login::  password::
cwbe coordinatez:
866
1551575
63562
2125191

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::
total children::1705
40 K

show[ 2 | 3] flat

Banská Bystrica je pre mňa. . .
rodisko, bývam / študujem tu
 
0%
rodisko, bývam/študujem v Bratislave, chodím domov najčastejšie na víkendy
 
0%
rodisko, bývam / študujem mimo územia SR, chodím "domov" len niekoľkokrát za rok
 
0%
mesto, kde bývam, pracujem/študujem, ale nie som rodený bystričan, domov mám inde
 
0%
95 voted

chess0
typ0
Aroth0
Vilozof0
rubik19830
dodo0
sova_dlhochv...0
hvizdo0
symphonybrother0
DJ_Heart_Feart0
fifteen0
dagga0
mazhead0
batakh0
fito0
Atanaguat0
Sona0
Banba0
matt0
femme0
luck0
roro0
tom_myto0
beker0
wo.hu0
mythea0
&rej0
ruas0
cyberpunker0
elisiak0
buenaventura0
foxy0
stbak0
magus0
aleks0
bacyl0
shambhala0
oko0
Maverick_10
cut0
gustav0
pawuk1
a nk l2
chav2
weirdo4
dxtr4
pejdza4
MiKeL4
gizo4
sae4
vilamos4
mrjn4
ci boha4
bleckac4
xxx5
exe_bege5
Tekk5
paradigm shift5
soho426
innermostsan...6
easteuropeanguy7
neclovek8
gucci8
vzacne.tago8
sayuri8
AU.drey9
your biggest...10
goy is dead10
katay10
zapalka10
ygerg11
Yozefko11
P_N_R11
Wonderik12
Huto12
kcs13
jaRo14
lubomier.sk14
kronix14
xF16
L4ky16
merien18
jahodisko18
Mike M. (Ana...18
e618
r@sto18
pravitko18
igggy18
nolco18
mirex18
pokuston18
smea19
borjazzub19
Zafar Emory20
Careful With...20
jedlovec[Loc...20
riddim_surfer20
samuel20
slivka22
codeinne24
zrnk☉26
jevgenij26
helga26
Mydrim27
PaLLO29
Monsters29
iwushka37
nmlss37
Wilma37
acmE..38
icho38
fook39
sono42
viktor44
chss47
vlku49
onto51
sndp2r51
xenobiotics56
mrtvolka70
mosko71
nii_boda78
squartefaghoui79
hooger87
RicCo87
filio87
...Zgrnd92
ectoplasm94
hurahura100
3p4104
killimanjaro106
charvatica108
mala mucha110
K8117
Corvinku126
joseph127
virae129
ddd134
havrancek144
k0zmonAut144
_____148
sibir156
Iane159
vevericky ho...167
R@100172
g_da186
watafak188
mental shape190
lumpy190
brnd194
Shalko196
knieza herry...198
grey eminenc...201
Nobless me204
extatic.slow...215
hans peterssen219
mit230
flux241
ja!no?254
myshke277
morska_krava284
luuluu286
maioiam288
silent motion307
der!ck322
maceta334
/[Locked_OUT]334
CoreShock381
panda392
alladana398
mezcala409
karol415
2bk418
alisea430
mariolapupavova434
zoey457
bashathorr487
aberporth490
yan501
barbara_idijot521
arcoiris528
vesnabesna529
vava543
ydea547
theresqa560
Ty577
triptamine582
antais621
rndrfero671
Sedna675
jn692
Vipo697
Horskyd709
MadeinMP772
cubby784
freakyshit815
tachykardia841
mrchal844
azazel[Locke...859
loggo869
Tomik915
O970
bBaran970
LSDJ973
sponka974
dott997
Dispozícia1014
malicka1018
lulylu1020
milk1036
sly1058
analfabet1091
jukebox1109
Meelloo1124
arab1173
ProudSlaveOf...1268
sylph1272
DeJavu1299
m@to1320
kongo[Locked...1334
:KORA1378
naivka1381
AndZ1402
bacylonosic1420
mik1470
Michael[Lock...1477
jebeMIstatocne1489
gmb1588
paniOko1725
solidarity i...1726
Mola1728
0000086601551575000635620212519108846797
bacyl
 bacyl      28.02.2021 - 08:39:33 [7K] , level: 1, UP   NEW
https://mybystrica.sme.sk/c/22606640/zomrel-elvis-kultova-postavicka-banskej-bystrice.html

