bych se musel poblít. Na shledanou.“

Sedím na záchodě a čumím do Koránu. Nedá se to číst. Podobné pocity chovám k Bibli. Než se skrz to člověk prokouše, uvaří se mu makovice. Dokonalý výplach mozku. Sedím na záchodě a listuju v ohmataném hotelovém výtisku. Knihy nevozím, a tak je Bible nebo Korán jediné rozptýlení pro pobyt na míse v hotelovém pokoji. Příhodné místo na četbu z ničeho se stvořivších textů. Hotový zázrak, tahle směs slov, která s trochou rozumu v hrsti, nedávají smysl a nemají hlavu ani patu. Musím to dočíst. Slíbil jsem si to. Když jsem zvládnul Nahý oběd, tak tohle snad taky. Nemám problém uznat, že některé myšlenky a teze dávají smysl. Ať už jsou v Bibli nebo Koránu nebo jiné snůšce náboženských výmyslů. Naopak je hezké najít moudro, kterým se můžete v životě řídit, nebo se nad ním zamyslet. Problém je, že interpretace je už otázkou lidí, jedinců a církví. A tak se pořádají na farách homosexuální orgie, zabíjejí se lidé, sem tam vylítne do vzduchu letadlo s lidma. Protože tak to v těch knihách přece stojí. Někdo to tak pochopil. On za to přece nemůže. Zahodil jsem výtisk na podlahu.

Islám se dá asi nejlépe pochopit skrze lidi, kteří se jím řídí. Nebo spíše neřídí. Mám pár přátel tohoto vyznání, a tak si s nimi povídám. Snažím se zjistit, jestli je třeba dělat si starosti. Odpůrci islámu jsou stejně radikální a zaslepení. Vtipné na nich je to, že o něm prakticky nic nevědí. Jen ví, že ho nechtějí, protože…protože…to. Dvě skupiny nemyslící vzteky. Plné emocí a hlouposti. Báječné podhoubí. V podobném vyrašil kdysi Adolf. Dívám se na obrazovku iPhone. Arab mi pouští na Youtube (cha cha) video, kterak nějaký šejk utrácí v baru miliony dolarů. Prostě je hází kolem sebe. Na lidi, na zem, posypává s nimi zpěvačku, která strnule zpívá kňouravý song. V očích děs. Hromady prachů. Uživilo by to Rwandu. „Vidíš to? Vidíš to? To jsou všechno dolary. On tam přijde a může si dělat co chce. Cokoliv. Kdyby ji zabil, tak nikdo nic neřekne. A ona ho musí poslouchat. Hustý co? Koukej, hele jak to na ní sype.“ Dívám se na něj a na jeho výraz v obličeji. Svítí mu oči a hltá každou sekundu dehonestujícího představení. Usmívá se a závidí. Chce to také. Vzdělaný člověk. Chce se mi zvracet. Chce se mi... zvracet..!

Myslím si, že je to jen otázka zodpovědnosti. Kdyby byla dole každý rok pět měsíců klendra, žádný muslim by neměl na spřádání piklí čas. Běhal by po lese a rubal dřevo jako vzteklý, protože jinak by zmrznul. Řešil by izolaci, stará by mu dávala čočku a večer by měl ruce jako orangutan a usínal by se snem o hypotéce. Zimu na ně. Ne jen tu jednonoční. Muslimové mají velkou výhodu. Není jim co vzít. Těch pár rozbořených staveb v poušti nebo jiném nehostinném kraji? Co s tím. Kdo by o to stál. Šutráky a minová pole. Nemají co ztratit. Na druhou stranu se jim není co divit. Kdyby někdo rubnul v Ostravě víc hluboko a vytekla mu na holínky ropa, začaly by starosti. Přijelo by spousta lidí v oblecích a najednou by bylo všechno jinak. A pokud vám někdo rozšlehá zemi na hadry jen proto, aby ovládl ropné vrty, není se čemu divit. Taky bych chtěl vidět jeho játra na betonu. Drancujeme tyto země pod záminkou udržení světové rovnováhy. Lžeme stejně jako oni. Jen se nás to nedotýká, protože tohle za nás řeší Amíci. A taky proto je nenávidíme, ale hudrujeme u pumpy, jak je ten podělanej diesel drahej. Vždy je něco za něco. Čína se nenaváží do Iráku a Američané dělají, jako kdyby nevěděli, kde je Barma. Proč to tak je? Barma je u Číny. A je tam ropa. Světová rovnováha, kterou vám na BBC nevysvětlí.

