login::  password::
cwbe coordinatez:
101
63539
63556
2388510

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::
total children::19
23 K

show[ 2 | 3] flat


zrnk☉0
lepipaska0
Murraya0
a l i c e0
janaka:o)0
Crevo0
Islington0
s0
stanley_ptaaach0
ljiena0
orso0
petula0
jama0
dott0
krokobox gomont0
ivu-chacha0
nacks0
Elence0
deborabezh0
laila0
TcHai0
cuco0
michalides0
psypjestany0
vlku0
louise0
otex a owad0
Kubris0
m4r3k0
bashka0
takamasakra0
anubis0
otep0
bBaran0
martin v0
palinator0
rb0
beshtia0
badulick0
retart0
ach0
matthias4
lemonxd7
LAND ART

Priamo vyplynul z minimalizmu, ktorý prestal byť bežnou prezentáciou jednoduchých foriem. Land Art sa sformoval v 2. polovici 60-tych rokov.
Umelci sa potrebovali dostať von z galérií ---> existencia mimo galérie. Názov Land Art – teda krajinné umenie - bol inšpirovaný predhistorickými monumentami ako Stonhange, ďalej anglickým parkom 18. storočia. Veľa diel bolo dostupných len z fotografii, preto spojenie Land Artu a fotografie má veľký význam.Christo Vladimirov Javacheff
Christo & Jean Claude
Bulharský umelec so svojou manželkou poňali Land Art aj z dalšej stránky. Vo svojich prácach požívali stovky metrov latky na zabalenie, obkolesenie alebo preklenutie.
1935
Christo: American Bulgarian-born Christo Vladimirov Javacheff, June 13, Gabrovo, of a Bulgarian industrialist family.
V jednom z najznámejších diel SURROUNDED ISLANDS (obkolúčené ostrovy) obkoklesili vyše 2 milionmi metrov ružovej tkaniny niekoľko ostrovov v Biscanskom zálive neďaleko Greater Maiami. Dalším dielom bol Wrapped Riechstag, kde obalením tak známej budovy (2.sv. vojna) vyjadrili svoj názor. Land Art Christa a Jean bol iný od ostatných aj po administratívnej stránke, vyžadoval množstvo vybavovania a povolení. Taktiež bolo nutné najsť obrovské množstvo dobrovoľníkov, preto Land Art v tejto rovine poukazuje na posilnenie zmyslu pre spoluprácu a spoločenstvo. Ako ostané diela, taktiež vyjadrujú dočastnosť a pominuteľnosť.1953-56
Christo: Studies at Fine Arts Academy, Sofia, Bulgaria.

1958
Christo arrives in Paris where he made Packages and Wrapped Objects

1961
Project for the Wrapping of a Public Building
Stacked Oil Barrels, Dockside Packages at Cologne Harbor. Tarpaulin and rope.
Duration: 2 weeks. Their first collaboration.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Christo_und_Jeanne-Claude.jpg
  submission:: 01.06.2006-20:28:22 :: NEW (1 children )   NEW DESCENDANT  [1K] (a l i c e)
  submission:: 08.09.2006-0:11:33 :: NEW (0 children )   NEW DESCENDANT   (a l i c e)
  submission:: 08.09.2006-0:12:56 :: NEW (0 children )   NEW DESCENDANT   (a l i c e)
  submission:: 08.09.2006-0:14:46 :: NEW (0 children )   NEW DESCENDANT   (a l i c e)
  submission:: 08.09.2006-0:20:47 :: NEW (0 children )   NEW DESCENDANT  [5K] (a l i c e)
  submission:: 21.05.2006-15:15:42 :: NEW (0 children )   NEW DESCENDANT   (karol)
  submission:: 21.05.2006-15:18:32 :: NEW (0 children )   NEW DESCENDANT   (a l i c e)
  submission:: 21.05.2006-15:53:46 :: NEW (0 children )   NEW DESCENDANT   (pstmn)
  submission:: 22.05.2006-0:08:11 :: NEW (1 children )   NEW DESCENDANT   (pepsi)
  submission:: 22.05.2006-12:12:07 :: NEW (0 children )   NEW DESCENDANT   (Fleya)
  submission:: 22.05.2006-23:45:53 :: NEW (1 children )   NEW DESCENDANT   (badRUMbudur)
  submission:: 23.05.2006-17:28:21 :: NEW (0 children )   NEW DESCENDANT   (jebeMIstatocne)
  submission:: empaketaz :: NEW (2 children )   NEW DESCENDANT  [1K] (a l i c e)
  submission:: christo a jeho polovička jeanne claude :: NEW (0 children )   NEW DESCENDANT   (a l i c e)
  submission:: NYC :: NEW (0 children )   NEW DESCENDANT   (hauso)
  submission:: smithson :: NEW (1 children )   NEW DESCENDANT   (horror lamarcki)