000008660155157500063562021251910884679708846840
DJ_Heart_Feart
 DJ_Heart_Feart      28.02.2021 - 11:53:21 , level: 2, UP   NEW
R.I.P. moj idol :(


0000086601551575000635620212519108841514
bacyl
 bacyl      12.02.2021 - 23:03:39 [1K] , level: 1, UP   NEW
Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o balíku investičných akcií, ktoré sa budú realizovať v najbližšom období
Zoznam projektov:

Výstavba Mestského mládežníckeho štadióna v Radvani – projekt je aktuálne v realizačnej fáze.
Revitalizácia mestského parku ꟷ je vypracovaná dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia. Ukončené bolo posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA a v súčasnej dobe bola podaná žiadosť na vydanie stavebného povolenia.
Výstavba cyklotrasy Hušták – Kráľová – cyklolávka ponad rýchlostnú cestu R1 ꟷ je spracovaná projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačnej dokumentácie. Je predložená žiadosť o stavebné povolenie a bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy IROP.
Rekonštrukcia autobusových zastávok ꟷ projekt je v štádiu verejného obstarávania na zhotoviteľa. Po schválení procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom začneme so stavebnými prácami.
Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 v Banskej Bystrici ꟷ projekt sa nachádza v prípravnej fáze. Bola podaná žiadosť o NFP, v prípade schválenia eurofondov bude potrebné spracovať projektovú dokumentáciu.
Revitalizácia vnútrobloku Sitnianska I. a II. etapa ꟷ projekt je v štádiu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, po odsúhlasení procesu VO riadiacim orgánom IROP bude podpísaná zmluva so zhotoviteľom stavby a začnú sa stavebné práce.
Revitalizácia vnútrobloku Tulská ꟷ po odsúhlasení procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom IROP bude vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác
Vybudovanie podchodu pre peších a cyklistov – Hušták ꟷ mesto na realizácii projektu intenzívne pracuje. Prebiehajú práce na vypracovaní projektovej dokumentácie pre územné́ rozhodnutie.
Výstavba cyklotrasy Hušták – Námestie Slobody – Senica – projektová dokumentácia ꟷ na projektovanú cyklotrasu bolo vydané územné rozhodnutie. V súčasnej dobe pripravujeme verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Zároveň prebiehajú práce na majetkovom vysporiadaní.
Výstavba cyklotrasy Hušták – Radvaň – Kráľová ꟷ bolo vydané územné rozhodnutie. V súčasnej dobe pripravujeme verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Zároveň prebiehajú práce na majetkovom vysporiadaní.
Rekonštrukcia Materskej školy Šalgotarjánska ꟷ projekt energetických úspor a rozšírenia kapacít je v príprave pred verejným obstarávaním na zhotoviteľa. Práce budú financované z projektu Nórskych fondov v rámci výzvy „Reakcia na zmenu klímy v meste Banská Bystrica.
Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica ꟷ medzi aktivity projektu patrí napr. implementácia mitigačných opatrení na Fončorde, ale aj v iných častiach mesta. Pokračovanie v rekonštrukcii verejného osvetlenia.
Dopravné prepojenie miestnej komunikácie ulica Na Troskách – je spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Cieľom tohto projektu je odkloniť dopravu z Huštáku, a tak predĺžiť pešiu zónu z Námestia SNP smerom k ESC.
Vytvorenie plánu udržateľnej mobility mesta – v súčasnej dobe sa pripravuje začatie prác na uvedenom projekte.
Vybudovanie parčíku pri malej železničnej stanici – na základe spracovanej štúdie, ktorá bola prerokovaná s obyvateľmi mesta bol obstaraný zhotoviteľ projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
Rekonštrukcia mostov na Mládežníckej ulici – projekt je v prípravnej fáze.
Rekonštrukcia Partizánskej cesty – bola vypracovaná projektová dokumentácia spolu s vydaním stavebného povolenia na rekonštrukciu miestnej komunikácie. V súčasnej dobe je pripravené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.
Miniokružná križovatka Tajovského – bola spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, v súčasnej dobe prebieha proces územného rozhodnutia, po schválení bude dopracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie a spracovaný rozpočet projektu. Následne bude zrealizované verejné obstarávania na zhotoviteľa stavby.
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hutná ulica – bola podpísaná zmluva na zhotoviteľa projektovej dokumentácie. V súčasnej dobe prebiehajú práce pre vydanie stavebného povolenia.
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Javornícka ulica ꟷ bola vypracovaná projektová dokumentácia spolu s vydaním stavebného povolenia na rekonštrukciu miestnej komunikácie. V súčasnej dobe je pripravené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.
Výstavba chodníka Kostiviarska cesta ꟷ projekt sa nachádza v štádiu predprípravných prác – zisťovacích podkladov na prípravu zadania.
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Horná ulica ꟷ bola vypracovaná projektová dokumentácia spolu s vydaním stavebného povolenia na rekonštrukciu. V súčasnej dobe je pripravené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.
Výstavba chodníka Pršianska terasa ꟷ projekt sa nachádza v štádiu predprípravných prác, sumarizácie zisťovacích podkladov na prípravu zadania.
Vybudovanie parkoviska Poľná – je schválené územné rozhodnutie a dopracúva sa projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačnej dokumentácie. Po jej spracovaní bude vydané stavebné povolenie.
Premostenie potoka Bystrica – Jakub ꟷ bolo vydané stavebné povolenie a projekt sa nachádza v štádiu príprav na vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa.
Financie na projektové dokumentácie – zamerané budú na rekonštrukcie ciest a chodníkov na území mesta Banská Bystrica
https://www.banskabystrica.sk/aktuality/2021/mestske-zastupitelstvo-rozhodlo-o-baliku-investicnych-akcii-ktore-sa-budu-realizovat-v-najblizsom-obdobi/

