login::  password::
cwbe coordinatez:
101
63539
63556
3896136

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::
total children::0
show[ 2 | 3] flat


1 cast chromologie o vyvoji Zdruzenia za zhasnutie denneho svetla pisana v neopostmodernistickom duchu:

Denné svetlo škodí ľudskému zdraviu. Túto vetu vyriekol pisateľ poctivý antitézovo voči slnku prepchatý a prepláchnutý nočnou rosou sťaby z neba heroicky až priam negustiózne zakalenému.Bol zo zrodu vtáčieho, jeho krkavčia matka ho denominovala už po jeho vypluvnutí zo svojho lona rozpaženého na všetky štyry svetové politické strany do tejto brnkajúcej na srdcové chlopny kliatby:! a od tejto tvojej sliny plnej životnej púte budeš na veky vekov hynúcich tu v zemi pozemskej poznaný svojimi bratmi i sestrami i riekami i riekankami ako nočný vták. Vytiahol svoj zobák na svetlo nadzemské i zasmrkal božím potom" antidezodorant. I lúčný paprsek, pardon píš ako ma počuješ, šak píš prebohabkn , pardon slnečný prosím nemedializovať, šak také znamenie tam daj aby vedeli že čo to znamená. Čo to pre boha už píšeš. Šak už kurva nepíš!

Slnečný paprsek mu vyťal jednu po tieňom z malty ukovanej papuli na obraz homo habilis homo klitoris