login::  password::
cwbe coordinatez:
4684483
1495370
2449314
2449439

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::
total children::2
1 K

show[ 2 | 3] flat


0468448301495370024493140244943906848778
::mizu::
 ::mizu::      24.09.2012 - 19:01:10 , level: 1, UP   NEW
http://jazykuchyna.kcdunaj.sk

Lekcie rómčiny budú prebiehať vždy v stredy od 17:30 - 19:00 v priestoroch KC Dunaj.
Prvá hodina rómčiny štartuje už 10.10. 2012. Momentálne je možné prihlásiť sa na prvý turnus, ktorý potrvá 8 týždňov. Jednotlivé hodiny budú viesť skúsení lektori jazyka, odborníci na históriu, umenie, gastronómiu, tanec, či hudbu. Ich mená budeme postupne predstavovať. Vyvrcholením kurzu bude špeciálny koncert rómskej hudobnej kapely so slávnostným odovzdávaním diplomov.

0468448301495370024493140244943906847336
::mizu::
 ::mizu::      23.09.2012 - 21:05:27 (modif: 24.09.2012 - 19:00:21), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
ucebnica romskeho jazyka:
http://kyberia.sk/id/6791633/