Islám je fajn. Nedává smysl. Jeho praktiky v radikálních podobách jsou pro mě hloupé a debilní. Ale chápu, že někoho to může přitahovat. Je to jeho věc. Ať si každý rozmyslí, co chce dělat a co ne. Podle mě na to má právo. Mám pár arabských přátel. Vypadají tak a i tak vystupují. Ženou se ke mně s napřaženou pravicí pokaždé, když je potkám. Přátelé na život a na smrt. Mluvím s nimi. Potkávám je na letištích, ulicích a v barech. Ptám se jich na věci, které mě zajímají. Je mi jedno, jaké kdo má vyznání. Je to jeho věc. Ať se modlí třeba k automatické pračce. Přeju mu to. Ale ať mě nenutí, abych byl stejný. Nevadí mi s lidmi nesouhlasit. Utvořil jsem si názor podle osobních prožitků. A vím, že ve chvíli, kdy by se začal lámat chleba a na nebi by vzplály prapory Svaté války, tito mí tmavoocí přátelé by mi bez váhání upajcovali bambeřici před kamerou, vyvraždili mou rodinu a nepřipadalo by jim to ani trochu zvláštní. Nic moc zjištění.

Naštěstí zbývá na světě ještě dost lidí, kteří mají rozum. Jsou ochotni brát v úvahu argumenty, pochopit motivace a tolerovat rozhodnutí, která jim třeba nesedí. Jsem normální člověk a spousta věcí na světě mi vadí. Štvou mě a vytáčí do nebeských výšin. Ale chápu, že vše nemůže být jednobarevné a progress bez špatných kroků jednoduše neexistuje. A jednou, až půjde do tuhýho, tak budu stát na té straně s těmi lidmi, kteří ze sebe nenechají dělat slepé ovce. Kteří nejsou omámení nenávistí ani na jedné, ani na druhé straně. A doufám, že pár takových běhá i tam na poušti a že k ničemu takovému nakonec nikdy nedojde.

Mám rád Marlbora, piju Coca Colu, jezdím ve VW, žeru v řetězcích, dám si kebab a vodní dýmku, tankuju diesel, létám Boeingy a Airbusy, respektuju holky, piju whisky, chodím se koupat nahatý a dívám se na americké filmy, kde se střílí do Rusáků. Mám rád muslimy, je s nimi legrace. Jsou svázáni zaslepeností, hloupostí a pocitem nadřazenosti, který jejich velikášství sám od sebe zboří ve chvíli, kdy se rozhodnou vzít věci do svých rukou. Takových tu už pár v historii bylo. Islám se jednoho dne sám vyhodí do vzduchu. Ledaže by někdo vzal rozum do hrsti. Ale toho ve Svatých knihách najdete jen stopové prvky. Víc jich najdete v pohádkách. A ty se aspoň neberou tak vážně...

autor: Rudolf Havlík, blog na idnes.cz

00809096048632480794285107943285
Siren
 Siren      21.06.2015 - 21:46:37 , level: 2, UP   NEW
ton tohto textu a vlastne aj obsah mi hrozne pripomina Danlila Charmsa :D vážne.

008090960486324807724073
palden
 palden      08.10.2014 - 02:17:20 , level: 1, UP   NEW
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/214411000371006/video/355325

treba pozriet cele, som rad, ze CT sa neboji hovorit o islame otvorene.
nase media sa maju co ucit.

008090960486324807402808
palden
 palden      22.11.2013 - 00:56:05 , level: 1, UP   NEW
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2020382/You-entering-Sharia-law-Britain-As-Islamic-extremists-declare-Sharia-law-zone-London-suburb-worrying-social-moral-implications.html

008090960486324807390911
palden
 palden      11.11.2013 - 19:48:56 , level: 1, UP   NEW
It's Not the ''Radical Shaykh'' it's Islam - Fahad Qureshi.... smutne
http://www.youtube.com/watch?v=bV710c1dgpU

008090960486324807263664
palden
 palden      22.07.2013 - 23:35:05 , level: 1, UP   NEW
http://www.reflex.cz/clanek/info-x/51196/pravo-sarija-znasilnenou-norku-poslali-do-vezeni.html

008090960486324807205323
palden
 palden      05.06.2013 - 16:16:49 [1K] , level: 1, UP   NEW
http://novotnyjiri.blog.idnes.cz/c/189040/Odvazna-Nemka-trha-rekordy-sledovanosti-na-Youtube.html