0000086601551575000635620212519108839774
wo.hu
 wo.hu      09.02.2021 - 11:06:20 , level: 1, UP   NEW
Zdravím, neviete poradiť človeka čo údi? Potreboval by som zaúdiť cca 30 kg klobás.

Ď.

0000086601551575000635620212519108833409
a nk l
 a nk l      27.01.2021 - 10:32:08 , level: 1, UP   NEW
Oznamenie o predaji nehnutelnosti, s kvetinovou zahradou, zariadene od 5o-tych rokov ... obec Nemecka-Dubova. Dakujeme pekne

0000086601551575000635620212519108780745
femme
 femme      28.08.2020 - 19:07:23 , level: 1, UP   NEW
Čaute, náhodou niekto, kto by bol ochotný požičať oximeter - priniesť a nechať mi ho pred dverami?

0000086601551575000635620212519108770750
SYNAPSE CREATOR
 Aroth      20.07.2020 - 11:06:40 , level: 1, UP   NEW  HARDLINK

0000086601551575000635620212519108765305
dobso
 dobso      30.06.2020 - 12:35:07 , level: 1, UP   NEW
Ahojte,
nejaky tip na prirodne jazero-kupalisko v okoli Bystrice a Zvolena? Chcem si trosku odpocinut po sluzobke, preferujem miesta s malym vyskytom ludi a velkym vyskytom cistej vody a zelene. Ak mate tipy, nevaham za nimi par desiatok kilometrov ist.

Dik

000008660155157500063562021251910876530508765327
femme
 femme      30.06.2020 - 13:55:21 , level: 2, UP   NEW
Štiavnica : )
Inak http://www.spa-sliac.sk/?kupalisko.html

0000086601551575000635620212519108757891
bacyl
 bacyl      05.06.2020 - 23:30:36 [2K] , level: 1, UP   NEW
Cyklobus-2020-CP-od-060620-1024x606.png

000008660155157500063562021251910875789108758371
visby
 visby      08.06.2020 - 09:23:12 , level: 2, UP   NEW
ktore traily s tym vies pojazdit?

00000866015515750006356202125191087578910875837108758462
bacyl
 bacyl      08.06.2020 - 12:03:24 (modif: 08.06.2020 - 12:14:53) [5K] , level: 3, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
taka klasika za 1euri je z panskeho dielu dole(sachticka)
https://www.trailforks.com/trails/pansky-diel-trail/
alebo sa pustit od sachticky na vedlajsi kopec selciansky diel to je luka z hore dole cca 80kmh si pustis dole a potom na tento trailik to je ak kopane
https://www.trailforks.com/trails/kajchiar-trail/
a vedla neho je este jeden lokalny ktory mam zakazane zakrelist ;)

potom to chodi na tajov to je novinka. to sa da ist dole cez mutje jazero a pustit si taky celkom zabavny turisticky
https://www.trailforks.com/trails/unknown-soldier--neznamy-partizan-version-1/
alebo z tajova cez gergelyho tunel na skalu a dalej na tri krize a stadial je toto ze MEGA
https://www.trailforks.com/trails/tri-krize-horne-prsany/
teraz som ten trail vycistil a upratal aby sa to dal dobre jazdit a hladam novy koniec lebo tam jednu cast zastavali domami a treba na asfalt.
https://www.trailforks.com/trails/prsanci-do-malachova/


alebo z maleho sturca na kriznu z cez majerovu skalu je to celkom pekne ale aj hikebike kusok
https://www.trailforks.com/trails/majerova-skala/
alebo z kriznej cez rybie je cyklochodnik ofiko
https://www.trailforks.com/trails/rybie/

