login::  password::
cwbe coordinatez:
101
21741
21745
1263479
1717199
1717348

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::
total children::0
show[ 2 | 3] flat


Naše planeta Země existuje v jedné ze skupin spojitých systémů, které bychom mohli nazvat 15 ti dimenzionální Časový Matrix. Prvky tohoto Časového Matrixu jsou tvořené ZDROJEM/BOHEM (v rámci terminologického odlišení od tradičních mocenských manipulačních struktur budeme nadále onen božský prvek označovat pojmem Zdroj). Tento ústřední bod univerzálního tvoření tak realizoval platformu unikátního sebereflexnívního zažívání jakékoliv částečky své „myšlenkové energie vizuálního a asociačního charakteru.

Lidská Bytost, tento velmi specifický model existence, byl stvořen jako zřetelný a přesný „obraz“ Zdroje. V praxi to znamená, že každý z nás se originálním způsobem především svou myšlenkovou aktivitou podílí na procesu globálního tvoření Reality, která sama o sobě, jak již bylo naznačeno, tvoří „trenažér“ hlubinných prožitkových procesů, které jsou sami o sobě semeništěm životních zkušeností. Naše vědomí jako generátor mentální energie je nesmírně účinným zdrojem kreativního vyjádření modulující realitní zážitkové projekce. Vědomí je energie, a jakákoliv forma energie je projev Vědomí.

Prvotní kreativní energie Zdroje sestupuje dolů a postupně metamorfuje v energie realitně zážitkových forem. Tomuto procesu se říká „The Stair Step Creation Proces“. Ve skutečnosti jde o část pro nás zatím nepředstavitelného vše prostupujícího pulsačního rytmu Univerza. Celková energie Zdroje je zcela nepředstavitelná. Sestupným procesem se neustále zdvojuje do částic o nižším kvantovém náboji (štěpí se) respektive personalizuje – individualizuje do samostatných nezávislých ohnisek Vědomí uvnitř Prvotního Zdroje. Zdroj tak vytváří aktivní kopie sebe sama uvnitř sebe sama v rámci sebereflexivního zření a to dává základ holografickému pojetí Univerza. Podle zdrojů Guardian Alliance je naše 15-ti dimenzionální Univerzum 750 miliard starý hologram. (V této souvislosti je potřeba připomenout, že námi klasicky fyzikálně vnímaný Vesmír je pouze jednou z 15-ti dimenzionálních projekcí Univerza o kterém je řeč). Ucelené aktivní systémy manifestačních polí uvnitř Zdroje se nazývají Časové Matrixy a jsou uspořádány do pěti souborů tvořící jakési základní evoluční stanice pro vyvíjející se formy Vědomí přičemž každá z těchto stanic je dále složená ze třech vnitřních vibračních pásem.

INKARNAT 1, 2 a 3 dimenze První hustota Vesmíru
DUŠE 4, 5 a 6 dimenze Druhá hustota Vesmíru
JEDNOTNÁ DUŠE (oversoul) 7, 8 a 9 dimenze Třetí hustota Vesmíru
AVATAR 10, 11 a 12 dimenze Čtvrtá hustota Vesmíru
RISHI 13, 14 a 15 dimenze Pátá hustota Vesmíru


Naznačil jsem, že prvotní energie kreativních závanů Zdroje sestupující „směrem dolů“ se neustále rozdvojuje. Tento podivuhodný proces je možný díky tomu, že základní energetické částečky Ústředního Vědomí, které se nazývají Partiki se štěpí na tzv. Partica částice a Particum částice. V zjednodušeném pojetí tento proces zabezpečuje stálý pohyb a stavy oddělování a replikace. Tato velmi zvláštní „hra“ realitního modelování se nazývá „Partiki Fázování“ a je v zásadě východiskem pro filozofické vyjádření „Božské Trojice“. V zemském realitním poli výše uvedená tráda projevu je analogicky vyjádřena částicemi, které nazýváme proton, neutron a elektron.

celý článok