008090960486324807199778
palden
 palden      02.06.2013 - 00:39:51 , level: 1, UP   NEW
Šéf českých muslimů v TV NOVA schvaluje domácí násilí
http://m.idnes.cz/blog/clanek.345049.idn

008090960486324807191201
SYNAPSE CREATOR
 al-caid      27.05.2013 - 08:44:24 [2K] , level: 1, UP   NEW  HARDLINK
Now Britain has had its Aboutaleb moment, in the wake of the ghastly killing of a soldier on the streets of London. This time, the bonne parole came from Ajmal Masroor, a telegenic imam-cum-broadcaster-cum-budding politician of Bangladeshi origin. "If you dislike Britain so much...why don't you just hand your passport over and leave? And if you dislike the policies of the government...participate in the electoral process, stand for election," he rhetorically told the soldier's attacker, in an interview with Sky TV which won big approval ratings on social media. At a time when ugly and vindictive threats were starting to hurtle through cyber-space, this was just the sort of message that many citizens wanted to hear...from a Muslim.

link - http://www.economist.com/blogs/erasmus/2013/05/new-voices-european-islam

008090960486324807190170
palden
 palden      26.05.2013 - 08:15:32 , level: 1, UP   NEW
https://www.facebook.com/photo.php?v=171331263031427

kde su všetci politicky korektni ludia, čo sa tu tak bili do hrude a bojovali tak urputne za prava islamu, a proti akejkolvek zmienke o jeho nebezpečenstve tu na zapade.. neznášanlivosť, xenofóbia... tak sme boli nálepkovaní...ľuďmi s vysokým IQ, s vysokoškolskými titulmi, high society kyberia...

008090960486324806921955
palden
 palden      14.11.2012 - 12:40:28 , level: 1, UP   NEW
wtf?
http://aktualne.atlas.sk/vianocny-stromcek-dostal-v-bruseli-stop-nechcu-urazat-moslimov/zahranicie/europa/

008090960486324806789078
palden
 palden      15.08.2012 - 01:32:23 , level: 1, UP   NEW
http://www.super-food.sk

len skuska :)

008090960486324805008817
schpataq
 schpataq      12.11.2009 - 14:28:32 , level: 1, UP   NEW
sorry ale tym videjkom "muslim demographics" v topiku trosku diskreditujes sam seba, coby seriozneho diskutera na tuto temu :)
http://kyberia.sk/id/4948606

008090960486324804973307
palden
 palden      25.10.2009 - 12:33:45 , level: 1, UP   NEW
http://www.sedazona.cz/2009/10/katie-piper-pomsta-podle-islamu/

00809096048632480497330704980770
stardust
 stardust      28.10.2009 - 22:35:26 , level: 2, UP   NEW
Jedna vec je, ze s islamom su problemy, ale tento text je imho uplny offtopic. Je to jeden z najhorsich clankov, ktore som cital odkedy som vdaka profesnej informacii zacal spontanne hodnotit take veci ako kvalitu, vecnost alebo konzistentnost textov.

0080909604863248049733070498077005007005
palden
 palden      11.11.2009 - 16:48:00 , level: 3, UP   NEW
mas pravdu

008090960486324804879278
exitus
 exitus      28.08.2009 - 13:44:59 , level: 1, UP   NEW
myslim, ze najlepsi sposob ako pokorit radikalny islam je obchod a prosperite. Islam vznikol v siedmom storoci, ked si to porovnate s krestanstvom, dostaneme sa niekde do obdobia kriziackych vyprav. tak ako bola cirkev "porazena" pokrokom v europe- dnesni veriaci su liberalnejsi, pretoze ich zaujem je sustredeny viac na pozemske "radosti", tak aj v arabskom svete, v rozvinutych krajinach ako dubaj ci katar sa pristupuje k islamu inak ako v pakistane alebo afganistane. je bezne ze tam veriaci piju alkohol- bud v noci (lebo alah spi), alebo si rukou urobia silt na cele (aby ich nevidel). apriek tomu, ze v katare je prohibicia... mlada generacia je tiez ovela liberalnejsia ako ich rodicia, tak ako je tomu aj u nas. s rastucou zivotnou urovnou bude boj proti akymsi neveriacim 1000 mil na zapad menej zaujimavy.