0000086601551575000635620212519108757891087583710875846208758479
visby
 visby      08.06.2020 - 12:31:09 [1K] , level: 4, UP   NEW
parada, davam si na TODO list;-)

dik!

000008660155157500063562021251910875789108758371087584620875847908758489
bacyl
 bacyl      08.06.2020 - 12:41:15 , level: 5, UP   NEW
)
na hoteli sachticke je teraz pivny bar divneho lesa ktory je samoobsluha a ide 24.7
https://www.divnyles.sk/podniky/hotel-sachticka

000008660155157500063562021251910875789108758371087584620875847908758485
bacyl
 bacyl      08.06.2020 - 12:38:36 (modif: 08.06.2020 - 12:39:04), level: 5, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
je to vlastne dotovane mestom BB lebo tie ceny su nerealne za tu sluzbu akoze za 1euri autobusom co ma speci vozik na bajky na kopec? :D si take uz niekde zazil?

00000866015515750006356202125191087578910875837108758462087584790875848508758496
visby
 visby      08.06.2020 - 12:59:07 (modif: 08.06.2020 - 12:59:18) [1K] , level: 6, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
jo, v reichu to mali v nejakom lyz. stredisku...

edit: akurat zadarmo;-)

0000086601551575000635620212519108753761
hvizdo
 hvizdo      26.05.2020 - 09:04:53 , level: 1, UP   NEW
skusim aj tu, aj ked sancu tomu nedavam..
mate niekto skusenosti s https://www.stavbyrekonstrukcie.sk/ pripadne s https://www.mmstavbb.sk/ ?
respektive mate nejaku pozitivnu skusenost s firmou, ktora sa zaobera kompletnymi rekonstrukciami?

000008660155157500063562021251910875376108767179
xxx
 xxx      07.07.2020 - 10:01:22 [1K] , level: 2, UP   NEW
Urcite ked firma tak externy stavebny dozor.

00000866015515750006356202125191087537610876717908767180
hvizdo
 hvizdo      07.07.2020 - 10:05:16 , level: 3, UP   NEW
nahodou nemas niekoho? dpc tri mesiace zhanam firmy, to je take utrpenie, ze este niekoho dalsieho tak ma fakt jebne..

0000086601551575000635620212519108722317
femme
 femme      12.03.2020 - 22:57:04 , level: 1, UP   NEW
Pšátelé, zodpovedne #somdoma, čo je aktuálne v BB. ALE! bez kombinácie hudba + vonku budem chradnúť. Takže, niekto s telefónom a externým reproduktorom. bezkontaktná improvizácia niekde vonku, deň či noc, žiadne cmáganie? : )

0000086601551575000635620212519108710732
femme
 femme      15.02.2020 - 18:53:04 , level: 1, UP   NEW
prosím, dobrý zubár, zubárka?
cena nerozhoduje, predpokladám, že viac ako 450e za kaz (ako u môjho sučasného) to nebude.

000008660155157500063562021251910871073208712597
luck
 luck      20.02.2020 - 18:11:25 (modif: 20.02.2020 - 18:13:24), level: 2, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
MUDr. Lucia Vidová, ambulanciu má u policajtov na Fončorde
je dobrá, má zmluvy s poisťovňami, keď chodíš pravidelne na preventívky, tak nie je problém. zajtra zhodou okolností idem a bude mi opravovať dva zuby, tak ti potom dám update aj k cenám, ale sú absurdne nízke v porovnaní s inými, je príjemná a milá, robí kvalitne

držím si ju roky-rokúce, hoc už bývam v BA, oplatí sa mi tam vždy previezť

000008660155157500063562021251910871073208710983
elisiak
 elisiak      16.02.2020 - 22:39:05 , level: 2, UP   NEW
http://zubnaambulanciabb.sk/
pytaj si skurcakovu, je mddr ale mega sikovna

