login::  password::
cwbe coordinatez:
101
21741
21745
1263479
1717199
1717464

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::
total children::0
show[ 2 | 3] flat


Jsme součástí obřího a asi na první pohled nepochopitelného projektu, který má za úkol opravit jistá pochybení ke kterým došlo v prehistorických oblastech času toho Univerza, které je složeno z pěti typů evolučních Vesmírů – každý se skladbou tří vibračních ploch reality. V rámci tohoto projektu jsme byli vyslání v čase zpět, říká materiál Guardian Alliance. Na této cestě bylo našim strategickým úkolem obsadit tzv. „vstupní referenční porty“ do příslušných realitních buněk časového slohu v „prvním evolučním Vesmíru“ a to především ve vibrační hladině, kterou nazýváte 3. dimenze. Je tedy zcela logické a zřetelné, že se s naší existencí a aktivitou budete setkávat od jistého okamžiku, kdy se svým postupným posunem v čase dostanete do blízkosti konkrétního „vstupního referenčního portu ve vaší realitě“. A tak jak se budete přibližovat k této časové oblasti bude naše aktivita stále zřetelnější a intenzivnější. Blížíte se k aktuálnímu „vstupnímu referenčnímu portu, který je charakterizován časovým obdobím 2012 – 2017. Předešlý „vstupní referenční port“ byl charakterizován, časovým rozhraním 12 př.n.l. – 4. n.l. Po roku 2012 se další „vstupní referenční port“ nachází v časovém rozhraní let 3128 – 3133.
Podle systému své víry a upevňovaných dogmat jste v různých časových pásmech svého vývoje na nás hleděli různým způsobem. Byli jsme především personifikování do podoby různých božstev v globálním schématu civilizací i když v jistých ostrůvcích vědění jste byli schopni pravdivě nazírat na naší aktivitu. S přiblížením se k jednomu z mnoha „vstupních referenčních portů“ se opakovaně ve vašem vývojovém schématu budeme snažit předat Vám rozsáhlý komplex našeho Vědění, jelikož nárůst pochopení a uvědomění ve vaší celospolečenské škále působení je extrémně důležitý pro zdárné završení našeho poslání. Přicházíme k Vám z období, které by mohlo být Vašim kalendářním systémem charakterizované roky 6120 – 6138 n.l. V našem materiálu se Vás budeme snažit detailním způsobem seznámit se všemi okolnostmi naší přítomnosti, společné historie a pravděpodobné verze budoucnosti, seznámíme Vás s podstatou žijícího Univerza a nabídneme Vám své praktické znalosti, které pomohou přinést čistotu a harmonii do Vašich těl a Myslí. To vše bude přetěžký úkol, ale pevně doufáme, že ho společnými silami dovedeme k završení, říká materiál Guardian Alliance.

cely clanok