008090960486324804878973
Faust
 Faust      28.08.2009 - 10:35:16 , level: 1, UP   NEW
Afghan Husbands Win Right to Starve Wives
http://thelede.blogs.nytimes.com/2009/08/17/afghan-husbands-win-right-to-starve-wives/

008090960486324804876416
palden
 palden      26.08.2009 - 17:43:09 , level: 1, UP   NEW
Afganistan:
>V januári 2008 súd odsúdil študenta žurnalistiky na smrť za rúhanie, keď sa opýtal na ženské práva v súvislosti s islamom. Odvolací súd rozsudok znížil na 20-ročný trest. Jeho právnik sa opäť odvolal a prípad ešte nie je uzavretý

>V roku 2006 odsúdili Afganca na trest smrti za konvertovanie na kresťanstvo. Neskôr ho uznali za duševne chorého a dostal azyl v Taliansku. Islamskí lídri a parlament obvinili prezidenta Hámida Karzaja z toho, že je bábkou Západu, keď ho nechal žiť. Jeho obhajcovia dostali tiež tresty smrti. Mullahovia v mešitách hovoria, že tí, čo obhajujú neveriacich, sú tiež neveriaci.

1.8.2009 Islamabad - Šesť kresťanov, z toho štyri ženy, jedno dieťa a jedného muža, v sobotu pri nepokojoch v meste Gojra v centrálnom Pakistane upálil zaživa rozzúrený dav. Príčionou malo byť znesvätenie Koránu

008090960486324804875091
Škriatok
 Škriatok      26.08.2009 - 01:41:54 [1K] , level: 1, UP   NEW
((:
Muslim demographics je sice asi pravdive vramci cisel, ale podane je to stylom: "Ucle Sam ta vola, rob deti.Predbehni ich..."Dost zle na kulturu, akou sa voci tej "skodlivej pre nasu" povazujeme... Dost poznacene atentatmi asi...to video((:

00809096048632480487509105008841
schpataq
 schpataq      12.11.2009 - 14:37:00 , level: 2, UP   NEW
nastastie ani v ramci cisel. su zavadzajuce

00809096048632480487509104876931
palden
 palden      27.08.2009 - 00:43:33 , level: 2, UP   NEW
hmmm...kazdy si tam nasiel a videl zrejme nieco ine... a pepo,nechapem tie uvodzovky...nieco z ich kultury je urcite zaujimave ale skor by to boli kroky do zadu..podla mna jedine cim nam moze byt ich kultura prospesna je asi ze sa my tu na zapade uvedomime a zacneme si vazit zakladne slobody ktore tu teraz mame a ktore tu povazujeme za uplne normalne a samozrejme

008090960486324804869243
roborg_
 roborg_      21.08.2009 - 21:57:26 , level: 1, UP   NEW
Ako je pisane vyssie, tu nieje problem islam ale radikalny islam. Este by ma zaujimalo kolko je tada tych nebezpecnych radikalnych islamistov.

Ked budeme proti islamu bude to len horsie, treba hladat riesenia na diplomatickej urovni, netreba zasahovat do islameskeho sveta. Ak sa bude odpor voci islamu zvisovat bude s toho len dalsie utrpenie.

Treba hladat splocnu cestu, oslovit ich duchovnych vodcov, a politickych lidrov a dohodnut sa s nimi, a nezasahovat do ich vnutornych zalezitosti.

Indiani s kmena Hopi predpovedali ze sa tretia svetova vojna zacnie padom dvojiciek, co je vo svete prezentovane ako islamska zalezitost. Nebolo by z historie take neobvikle keby sa vojna zacala falosnou zamienkov. Ale to je iba spekulacia, cas ukaze.

00809096048632480486924304869507
palden
 palden      22.08.2009 - 02:55:30 , level: 2, UP   NEW
vies, ako je pisane vyssie, nenávisť, a samovražedné útoky su prítomné uz medzi samotnymi moslimami...napr. medzi sitmi a sunitmi... tu nejde o zasahovanie do ich vnutornych zalezitosti...tu ide o to ze ked bude lahostajna imigracna politika, a budeme strkat hlavu do piesku, tak o 30 rokov, a to nieje z brucha povedane, pri sucasnej porodnosti a imigracii to tak je, tu bude rovnaky problem tu u nas, a ceresnickou na torte bude nasa diametralne odlisna kultura, zvyky zivotny styl a hlavne viera...

0080909604863248048692430486950704870007
roborg_
 roborg_      22.08.2009 - 16:52:21 , level: 3, UP   NEW
j imigracna politika by sa nemala robit lahostajne, z dalsim prilevom cudzincov nic nezlepsi, s tym suhlasim. ako som vsak pochopil problem je ze uz su tu. nie? lebo je problem ze ich pride este viac?