000008660155157500063562021251910871073208710924
Vilozof
 Vilozof      16.02.2020 - 18:35:32 , level: 2, UP   NEW
To neni ten, co nema zmluvu s poistovnou? Kolega tiez trpko zaplakal :)

Inac Ukrajinec v budove oproti staremu Prioru (tam kde sidli aj SPP) berie novych pacientov a je dobry :)

000008660155157500063562021251910871073208710734
hvizdo
 hvizdo      15.02.2020 - 18:59:09 , level: 2, UP   NEW
Plyntovic resp. ktokolvek v 100matolog budove

0000086601551575000635620212519108690083
SYNAPSE CREATOR
 Aroth      13.12.2019 - 05:49:55 (modif: 14.12.2019 - 18:49:21), level: 1, UP   NEW  HARDLINK !!CONTENT CHANGED!!
Ahoj,

Viete mi prosim poradit psychologa v BB?

Znamy sa ocitol v tazkej zivotnej situacii a chcel by som ho za niekym poslat.

Dakujem.

e: dakujem velmi pekne za prispevky nizsie. prisiel som este na jedneho znameho psychologa, tak skusim v prvom kole jeho.

0000086601551575000635620212519108684905
bacyl
 bacyl      28.11.2019 - 15:37:11 , level: 1, UP   NEW
My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme každoročne možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby a

2. rozhodovať o tom, ktoré z nich budú v spolupráci s Mestom zrealizované.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.


1.
Andrej Predajniansky
Obnova altánkov na Urpínskych serpentínach
9500,00

2.
Murat Aykut
Bezbariérová hojdačka Medical Park
10 000,00

3.
Pavol Krnáč
Laskomerské singletraily – Flow trail I.etapa
10 000,00

4.
Juraj Droppa
Užitočný chodník, ktorý spája
6710,00

5.
Peter Boroš
V zdravom tele zdravý duch
9800,00

6.
Dorota Líšková
Zo „smetiska" ihrisko
9800,00

7.
Juraj Hajdu
Relax zóna V. etapa
9993,40

8.
Igor Patráš
Areál stálych kontrol v meste a prírode
10 000,00

9.
Lívia Kuklicová
TUŠ festival (Týždeň, Umenie, Študenti)
5700,00

10.
Marek Štrajánek
Festival ROCKSCAPE 2020

10 000,00
https://www.utopia.sk/liferay/web/banska-bystrica

000008660155157500063562021251910868490508685529
SimaSima
 SimaSima      01.12.2019 - 11:25:34 , level: 2, UP   NEW
ako tam zahlasujem? lebo vidim akurat tak zoznam projektov a ich obsah. dik :)

00000866015515750006356202125191086849050868552908685561
bacyl
 bacyl      01.12.2019 - 16:06:56 , level: 3, UP   NEW
na radnici na obcianku

0000086601551575000635620212519108680007
SYNAPSE CREATOR
 Aroth      14.11.2019 - 13:06:52 (modif: 20.11.2019 - 14:58:50) [25K] , level: 1, UP   NEW  HARDLINK !!CONTENT CHANGED!!
Na Donovaloch vyrastie krytá lyžiarska hala

Projekt za takmer 60 miliónov eur má schválený proces posudzovania vplyvov na životné prostredie napriek tomu, že štátna ochrana prírody bola od začiatku proti. Halu majú postaviť v ochrannom pásme vodných zdrojov.

nFAEY3UTT2-GGhE5exY0Kw~Vizualiz-cie-krytej-ly-iarskej-haly-v-Donovalley-resorte.jpg?t=L2ZpdC1pbi8xMDI0eDA&h=imQf3mTVk4UFsNKaS3K0rw&e=2145916800&v=1

more: https://www.facebook.com/watch/?v=555788745179256ak sa vam to nepaci, okrem somrania mozete aj podpisat peticiu: https://www.peticie.com/peticia_proti_vyrubu_lesa_z_dovodu_vystavby_letnej_lyiarskej_haly_na_donovaloch

update: https://dennikn.sk/minuta/1658651/?ref=mpm

0000086601551575000635620212519108676959
beker
 beker      03.11.2019 - 20:16:09 [2K] , level: 1, UP   NEW

0000086601551575000635620212519108659954
Aroth
 Aroth      06.09.2019 - 14:25:29 , level: 1, UP   NEW
https://www.facebook.com/pages/category/Hair-Salon/Queen-Barber-307789183213911/